Martin Ingvar under intern utredning, Mengele 2.0 en av hjärnorna av Mind Control i Sverige

“En melankolisk ängel kom till mig och sa deja vu, karma, intuition när jag läste, hela mig fick rysningar  och den melankoliska ängel började gråta i mina axlar och säger nu är det dags att avslöja Mengeles arv och legacy för hela Sverige, nu har du chansen att titta igen i Martins ögon som du gjorde 2012 i Norrköping i en seminariet om opendata och du meddelade honom nästan telepatisk när han såg dig och du sa -jag ser dig, jag vet vad ni håller på med-”       Patricio Ayala

KI:s vice rektor Martin Ingvar under intern utredning

Karolinska institutets vicerektor professor Martin Ingvar utreds enligt tidskriften Dagens medicin 2017-04-26 av en internrevision och har tagit timeout från delar av sina uppdrag.

Text: föreningen Humanism och Kunskap

Inslag i DN samt i radions och TV:s nyhetsrapportering igår kväll och idag gör gällande att en högt uppsatt chef på Karolinska institutet är under utredning efter att ha sålt en produkt som utvecklats av institutet:

”Han vidareutvecklade en ID – plattform som tagits fram med bidrag från KI och landstinget. Totalt ska han ha fått 4,4 miljoner kronor för produkten. Chefen anser att han själv äger rättigheterna till denna IT-plattform.”

Humanism och kunskap kan avslöja att denna chef inte oväntat är KI:s vice rektor Martin Ingvar, som även figurerat i samband med en annan skandal då den s.k. Osherdonationen på 43 miljoner försnillades. Donationens syfte var att skapa ett centrum för vetenskaplig forskning runt de olika alternativa metoder och medel som florerar i medicinens värld, men därav blev intet och pengarna gick till annat. Se LÄNK

Professor Martin Ingvar är ordförande för styrgruppen i det gemensamma it-projektet som heter Program 4D. Bakgrunden till affären är ett delprojekt däri, nämligen en IT-plattform som tagits fram för att föra ihop information från bland annat journaler, kvalitetsregister och biobanker och göra det tillgängligt för både forskare och patienter. Syftet med Projekt Program 4D är att ta fram nya vårdmetoder och mäta vårdkostnader för artriter, bröstcancer, typ 2-diabetes och hjärtsvikt. Sedan starten 2013 har projektet fått totalt 133 miljoner kronor i anslag från landstinget och KI.

Martin Ingvar har vidareutvecklat it-lösningen och tillsammans med vd:n för 4D-projektets it-leverantör genom ett nystartat bolag nu i februari sålt den vidare för 2 miljoner kronor samt 100 000 aktier till ett värde av 4 miljoner kronor.

Internrevisionen ska nu undersöka om Martin Ingvar har handlat lagligt. Han har under utredningen tagit time out som ordförande i styrgruppen men kvarstår som vice rektor.

Själv försvarar sig Martin Ingvar mot anklagelserna och hänvisar till att lärare vid universitetet äger rättigheterna till sina idéer och forskningsresultat.

Läs mer: Martin Ingvar svarar på kritiken bakom intern utredning

Det ska bli intressant att följa utvecklingen av utredningen som kommer att ta max två veckor.

Som utomstående betraktare kan man inte annat än att förundra sig över den machokultur och bristande etik som tycks råda inom Karolinska Institutet. Osherskandalen, Macchiariniaffären med konstgjorda luftstrupar, miljonrullningar i utbyggnaden av KS och nu detta. Ett arbetsklimat med starka inslag av nepotism där de hårdföra lyfts fram och sätter sig på dem med lägre befattning. Samtidigt en försnillning av kapital som genom vården kunnat gynna oss vanliga människor bättre.  från: http://newsvoice.se/2017/04/28/martin-ingvar-internutreds/


Jag måste säga att vi har en wisselblower från FOI Försvarets Forskningsinstitut och skriver så här:

Svenska skattepengar finansierar tortyr

Regeringens största brott mot folket genom tiderna är ett faktum! Dock är det inte bara den nuvarande och sittande regeringen som ensam skall stå vid skampålen, utan ALLA regeringar som suttit de senaste 60 åren!

Hade detta skett under krigstid hade hela regeringen åtalats för högförräderi mot svenska folket!

Jag är väldigt glad för att jag äntligen har lyckats översätta detta dokument som på ett synnerligen enkelt sätt förklarar både den svåra tekniken och vilka som ligger bakom detsamma. Jag förutsätter att du läser igenom texten och samtidigt är medveten om att det inte går att beskriva med färre ord för att få fram sanningen om bedrägeriet mot oss alla! DET HÄR ÄR VIKTIGT!

Dessa ord tillhör Stig Olson som har översatt följande text: http://peacepink.ning.com/forum/topi…etic-telepathy

Syntetisk telepati.
En ny medicinsk digital bildteknik med avancerad lögndetektor. 2009/01/01

Denna information hänvisar till den amerikanska regeringens utveckling av “syntetisk telepati” http://www.msnbc.msn.com/id/27162401/

Neuroforsknings institut i Sverige utvecklar en ny era av global tillgång tankeläsning och sinne styrteknik. Syntetisk telepati är en tvåvägs kommunikationskanal mellan dator och hjärna (Brain interface). Syntetisk telepati kan användas för telemetrisk (fjärrstyrd) hälsokontroll- och sjukvård lika väl som ett statligt verktyg för mind control. Neuroforskare i många länder säger att de är rädda för dessa nya tekniker och ber om en etisk debatt innan det är för sent. De påpekar att risken för missbruk är stor.

Konungariket Sverige har tillsammans med regeringen i USA ett avtal om ett samarbete för att utveckla produkter för “Hemlandets säkerhetssystem” http://www.regeringen.se/content/1/c…3/90057dc9.pdf Syntetisk telepati är en del av en medicinsk avbildningsteknik som utvecklas under namnet “Hemlandets säkerhetssystem”.

Sveriges roll i “Hemlandets säkerhetssystem” är uppenbar, det beror på Sveriges överlägsna kunskap om nanoteknik, avancerad radarteknik och optisk sensorteknik. Sverige har också traditioner och kunskaper från att utveckla och tillverka vapen, via till exempel företagen Saab och Bofors.

Stockholm Brain Institute som består av 10 fristående neuroforskningsteam www.stockholmbrain.se har utvecklat en medicinsk avbildningsteknik, inklusive syntetisk telepati.

Jag har själv arbetat för FOI Försvarets Forskningsinstitut, www.foi.se Institutionen för försvar och säkerhet, system och teknologi. Jag arbetade med komplicerade tekniska system för dagens krav på både den militära och civila sfären. När jag informerades om syntetisk telepati och Stockholm Brain Institute, bestämde jag mig att av etiska skäl lämna alla statliga projekt och i stället dela med mig av denna information för att få ett slut på offrens lidande.

Mikrovågors avbildningsteknik.
Sverige använder sin ledande teknik baserad på en ”mark till satellit dator-mikrovågs-sensor-kamera” (kameran är mer känd för visning över klimatförändringarna). “dator-mikrovågs-sensor-kamera” gör mer än övervakar “mobila objekt” utrustad som den är med en programvara för avancerade biometrisk kropp- och ansiktes identifikation och en GPS-funktion för att hitta objektet.
För inomhusmiljöer använder kameran ett inomhusradarsystem www2.foi.se/rapp/foir1668.pdf,www.sige.ita.br/VIII_SIGE/GE/GE012.pdf

Kameran är startverktyget för identifiering och för att ge datorn ett ordförråd för att öppna en dialog med försökspersonen. Den initiala processen är att akustiskt (bugga) registrera försökspersonens talspråk medan kameran tar bilder av hjärnan mönster. Efter den initiala processen växlar datorn till ett expertsystem. en.wikipedia.org/wiki/expert_system. Denna programvara gör matematiska beräkningar och lär sig resten via försökspersonens tankemönster. I ett ytterligare steg kan även nervceller identifieras med ett lågenergisystem som kallas signalövervakning.

Mikrovågsdatorn med sensorkamera har en funktion liknande fMRI-kameror (funktionell magnetresonanstomografi). Kameran är en aktiv multi-sensorkamera med en blandning av ljus- och ljudfrekvenser (frekvenserna är patenterad). Kameran är den aktiva delen i ett radarsystem.
Systemet använder flera passiva optiska sensorer som mottagare. Systemet strålar en förstärkt signal till försökspersonens huvud (eller den del av kroppen som avses avbildas).
Strålenfrekvensen tränger igenom både byggnader och väggar av betong, men har även ett frekvensomfång som kan ta ut bilder på vad som ligger bakom dessa byggnader och väggar.

Systemet skapar ett helt nytt utbud av möjligheter för att kunna erhålla långa avståndsavbildningar/mönsterövervakning. Det kan användas både bärbart eller fastsatt, för att kunna få en översikt av ett specifikt område som används i en obemannad farkost, eller är sammankopplade via en kort satellitsträcka. Detta verktyg kan också avlyssna alla typer av byggnader, bilar, flyg mm. Den kan utrustas med en annan programvara och användas som ett radarsystem inomhus för att mäta och göra ritningar av alla typer av byggnader.

Systemet penetrerar mänsklig hud och vävnad för att läsa hjärnmönster utan att orsaka någon skada. Kamerornas sensorer och antenner ställs in nära försökspersonen. Det lär sig och läser av tankemönster genom att ge dem en resonans som liknar stämband och mönstren används sedan vid tal. De inspelade mönstren omvandlas sedan till ett digitalt format (1/0). Systemet kan “tala” till försökspersonen med syntetiska röster som endast de specifika försökspersonerna kan höra.
Mikrovågsugnskameran är utvecklad av GigaHertz Centrum www.chalmers.se

Tillgång till hjärntekniken kan användas i medicinsk vård för mätning av syre i hjärnans blodflöde, sensorer kan upptäcka en fara och skicka ett larm innan en stroke syns. Den kan också användas som ett vägledningssystem, för t.ex blinda. Samma mikrovågsteknik för avbildning kan med alternativa programvaror identifiera mönster flödet av syre och lära sig datorer för att använda informationen för tankeläsning. Denna nya teknik är kapabel att upptäcka och kartlägga även mänskliga känslor. Syntetisk telepati inkluderar så klart en avancerad programvara för lögndetektering, som redan används i Sverige, utanför det juridiska systemet.

Under utvecklingsperioden för syntetisk telepati har Stockholm Brain Institute / Professor Anders Lanser, avdelningschef för databiologi och neuro computing www.nada.kth.se/~ALA / och professor Martin Ingvar, Martin.Ingvar@ki.se, har tagit tillfället i akt att registrera hjärnans aktivitet/tankar och tal av flera “offer” i många år. (Människor som används som försökskaniner utan deras tillstånd). Verktyget för denna kartläggning är IBMs superdator Blue Gene som är utrustad med en enorm RAM-kapacitet.

Tortyrmetoder som används i syntetisk telepati.
Offren är tänkta att utsättas för en mental nedbrytning och sedan placeras inom den psykiatriska vården, på grund av psykisk sjukdom relaterad till att “höra röster”. Neurologer inom sjukvården fortsätter sedan att registrera effekterna av olika typer av droger genom att mäta skillnader i mental status genom tal och tankar när det drogade offret försöker bli av med rösterna i huvudet (röster skapade genom syntetisk telepati). Mental status såsom aggressivt, socialt beteende, sovvanor etc. Detta möjliggör för AstraZeneca (som är en del av SBI) att utveckla en ny generation av psykofarmaka. Jag anser att detta är avancerad tortyr. Svenska neuroforskare bryter mot lagen för de mänskliga rättigheterna genom användningen av syntetisk telepati.

Svenska universitet har under många år arbetat med en del av denna informationskanal, beskrivet som ”inbillningsprojekt” för ett lågt energisystem inom den telemetriska sjukvården. Den Svenska hälso-och sjukvården är redan känd som en av de bästa i världen och med den nya tekniken sänks kostnaderna, vilket kommer att bli en stor exportprodukt för Sverige.

Den politiska delen om syntetiska telepati.
Amerikanska regeringen har försökt att tvinga den svenska regeringen och dess medborgare att acceptera FRA-lagen. http://en.wikipedia.org/wiki/FRA-law. Tillsammans med FRA-lagen blir syntetisk telepati ett farligt vapen i händerna på regeringen. Sverige, med Telia Sonera, är används förmodligen som nod för den amerikanska regeringen, för att de ska kunna kontrollera informationsflödet i och ut ur Ryssland. Den svenska FRA-lagen är ett joint venture och gör Sverige till en del av det globala övervakningsnätet Echelon. http://en.wikipedia.org/wiki/ECHELON.

Målet för syntetisk telepati i sin nya form är global tillgång i alla miljöer.
Flera tusen personer har under utvecklingen avlyssnats, via syntetisk telepati, i bl a banker, näringsliv, politik, polis etc genom att de ovetandes deltagit i olika workshops och liknande tillfällen.
Affärsmän i Norge, Kina, Ryssland och Japan har de senaste åren varit avlyssnade på samma sätt.
Svenska neuroforskare har på detta sätt drastiskt skadat Sveriges ställning som ett neutralt land.
Vet det Svenska Försvarsdepartementet det?

Allt detta innebär att, under alla omständigheter, Sveriges Statsminister Fredrik Reinfeldt och Sveriges Utrikesminister Carl Bildt är ansvariga för avlyssning av tusentals människor över hela världen genom syntetisk telepati. Är de medvetna om det?

Ekonomi! Stockholm Brain Institute finansieras främst av den svenska regeringen.
Stockholm Brain Institute är består huvudsakligen av Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet, IBM, AstraZeneca, Cogmed och Telia Sonera. Direktör för Stockholm Brain Institute är professor Hans Forssberg hans.forsberg@ki.se.

——————————————————————

Att stjäla människans neurala kod under tortyr
Upplagd av Filosofía: Melancholia de un Ángel
14.7.2011

En dold utveckling av syntetisk telepati pågår sedan många år i Sverige! Syntetisk telepati är ett kommunikationssystem byggt på tankar/neurala koder, inte tal. Syntetisk telepati ger forskarna möjlighet att under brutala tvångsmetoder samtidigt bakåt-kompilera/rekonstruera människans hjärnkod.

Metoden är dator-hjärna-gränssnitt innehållande deep brain stimulation, nanoradio/neuralt nätverk, e-science höghastighetsnät, lärande datorer och möjlighet att undanhålla forskarrapporter samt en felaktig diagnostik byggd på okunskap om tvärvetenskapliga forskningsframsteg.

Forskare lutar sin etiska roll, i dessa brutala forskarövergrepp på människor, mot att det inte är forskarna som utför våldtäkten på minnet utan att det är deras lärande datorer som avkodar hjärnan. Forskarnas alltmer intelligenta ”Jeopardyliknande datorer” driver med sin outtröttlighet människor med hjärnimplantat till vansinne för att kopiera hjärnans neurala koder.

IKT-forskningen utvecklar, utan allmänhetens vetskap, alltmer sofistikerade metoder att kommunicera direkt med människans hjärna. Sedan minst fem år tillbaka lever många tusen människor sina liv förslavade med ett dator-hjärna-gränssnitt. Detta under maximal tortyr där lärande datorer via hjärnimplantaten utvecklar tankeläsning, artificiell intelligens samt rekonstruerar hjärnans källkod. Detta utnyttjande av människan inom IKT-forskning sker helt utan insyn i Sverige bakom en ointelligent med effektiv grindvakt i form av den okunniga psykiatrins egen lilla täckmantel, nämligen ”Psykossjukdom”.

Regeringen måste omedelbart förhindra fortsatt tortyr på människor, stoppa och kriminalisera den pågående neuro- och IKT-forskningens nuvarande metodik. Tillvägagångssättet att härma och förstå hjärnans funktioner utförs p g a att det inte går att inhämta etikprövningstillstånd eller informerat samtycke under groteska tortyrformer. Detta till stor skada för en ständigt växande skara av ofrivilliga försökspersoner.

Bakåtkompilering (reverse engineering of the brain) är att avkoda och rekonstruera hjärnans neurala koder. Att bakåtkompilera hela hjärnan beräknas av framtidsforskare att pågå under de närmaste 10 åren. Därefter spår forskarna att de då ska kunna simulera den mänskliga hjärnans komplexitet i realtid. En sådan simulering är inget annat än en datorklonad människa och en medicinsk datormodell för diagnostik. Tidsperspektivet beskriver att många ofrivilliga försökspersoner kommer att möta sin undergång i forskningens namn.

Tvärvetenskaplig forskning om hjärnan måste ta sitt ansvar (neuro och IKT) och tillkännage den nya kommunikationen att via dator-hjärna-gränssnitt och Internet kommunicera direkt med hjärnan. Så länge hjärnforskarna förnekar teknologins existens feldiagnostiseras människor som utan informerat samtycke injicerats med olika implantat.Försöksobjekten utnyttjas efter injiceringen under resten av sina liv för kopiering av hjärnan. Övergreppen är så hänsynslösa att de leder till ekonomisk och social utslagning för offren och därmed även deras barn och familjer. Detta trots att den nya teknologin som är en ren datorvisualisering av medvetandet bl a är avsedd att användas för att diagnostisera hjärnsjukdomar och mental hälsa.

Försöksobjekten som olagligt används för att utveckla teknologier att utvinna informationen är denna forsknings viktigaste förutsättning. Försökspersonerna borde avlönas istället för att olagligt utnyttjas. Deras barn och familjer borde få ett erkännande och en trygghet, eftersom försökspersonerna utnyttjas med livet som insats.

Processen att avkoda hjärnans signalsystem utförs i dagsläget på ett sätt som innebär total sönderslagning av människors hela liv och leverne om de råkat ut för detta tvärvetenskapliga forskningsövergrepp.

I värsta fall har detta dolda missbruk av IKT-forskning under de senaste åren lett till att försökspersoner med största sannolikhet begått både vansinnighetsdåd och självmord, detta innan forskarna erhållit tillräckligt med forskningsmaterial.

Det material som samforskningen får ut av att förstå hjärnans kodning är bl a artificiell intelligens. Den artificiella intelligensen används i en robotform, som efterliknar mänskligt beteende, för att driva forskningen vidare. Forskarna lutar sig här mot ytterligare ett hål i lagstiftningen, nämligen att det inte finns någon lag som skyddar människan mot angrepp av intelligenta maskiner.

Sverige är ett utmärkt land för att med dator-hjärna-gränssnitt utföra brottslig forskning direkt på hjärnan. Undanhållna forskarrapporter gör att lagstiftning om skydd mot maskiner som kan läsa människans tankar saknas.I Sverige används en över fyrtio år gammal diagnostik som mall för att förklara samtliga försöksoffer som psykiskt sjuka.

Sveriges regering har gett forskningen totalt fria händer att begå våld, tortyr och t o m mord, samtidigt som regeringen sett till att forskarna skyddas med hjälp av s k grindvakter.Här är det på sin plats att namnge vilka som är grindvakter. Det är bl a;

Psykiatrin

Polisen

Fängelser

Anstalter

Sjukhus

Forskningsinstitut

Säpo

Barnhem m fl

Svenskar har en mycket felaktig tilltro till att forskare har etik och moral. Dessa arbetar på en hårt konkurrensutsatt och global marknad, där både etik och människoliv väger lätt mot makt och pengar.För alla anhöriga till de gravt torterade offrens skull, deras barn, släkt, vänner, arbetskollegor m fl ber vi forskningsansvariga att med omedelbar verkan tillkännage att teknologin ”syntetisk telepati” existerar. Detta för att förhindra vidare missbruk med den.

Många etiska aspekter har diskuterats för flera år sedan på EU-nivå angående dessa teknologier av ”The European group on Ethics in Science and New Technologies” under ledning av Professor Göran Hermerén.

Gruppens önskan var att dessa faror skulle diskuteras i EU:s länder.

Så har inte skett i Sverige.

Här följer exempel på områden som uppmärksammades av gruppen:

» IKT-implantat kan inte avlägsnas lätt.
» IKT-implantat kan influera, utvärdera och förändra psykiska funktioner.
» IKT-implantat kan genom ett nätverks kapacitet missbrukas på flera sätt, för alla sorter av övervakning och manipulation.
» IKT-inplantat kan påverka nervsystemet och i synnerhet hjärnan och därmed i fel händer vara ett hot mot individens integritet, värdighet och självbestämmande.Sverige är ett av de världsledande länderna inom detta forskningsområde, men saknar lagstiftning kring hur tekniken ska hanteras och forskningen bedrivas.

Detta är i sig allvarligt och ett hot inte bara mot enskilda människor utan är också ett hot mot vår demokrati.

De skador som är åsamkade mängder av försökspersoner, deras barn, anhöriga, arbetsgivare m fl med den nya tekniken att kopiera hjärnor kan aldrig helt gottgöras pga att skadorna på både offer och deras närmaste omgivning åsamkas skador för livet.

Det måste omedelbart göras en öppen redovisning från politiker, hjärn- och neuroforskare, psykiatrin, läkemedelsindustrin, dataindustrin och finansiärer över hur mycket och på vilket sätt de/ni är ansvariga för denna teknologis användning, spridning och mördande missbruk i Sverige.
(text från Zanning´s blog: http://zanning.wordpress.com/category/fra-sbi/ )

Andra intressanta artikeln från Zanning´s blog:
-Statens dolda vapen mot folket
-STATLIG TORTYR AVSLÖJAD ! ! !
-Olagliga experiment på människor
-Martin Ingvar, den galne professorn
-Etiska aspekter på nanoteknik – Brev till regeringen från SMER
-Svenska journalister tystade av SÄPO
-Så här bygger man en datorhjärna genom att mörda!
-Diskutabel nanoetik

SE också i Zanning´s blog: Arkiv för kategori ‘Mind-Control’
http://zanning.wordpress.com/category/mind-control/
-EU-Kommissionen 2005. Etiska Aspekter Av INPLANTAT I MÄNNISKOKROPPEN
-Dödsdomar som kallas forskning
-Ett brev från en förtvivlad man
-Mordet på Vera Dannborg
-Brottslingarna skriver om sig själva. från: http://www.nyapolitiken.biz/mindcontrol/att-stjala-kod.html

—————————————————————————-

Martin Ingvar, den galne professorn

För några dagar sedan fick jag en länk med kommentaren ”Vem har skrivit det här?”
Jag är ju nyfiken så jag klickade på länken och hittade till min stora förvåning en text som jag vet att delar av den har en god vän till mig skrivit, men sedan har någon annan fyllt på med ytterligre fakta och lite bilder, så det blev ännu bättre och därför lägger jag ut hela den texten här:

Martin Ingvar, Karolinska Institutet

Implantat för “sinnenas kontroll”

Nanoimplantat för mindcontrol, himmel eller helvete?

Konventioner som en gång har tillkommit för att skydda människor mot forskarövergrepp är med nanoteknologin satta ur spel. Var finns tillsynsmyndigheten / regelverket som bevakar och förhindrar experiment med nanoelektronik på människor?

Var finns kunskapen som kan bistå människor, som anser sig utsatta för experiment med nanoelektronik, med hjälp?
Eftersom nanoelektroniken är så litet är det omöjligt att spåra, d v s bevisbörda saknas, det möjliggör nya groteska forskarövergrepp för dator-hjärna-integration med dödlig utgång på allt fler människor.

Med nuvarande politiska regelverk skyller alla på varandra och ingen politiker vill ta sitt ansvar.

Ett av de största experimenten genom alla tider. Människor utnyttjas i fruktansvärda forskarövergrepp (det gäller de människor som påtvingats de nya hjärnimplantaten utan informerat samtycke) och under resten av deras liv är direktuppkopplade till forskardatorer, för att klona dessa människors hjärnor och nervsystem (medvetandet) i en hjärnliknande dator.

Nanotekniken är en ny industriell revolution för människan. Maria Strömme säger i Vetenskapsrådets bok “Där guld glimmar blått” att “Vi är bara i början av en ny industriell revolution. Inte ens om tio till femton år kommer vi att vara nära att se den fulla effekten av nanotekniken. Vi befinner oss ungefär där utvecklingen av datorn var på 1950 talet”.

Vetenskapsrådet hade ett seminarium redan 2004 där de sa sig vilja starta en etisk debatt om nanoetik. Professor Göran Hermerén, som ingår i Vetenskapsrådets etikgrupp, skrev 2005 ett 30-sidigt dokument till Europadomstolens etikgrupp och varnade för missbruk med denna teknologi. År 2007 gav Vetenskapsrådet ut en bok ”Där guld glimmar blått” om nanorevolutionen. Nedan följer några citat ur nämnda bok om detta.

Vad är nanoelektronik? ”De senaste decennierna har vi sett elektroniken krympa bortom vad vi kan se med blotta ögat. Den stora revolutionen kommer den dag vi tar det verkliga steget in mot nanoelektroniken. Då kommer en superdator att rymmas på ytan av en blodcell, de senaste filmerna kommer att visas genom en projektor tunn som ett hårstrå, och du kommer att kunna lagra din och all världens musik i ett litet örhänge. Den dagen kommer dagens nanoprylar att kännas som elektroniska dinosaurier”.

Tankestyrning – ett nytt etiskt problem!

”Att kunna koppla den mänskliga hjärnan till en dator via elektroder öppnar givetvis också skrämmande möjligheter. Kommer det att gå att styra en människas tankar”?

”Det finns viktiga etiska aspekter av detta. Man skulle naturligtvis teoretiskt kunna styra hjärnans funktioner och modifiera människors personlighet. Till exempel göra dem mer eller mindre aggressionsbenägna eller öka inlärningsförmågan genom att lägga på kronisk stimulering.

Det är som med allt annat, i och med att kunskapen finns kan man utnyttja den på många sätt”, säger Göran Lundborg.

För att diskutera dessa frågor har de knutit en etikgrupp till projektet. Ulf Görman, etiker vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds Universitet, är en av deltagarna. ”En viktig del av den etiska bedömningen är att väga vinster mot risker. Mem det kanske allra viktigaste är att visa respekt för den enskilda individen och den enskilda individens självbestämmande” menar Ulf Görman.

En rad etiska deklarationer har kommit till för att förhindra liknande övergrepp på människor, bland annat Helsingforsdeklarationen tog redan 1964 upp detta ämne. År 1997 undertecknade också medlemsstaterna i EU ”Konventionen om mänskliga rättigheter och biomedicin” i den spanska staden Oviedo. FNs 5 artikel i deklarationen om de mänskliga rättigheterna får inte heller glömmas och den skrevs redan 1948!
-”De här deklarationerna har kommit till som svar på det missbruk av människor som fanns under andra världskriget”, säger Ulf Görman.

Oviedokonventionen och andra europeiska regler har resulterat i ny lagstiftning i Sverige. Till exempel Personuppgiftslagen, som trädde i kraft 1998, och Lagen om etikprövning av forskning som avser människor, som trädde i kraft 2004. Ulf Görman menar att när vi gör en historisk tillbakablick, är det lätt för oss att skilja på oetisk och etisk bra forskning.

”Men nu öppnar vi dörrar till ett okänt område där vi inte vet hur vi ska tillämpa etiken. Vad ska man tillåta och vad ska man inte tillåta när man kan göra elektrodimplantat som både kan påverka och läsa av hjärnan”? säger Ulf Görman.

Han tar upp exemplet med att undersöka inlärning och minne. ”Mikroimplantat kan ge helt nya möjligheter att förstå hur vi lär oss minnas saker, och därmed också varför vi glömmer och har svårt att lära oss. Samtidigt kan det uppfattas som en form av övergrepp att på det viset titta in i vår mest privata mentala värld”, säger Ulf Görman.

Media som skall skapa debatter tycks inte ha nåtts av informationen. Konventioner för mänskliga rättigheter, som skall skydda människor mot övergrepp, har i och med nanoteknologin och nanoforskningen blivit tandlösa konventioner. Inget skrivs om denna katastrofala situation.

 

Bristen på information har resulterat i att en civil/militär forskarregim med intressen i människa-maskin-integration tillåts existera i Sverige.

Tills politiker har fattat ett beslut råder undantagstillstånd för experiment på människan utan informerat samtycke. Marknaden, inte etiken, styr helt och hållet i den nya nanorevolutionen. Nanotekniken kommer att bli så viktig att den inte ens går att värdera i antal miljarder dollar. Det är alltså ofantliga belopp denna nya teknik kommer att omsätta och ingen vill släppa taget i dansen om guldkalven. Människoliv och lagar väger lätt.

De senaste årtiondenas möten mellan informationsteknologi, bioteknologi och neurologi har med nanoteknik åstadkommit ett helt nytt forskningsområde, som håller på att utveckla helt nya, hittills okända produkter och tjänster.

Vi har ju sagt ”ja” utan större protester till den elektroniska utvecklingens ”första våg”. Då syftar vi på den billiga mikroprocessorn som gjorde PCn till var mans verktyg. ”Den andra vågen” kom smygande – också utan invändningar. En serie billiga elektroniska medel (laser, Internet, bredband, och mobiltelefon), har blivit självklara delar av vår vardag.

Men nu blir det allvarligare. Nu i ”den tredje vågen” gäller det även ”uppkoppling” till hjärnan, vilket innebär både enorma fördelar, men också lika enorma nackdelar för människan. Nackdelarna inkluderar komplicerade juridiska konsekvenser, som berör identiteten och integriteten.

INFO-BIONIC UTMANAR SAMHÄLLET

På det biologiska fältet får vi bekanta oss med ”smarta” hjälpmedel och verktyg, som stimulerar och motiverar människans centrala nervsystem.

Det aviseras också inplanterande av smarta proteser i människokroppen. Den direkta kontakten mellan dessa ”smarta” chips och vårt centrala nervsystem, pekar mot en symbios (samliv), mellan hjärna och dator. Denna nya sfär, som är döpt till info-bionic, utmanar hela det traditionella samhällets värderingar och dess etiska normer.

Synskadade kan åter se: För närvarande pågår febril forskning i hur retinan, näthinnan, fungerar. Allt för att kunna skapa godtagbara synproteser för synskadade, vars handikapp inte är medfödda. Och utsikterna är goda med CNN. Trots att det är mycket svårt att åstadkomma en stabil och konstant kontakt mellan synprotes och nervsystem. Processen är ytterst invecklad, med nanoteknologi har ett genombrott gjorts. Det handlar om flera hundra, eller tusen kopplingar.

Även handikappade med förlamade kroppsdelar kan räkna med positiva lösningar. Neurotech Raports, San Francisco, anser att denna marknad inom kort ska omsätta cirka 3,6 miljarder dollar.

Direktkopplingen till hjärnan: Det blir utan tvivel den mest komplicerade uppgiften. Här är farorna lika stora som möjligheterna. Här är också bio-etikens ansvar mycket större än på de områden, som vi hittills har berört och begränsningen av den kommersiella vinsthungern är därför i högsta grad önskvärd. Samma teknologi som användas för att styra kroppsproteser kan användas för att styra människans förbindelser mellan språk och tankar.

Att upprätta elektronisk kontakt med det centrala nervsystemet ger enorma fördelar. Bland annat i förebyggande syfte. Man kan t ex få varningssignaler om förestående epileptiska anfall. Dessutom efterlyser en lång rad neurologiska och psykotiska fall profylaktiska garderingar.

Är svenska politiker så omedvetna att de litar på att forskare, som sakkunnig expertis, som med dubbelroller där privata intressen i företag och patent ofta förekommer, inte skulle vara korrumperade och vilseleda politiska beslutsfattare?

Nu handlar det om helt nya marknader och patent där forskarövergrepp av ex Martin Ingvar (Karolinska Institutet) i det dolda helt tagit över, utan möjlighet till insyn. Det är gigantiska penningbelopp och prestige i nanotekniken för integration mellan dator och hjärna.

Hela detta forskningsområde verkar vara minerat av nepotism och korruption. Detta långt innan någon ens tillåtits se några som helst resultat av de enorma finansiella prioriteringar som området fått.

Människor som utsätts för forskarnas experiment, för integration mellan datorchip och hjärnan med en nätverksbaserad multimedaiuppkoppling, idiotförklaras inom psykvården i stället för att erhålla adekvat hjälp.

Detta utnyttjande av vetenskapen möjliggörs på grund av undanhållna forskarrapporter som i sin tur resulterar i brister för politiskt korrekta beslut om lagstiftning.

Ett medvetet undanhållande av fakta, för politiska beslut om ny lagstiftning, leder till att föråldrad diagnostik pratiseras av läkarkåren och rättsväsendet.

Människor som utsätts för övergrepp kan inte väcka åtal mot en teknologi som saknar vetenskapliga belägg. Denna manipulation har resulterat i flera dolda justitiemord.

Att datorforskare använder läraktiga datorer för att föra dialoger direkt med hjärnan under mönsteridentifieringen för tankeläsning gör brotten omänskligt grova.

Att forskarna använder konstant överstimuli via implantaten för att ”mjölka hjärnan” gör teknologin till grov tortyr.

Att forskarnas experiment inkluderar att med osynligt våld/smärta via implantaten tvinga människan till underkastelse saknas det ord för.

Att forskningen använder hjärnkopian för att registrera olika mediciners inverkan, mediciner som ges för att motverka effekterna av implantatteknikens utförande är ett regelvidrigt sätt att möta utvecklingen av morgondagens läkemedel.

Observera att läkemedelsindustrin är på god väg mot att bli smutsigare än vapenindustrin.

Modern medvetande- och språkforskning som utvecklar en plattform, (hjärnlik dator) kan inte använda djur för sina programvaror.

Forskningsprojekten kräver aktiva friska människor med en aktiv hjärna arbetande i sin naturliga miljö. Genom undanhållandet av forskarrapporter medför detta att ovetande människor nu injiceras på svenska sjukhus.

De implantat som här avses är av typen som officiellt finansieras och utvecklas för att bl a kunna hjälpa människor med ”locked in syndrome” att kommunicera, samt att kunna ersätta ett delvis skadat minne orsakat av stroke. Att hjälpa handikappade att styra hjälpmedel samt att ”vinna soldater på fältet”. Implantaten beskrivs också att kunna användas för att bl a identifiera återfallsförbrytare, stalkers och terrorism. Implantaten är neuralt integrerade med hjärnan och nervsystemet.

Flera försökspersoner kan vittna om att dessa implantat också på kommando kan framkalla epileptiska anfall och hjärtstillestånd samt slå ut kroppens balanssystem. Experimenten utförs på civila medborgare mitt i vårt samhälle.

Vad säger svensk och internationell vapenlagstiftning om implantat som kan användas via nätuppkoppling som ett nytt osynligt dödande vapen?

Vetenskapsrådets etikgrupp uttalar sig så här när vi påpekar att forskarövergrepp pågår med nanoteknik och att människor drivs till vansinne med teknologierna. ”Ni har inga bevis” ! ”Försiktighetsprincipen gäller i Sverige angående forskning med nanoteknik, man måste väga fördelar mot nackdelar”. Vetenskapsrådet hänvisar ärendet och ansvaret till centrala etikprövningsnämnden. Det verkar märkligt, Vetenskapsrådets jurister har i och med svaret mörklagt sin egen etikdebatt genom att säga att det inte finns några bevis!

Svaret innebär att Vetenskapsrådets etikråd och debatt om nanoetik med tillhörande akademisk kompetens och expertis är mörklagd. Detta innebär också att Vetenskapsrådet medvetet både skyddar och stödjer forskning på människor, trots att den är oetisk.


 

Beträffande etikprövning och inhämtning av informerat samtycke, är det självklart så att forskning som är ett övergrepp och ett brott mot mänskliga rättigheter, där fysiska och psykiska risker är okända och som av sin natur inte går att spåra, inte delges och prövas i någon etikprövningsnämnd. På detta sätt förstörs människors livsverk och de svenska forskningsinstituten tillåts att delta och utföra dolda experiment på människor i sin forskning.

Företrädare för regeringen måste omedelbart sätta sig in i denna forsknings framfart. Information finns endast i två läger, hos forskarna och hos offren. Alternativt kan de ekonomiska krafternas intressen för att kunna kommunicera, styra och manipulera människans beteenden genom hjärnimplantat att fortsatt kunna missbrukas. Redan nu finns det ett stort antal människor som lever under grova tortyrformer uppkopplade till forskardatorer för både civila och militära intressen och produkter. Detta till stor skada och förtvivlan för inte minst barn och anhöriga till offren.

Forskarna selekterar inte ens sitt urval av försöksobjekt utan implanterar helt oskyldiga människor med familjer, barn och arbeten. Detta ställer de svenska forskarna i en egen respektlös klass för sig. Hela familjer har fullständigt ödelagts under de senaste fem åren.

Alla forskare och företag som är delaktiga i utvecklingen av teknologin dator-hjärna-integration och programvaror skall konfronteras med att teknologierna också kan missbrukas och användas på ett sådant sätt att det med osynligt våld och långvarig manipulation av psyket går att driva människor till att utföra t ex mord, vansinnighetsbrott mm. Hur skyddar Sveriges regering sin medborgare mot detta?

Att forskare ges rätten att själva fritt välja metodik att inhämta sina mätdata är en olycklig situation när nanoelektroniken och programvaror för nätverksbaserad kommunikation, direkt med hjärnan, utvecklas.

En global nätverksaccess, är en risk för rikets säkerhet. Säkerhetspolisen ignorerar f n ett ställningstagande av samma skäl som politiker, d v s forskarnas undanhållande av teknologins existens.

Vi kräver att regeringen omedelbart ställer sakkunniga inom evidensbaserad forskning mot väggen och framtvingar information om dessa teknologiers utveckling och tillämpning i Sverige.

Forskningen behöver, i sig själv, inte stoppas, men den måste etikbeläggas och människotortyren som drabbat ett flertal familjer måste stoppas.

Denna har inget med etisk forskning att göra.

Nuvarande tillsynsmyndighet för missbruk med högteknoligsk nanoelektronik för dator-hjärna-integration är den svenska psykiatriska vården.

Det är regeringens ställningstagande, handlingskraft och tillsyn, inom detta tvärvetenskapliga ämne, som avgör om fler friska familjeliv skall ödeläggas. från: https://zanning.wordpress.com/2011/04/08/martin-ingvar-den-galne-professorn/ 


Open Questions to Professor Mr Martin Ingvar. Are you involved?

Swedish FRA law – the first step towards automated law reinforcement
Bioethics Truth Commission is working to uncover the “dark forces” that are used in the development of strong AI (artificial intelligence), and nano brain implants. This by forcing more transparency and more democracy.

Progressing in strong AI, done on human guinea pigs where the research is hidden behind diagnoses of mental illness can never be accepted.If this situation continues, no one knows what is psychiatric disease or what is the strong AI. It can nerver be accepted that AI and robot technologies should be used for torture and behavioralmanipulation.

Become a wistlelblower to reveal this abuse of emerging technologies!

“Whistleblower” refers to a person within an organization that puts its future at risk by publicly disclosing irregularities.Bioethics Truth Commission expand the concept of whistleblower to cover both inside and outside the business

ETHICAL ASPECTS OF ICT IMPLANTS IN THE HUMAN BODY
Reference: Opinion produced on the direct initiative of the EGE
Rapporteurs: Professor Stefano Rodotà and Professor Rafael Capurro
The Chairperson: Swedish Professor Göran Hermerén

Information and communication technologies (ICT) pervade our lives. Thus far, this pervasive
influence has mainly involved devices that we use for private purposes or at the work place such
as personal computers, mobile phones, laptops and the like. Due to new developments these
devices are becoming more and more part of our bodies, either because we wear them (wearable
computing) or because they are implanted in our bodies.
At first sight ICT implants are ethically unproblematic if we think for instance about cardiac
pacemakers. However, although ICT implants may be used to repair deficient bodily capabilities
they can also be misused, particularly if these devices are accessible via digital networks. One
might even think of such devices as a threat to human dignity and particularly to the integrity of
the human body (see Section 5), while for others such implants might be seen primarily as a
means for restoring damaged human capabilities and therefore as a contribution to the promotion
of human dignity.
The idea of letting ICT devices get under our skin in order not just to repair but even to enhance
human capabilities gives rise to science fiction visions with threat and/or benefit characteristics.
However, in some cases, the implantation of microchips is already taking place with the potential
for individual and social forms of control. från: https://martiningvarki.wordpress.com/open-questions-to-mr-martin-ingvar-are-you-involved/

#EBIF: Martin Ingvar on ICT transforming healthcare

Karolinska Institutets Dolda Verksamheter som är Kriminella !

SAMMANFATTNING

År 1995 bildades Genom Regeringsbeslut och Tilldelning av skattemedel Karolinska Institutet Holding AB (KIHAB). Detta kan sagas ha Varit startpunkten för en kommersialiseringsvåg av osedvanlig omfattning, med Båtar Nationella och internationella matt matt. Under åren därefter har KIHAB bildat Ett Flertal Dotterbolag som engagerat sig i en stor variation av affärsmässiga aktiviteter inkluderande Sådant som: (1) patentering och licensiering av KI forskningsresultat från, (2) bildning av nya företag utgående från forskning vid KI, (3) Finansiering av nystartade företag Både från KI och utifrån, (4) Uthyrning av lokaler och tung apparatur Inom KI till företag grundade av KI-professorer, (5) byggande av forskningsparker Där företag kan Etablera sig i direkt Anslutning till KI, (6) Försäljning av forskningstjänster och resurser av Olika slag, (7) utbjudande av kompetensutvecklingskurser Inom medicinska områden till företag och organisationer; (8) fördelning av medel från bioteknik-och läkemedelsbolag till forskningsprojekt som förväntas Bidra till bolagens produktutveckling. Därtill kommer Sådant som Att KI låtit Stora läkemedelsbolag Etablera egna KI Forskningsgrupper Inom (Fallet Sven Ove Ögren och Astra) Samt att KI i samarbete med Sådana företag bildat hela KI-institutioner som företaget Enligt Avtal haft kontroll över (Fallet CGB och Pharmacia). Inte Minst iögonenfallande är Också Att KI självt och med hjälp av externa källor satsat mångmiljonbelopp på KI-professorer Vilka grundat bolag som KI på Olika Sätt har ägarintressen i. I extrema fall kan det även våra Så Att Forskaren själv eller medarbetare till den här Inte bara Arbetar heltid på KI utan även har funktioner som VD, vetenskaplig Liknande Kock eller i bolaget. Lika anmärkningsvärt är Att Dessa intressekonflikter Ofta Int rapporteras Enligt Gällande regler vare sig till KI Eller till tidskrifter publiceras Där forskningsresultat. Det är Knappast Någon överdrift Att pasta Att jävskulturen satts i system Både på individ-och institutionsnivå. De Högsta företrädarna för KI har suttit och sitter i Ledningen för KIHAB och Flera av dess dotterbolag och är sålunda väl informerade om de kommersiella aktiviteter pågår och som de finns bindningar som. Man ser docka Mellan fingrarna med Detta och agerar Inte ens mot uppseendeväckande underlåtelser Att Rapportera och intressekonflikter bisysslor. Än mindre gör man något för Att eliminera Dessa.

Även om de förändringar som beskrivits Har inte skett Plötsligt utan över en Tidsperiod om Flera år Representerar de en betydande omvälvning. Tyvärr Måste Också konstateras Att Detta Fått fortgå utan Mycket till offentlig debatt. Ett fåtal personer med KI: s förre den rektor och tillika tidigare Socialdemokratiska regeringens vetenskaplige rådgivare, Hans Wigzell, har gått i täten för utvecklingen. Det satt på Vilket Detta gjorts är anmärkningsvärt. Wigzell Har inte bara arbetat på regeringens uppdrag (som rådgivare universitetsrektor och) utan Samtidigt Också Varit anlitad av stora läkemedelsbolag som KI gjort affärer med samt investeringsbolag jag Dessa pengar som satsat. Han har även själv Varit med och bildat bolag som han På samma gång Varit med Att Investera i, Till exempel som Styrelseordförande i KIHAB eller som rådgivare åt HealthCap (bolag som till stor del Arbetar med skattemedel). Från politikernas sida, och Då kan Till exempel Utbildnings den tidigare-och näringslivsministern Thomas Östros nämnas, tycks tanken ha Varit Att upptäckterna från våra universitet i Ökande grad Behöver kommersialiseras för Att skapa arbetstillfällen och Trygga Framtida vårt välstånd. Om och i så fall av Vilka skal han OCH ANDRA anser Att Detta requires Att universiteten i sig kommersialiseras är oklart. Att Östros den 11 december 2001 var den som invigde den byggnad som uppförts för den Pharmacia-kontrollerade KI-institutionen CGB Tillsammans med Hans Wigzell från KI, Göran Ando från Pharmacia och Lennart Karlsson från Akademiska Hus (KI-bladet nr 12/2001) säger kanske en del. Tyvärr är det ändå så Att de satsningar som gjorts med skattemedel och särskilt med tillgångarna i våra pensionsfonder (AP-fonderna) för Att kommersialisera forskningsresultat efter Mer än tio är inte Gett Någon utdelning. Miljarder har plöjts ner i nystartade företag i bioteknik-och läkemedelsbranshen (Inte bara här hemma utan även i utlandet, hur Detta Nu har tänkts Samuelsson sysselsättning och trygghet i Sverige). Det stora flertalet av Dessa Visar docka stora underskott år efter år. Eftersom För because därför Måste hela tiden nya pengar skjutas till. Alternativt Säljs Företagen med förlust, läggs går i konkurs eller helt enkelt bara ner. Om skattebetalarna någonsin får tillbaks de pengar de Varit med Att SATSA är Mer än osäkert.

Det är anmärkningsvärt Att notera Hur mycket mer uppmärksamhet och debatt som har riktats mot Dessa för universiteten så AVGÖRANDE frågor I ett USA som land. Inte Minst beaktansvärt är de insatser som gjorts Både från politiskt håll och från universiteten Själva för Att ta itu med de avarter som förekommit och Inrätta som nya regelverk förhoppningsvis ska Leda Till ett ur etisk synpunkt Bättre uppförande i framtiden Båtar från Enskilda forskare och från universiteten som institutioner. Liksom jag Många Andra Sammanhang Är det kanske så Att Sverige OCH ANDRA EUROPEISKA delstaterna även jag Dessa frågor befinner sig Flera år efter USA. Låt oss därför because därför because därför hoppas Att det nu Blivit dags Också för oss Att på allvar ta itu med problemen. Om vi vill Att den hämsko och de Risker som den Nuvarande kommersiella inriktningen inneburit ska avhjälpas och Att universiteten ska återfå sin regel som fria institutioner VARS forskning i första hand styrs av nyfikenhet och vilja Att utöka Kunskapen i stort så är det Ännu inte för skickats. Detta Kräver docka kraftfulla Åtgärder på Flera plan. Det mest Grundläggande är Att universitetens företrädare Tillsammans med politiker och näringsliv kommer till insikt om Att kommersialiseringsförsöken Int fallit väl ut resulterat och dessutom i en Mängd etiska riskerar problem som Att Skada Allmänhetens förtroende för lärosätena och Deras forskare. Mycket pekar på Att det skett en överetablering av företag bland annat Inom branscher som bioteknik och biomedicin. DET ÄR because därför grund because därför Viktigt att en mer realistisk hållning anläggs jag Dessa ärenden.

Bland de insatser som föreslås för Att Komma till Rätta med de Svårigheter som diskuterats kan nämnas följande: (1) Förbättra efterlevnaden av de regler som Redan Finns för Rapportering av och intressekonflikter bisysslor, (2) gör resoluta ingripanden för Att Begränsa eller förhindra engagemang vid sidan av tjänsten som är förtroendeskadliga, (3) Visa större Öppenhet Beträffande anmälda bisysslor, Till exempel Genom Offentliggörande på universitetens hemsidor (Man ska inte behöva uppsöka Ett Registratorskontor för Att se Dessa uppgifter), (4) inför reella rutiner för redovisning och kontroll av Institutionella intressekonflikter, (5) skilj Så långt som möjligt handläggningen av kommersialiseringsärenden från universitetsanställda forskare och Andra Tjänstemän och Skapa istället Ett fristående organ som far Ansvaret för Dessa åtaganden. Det Övergripande målet med Dessa OCH ANDRA Liknande ingrepp är Att Bryta trenden som den inneburit Att universiteten i Ökande utsträckning bundits upp till näringslivsintressen och privata vinstintressen. Återge dem istället Karaktären av obundna kunskapscentra engagerade i forskning och utbildning av betydelse för samhället i stort

Boken Forskning till Salu kan beställas via internet på adressen www.gml.se (Gå in under GML Bokhandeln). ISBN nr är 978-91-86215-24-8 och Artikelnr 9789186215248

Priset är 215 kr (inkl moms)

Johan Thyberg är professor I cell-och molekylärbiologi vid Institutionen för cell-och molekylärbiologi från: http://www.mindcontrol.se/?page_id=590


Brottslingarna skriver om sig själva SBI, KTH.

Stockholm Brain Institute (SBI)

stockholm brain institute

Bättre och mer exakt går det inte att beskriva det! I detta informationsbrev från Stockholm Sience City, http://www.ssci.se/ förklarar de själva exakt hur den kriminella och mördande forskningen har skett, sker nu och kommer att ske under många år framöver.

Detta dokument är av sådan vikt och betyder så mycket att det känns ytterst angeläget att eventuella läsare verkligen förstår. Därför beslutade jag mig för att lägga in egna kommenterar, med fet stil, bara för att verkligen understryka vissa jätteviktiga fakta som annars kanske inte uppfattas pga av det medvetna sättet att skriva på. För ibland måste man dels läsa mellan raderna och dels veta vad ämnet handlar om.

I detta infobrev medger faktiskt SSCI (och garanterat omedevetet till SBIs stora förtret) att de utför olagliga experiment på människor, utan deras medgivande, och som de facto är så farlig att den dödar!

Stockholm Brain Institute – Ett interdisciplinärt projekt

Genom att integrera världsledande expertis inom kognition, beräkningsmodeller och neuroforskning skall Stockholm Brain Institute (SBI) få ökad förståelse av hjärnan. Främst läggs fokus på hjärnans interaktion av aktivitet, känsla och minne. Det ska bland annat leda till större förståelse av mekanismerna bakom, och i längden bättre prevention och behandling av, sjukdomar som ADHD, demens och schizofreni. För att kunna forska på hjärnan och alla dess fem sinnen (syn, hörsel, smak, lukt, känsel) PLUS känslan och minnet MÅSTE forskarna göra det på människor som lever i vardagen. Det går INTE att göra det på människor som ligger i en fMRI-kamera. Och eftersom hjärnimplantaten ännu inte är felfria utsätts dessa människor för en näst intill outhärdlig smärta som de måste leva med dygnets alla timmar. Många klarar inte av den press försöken medför och där till slut försöken faktiskt leder till deras död, eller själva sett som den enda utvägen, nämligen att begå självmord.

SBI samlar tio forskargrupper på Karolinska Institutet (KI), KTH och Stockholms universitet som även ska samverka med Karolinska universitetssjukhuset, CogMed, AstraZeneca, IBM, Elekta, Carlson Research och flera mindre företag. SBI koordineras av professor Hans Forssberg från Karolinska Institutet. Stockholm Brain Institute, eller SBI, har mycket riktigt ett brett samarbete med en mängd privata företag, varav du kan se namnen på några här ovan. Tänk också på att de skriver om tio FORSKARGRUPPER, inte tio personer!!! Betänk även att de samarbetar med dataföretag, läkemedelsföretag och programvaruföretag etc. Det är viktigt att förstå detta, för när offren valts ut tas de oftast till ett sjukhus, de två vanligaste i Sverige är Karolinska Institutet och Södersjukhuset. Där drogas de och implantaten förs in via en vanlig injektionsspruta. När det väl är gjort börjar offrens helvete och forskarnas våta dröm, att få se och uppleva allt en människa gör i realtid, inte bara en dag eller vecka, utan till deras död!!!

stockholm brain institute

“Detta är ett viktigt steg för att ökat samverkan mellan expertis på Stockholms tre universitet” säger professor Forssberg. ”Hög kompetens, den intensiva forskningsmiljön och de avancerade tekniker vi har tillgång till ger oss helt nya förutsättningar för att förstå hur hjärnan bearbetar kognitiv information.”

Kognitiv neurovetenskap är ett växande område och med stor relevans för hälsovård och utbildning. Denna forskning fokuserar på sambanden mellan hjärnstruktur, kognitiv funktion och mänskligt beteende. Forskningsresultaten kan bidra till förståelse och behandling av kognitiva störningar, såsom inlärning, minne och medvetenhet. Vanliga sjukdomar som schizofreni, Alzheimer’s and Parkinson’s hos vuxna och utvecklingsstörningar hos barn har ett samband med några av dessa funktioner. Läs igenom texten en gång till efter att ha läst den här kommentaren. Är den ens rimligt att tro att man kan göra denna forskning på labbråttor och sedan direkt gå ut med en färdig produkt till människor? DET ÄR OMÖKLIGT! Det KRÄVS många år av studier på människor, men ännu så länge vet jag ingen som frivilligt ställt upp som försöksperson OM de informeras om hur livsfarligt och osäkert implantaten ännu är!

nsa-spying stockholm brain institute

Tio forskningsgrupper från olika discipliner skall försöka förstå den mänskliga hjärnan i all dess komplexitet, från den genetiska nivån till beteende. Detta kräver att man involverar olika discipliner som psykologi, psykiatri, genetik, molekylärbiologi och neurofysiologi. Matematisk modellering, datasimulering och moderna avbildningstekniker kommer också att behövas för att kunna beskriva komplexa samband i hjärnan. Lägg här speciellt märke till att de pratar om att ”förstå den mänskliga hjärnan…” alltså inte några små möss! Tänk efter igen! HUR ska de kunna samla in all nödvändig mätdata för att ens komma i närheten av att kunna studera alla dessa områden om det inte sker på männsikor ute i det vardagliga livet? DET GÅR INTE!!!

“Genom sin stödfunktion till interdisciplinära forskningssamarbeten, har Stockhkolm Science City – Bioscience varit involverade sedan ett tidigt stadium i utvecklingen”, säger Ola Björkman, ansvarig för SSCi – Bioscience. ”Stockholm Brain Institute har en klar potential att attrahera företag och forskare till ett kluster inom life science i Stockholm.” Det Ola B säger är helt sant. Forskare från hela världen står i kö för att få göra den här typen av forskning, eftersom Sverige är det enda land i världen som inte bedriver seriös och laglig forskning vad gäller detta område, för de undviker medvetet att delge regeringen och allmänheten vad och hur de forskar! Alltså har de skapat en egen forskarregim som står över både svensk och internationell lagstiftning och alla de mänskliga rättigheterna. Anledningen till ATT de vägrar tala om hur de forskar är enkel, det är för mycket pengar som står på spel. Svenska forskare kan därför inbjuda forskare från hela världen eftersom de aldrig behöver ställas till svars när ofrivilliga människor mördas pga livsfarliga experiment med deras hjärnor, av en teknik de själva ännu inte behärskar!

Tack vare en ny investering kommer forskarna nu ha tillgång till världsledande hjärnavbildningsfaciliteter och datakapacitet. Vad kan då hjärnavbildningsfaciliteter vara? Svar: HJÄRNIMPLANTAT, superdatorer och ett gigantiskt samarbete mellan kriminella aktörer!

Genom ett samarbete med KI har AstraZeneca gått in med 80 miljoner kronor för utvecklingen av den senaste PET (positron emissions tomografi) metodologin, vilket kommer att vara av enorm betydelse för den forskning som utförs på KI. PET är en modern avbildningsteknik som möjliggör forskare att se inre organ i levande kroppar. Tillsammans med IBM kommer man även att få tillgång till superdatorn Blue Gene, som kommer att placeras på KTH. Blue Gene kapaciteten kommer att vara avgörande för att behandla de data som kommer ur forskningen på PET centret. ”Kombinationen av sådan enorm datakapacitet och vårt PET center är unikt i världen” säger professor Forssberg. Professor Hans Forssberg har helt rätt här. Forskningen ÄR unik i världen, och metoden att tvinga högst ovilliga försökspersoner till mördande farliga experiment kanske känns igen från en tidigare tid i ett ennat land eller?

”Vi hoppas att vi kommer att bli ett av världens ledande center för kognitiv forskning,” fortsätter professor Forssberg. ”Vad vi vet, är att Stockholm Brain Institute kommer att bli mycket attraktivt till mycket kompetenta forskare både i Sverige och utomlands.” Mer information finns på www.stockholmbrain.se. Ja visst vill de bli världsledande i den mördande konkurrens som råder, till vilket pris som helst också. Troligen kommer SSCIs artikel snart att tas bort från företagets hemsida. Därav det stora glädjen över att haft möjlighet att lägga ut den här på bloggen så denna enormt viktiga information inte går förlorad!        från: http://www.mindcontrol.se/?page_id=532 


“Brain-Chip” Nano Implant in the brain of Magnus Olsson (Sweden). “Brain-Chip” ( E.U )

“Brain-Chip” Implant in the brain of Magnus Olsson

 

magnus olsson

 

 

A successful businessman visits the nearest hospital after an anxiety attack. He is sedated and wakes up as a different person. His life is starting to change. The voice coming from nowhere can tell him what time it is: the correct time.

The mental and psychological torture and control starts to take place. On one hand, they are telling him awful things, like “You are never going to wake up” when going to bed every evening or “We are dissapointed that you woke up” every time he was waking up in the morning. On the other side, they can manipulate his feelings and perceptions, and create the most positive feelings.

Magnus Olsson Story

mind-of-the-brain

For me, there was a day in life when everything changed. I went from a life as a citizen in a demo map indicative country into a world where violence and torture was the norm. It was not a journey across continents, but in life circumstances. It also included a science fiction drama that completely shattered my life. My name is Magnus Olsson, I am 38 years old, studied economics at the Cesar Ritz in Switzerland, American University of Paris and Harvard, Boston, USA, during the years 1988-1991. 1994 I started the company Jon Sandman who became a well known brand in the bedding industry. I managed with my life and had also met a wonderful woman whom I had two children with. They are now 13 to 16 years old. But all this harmony and success came to a sudden end. It happened five and a half years ago. After that, life has been about a constant struggle for survival. In order to cope with but also to be able to tell what has happened to me and get out of the nightmare.

The Following Punkt Has Been posted on the World Wide Web as a Notice of Legal Purposes. I am-being framed by the illegal use of Remote Neural Monitoring.

 • Magnus Olsson, a Victim of Remote Neural Monitoring. Anything I Think May Not Be Used Against Me in a court of law or Any Other venue. The person or person performing the Remote Neural Monitoring are here by ordered to cease and desist operations said.Any person’s knowledge or variable Participating in said illegal activity must report to the proper Such Authorities.

It all started after I had been admitted to St. George (Capio) hospital. It was in spring 2005. I had been sedated and you must have deposited or injected one implanted in my head. I came in during a difficult exercise. It must have with defense research to do but I had never heard of this kind of technology before it happened, remote control of brain. Not had I not believed in it who claimed that such things occurred in Sweden.

Proof: http://www.youtube.com/watch?v=4IzHp1rM-Qo

ETHICS ANARCHY

cyber-virtual-processor-computer-calculator-brain-mind-power-spine-spinal-cord-anatomy-robot-artific

From being an open successful person, I was transformed in my new life circumstances. There were many problems to overcome. The first was to cope with. Life was suddenly just as difficult as it had previously been a pleasant result of the days and weeks. Another problem was that no help was available. This was entirely in secret and was more like what the perpetrators of acts of madness trying to explain about his powerlessness of being repossessed. I was induced by sensory stimuli that could not be distinguished from the real. I assumed that most would consider me as a mentally disturbed if I tried to explain what has befallen me. It was an idea from the beginning. I had no information to relate to. At this time, I was knocked out. I was completely pacified and under their power. But there came a day when I started trying to do something even if it took over two years. First I went to the Royal Institute of Technology in Valhallavägen in Stockholm and spoke with several people. Asked if they knew who was involved in biological and remote computer connection with people. Then I got an address to the Alba-Nova. When I went there, I happened to come just when an international conference was in progress. Here I got the first facts that spoke of opportunities to establish communication with human biological systems. It was known as Biotech or Brain-Computer Interface. I realized that this was something to the media. It is an amazing thing that the technology exists and that the project is ongoing.

Therefore, I contacted one of my acquaintances, Thabo Motsieola as a reporter and a renowned TV profile. I got to know him during my time with Jon Sandman Enterprises, which I had sold. He understood me and was interested in the subject. It was a great success. My mother and media also came to mean a lot for me to get help to fight with this thing. But at first I could only say that there was something that had made my very difficult life change. It was something that had happened, I said, but could not explain more. She demanded to know, and when I told it.“When I was sedated at St. George’s Hospital in sweden, implanted something inside my head. Then you use me in an experiment. I must fight to survive hurricanes. You know my thoughts, see what I see and feel. Everything. And you can communicate with me. Transferring different sounds and even speech directly into the brain. “It was in early 2005.

She and MIND TECH SWEDEN became not only my biggest support, but also my ally in proving what I am exposed to.

My mother Elisabeth Nystrom Barringer. She has personal experience of care, has worked with doctors and midwives have been for many years. Now she is active in this matter. Helps me, contacting people and is involved in everything.

Brain control

When I started searching the internet I became aware that there are people who share my situation. Implanted in hospitals or other places and used for experiments. It is about international organized crime research. Many of the stories from the victims was similar to my own case. The Internet contains research reports, opinion articles and documentary material.There is information from different parts of the world and the brutal mentality, to take advantage of people in life-destroying brain experiments seem to be the same in the country than the abuse occurs. Of all the impacts that many talked about was a lot of identical to my case. The usual torture is easier to explain as it is to burn, cut or physical torment. Anybody can associate with what it would be. There are probably not a difficult topic to address than this. Especially when you also will speak in their own cause. The whole subject of the great technology is largely unknown – and that some people would be exposed, it is most unlikely. It does not occur in our country! So it is. That says enough, most of these things. But there will be a resolution already in the letter.

MAN DIGITAL 2.0

Here are some examples of the methods they expose me to. Through interaction, you can bypass the sensory receptors and transmit messages / numbers directly into the brain. The same is with painful interfering signals and other sounds that you can often stay awake during the whole night. These applications are used daily for three years now. One can see through my eyes, hear my thoughts, manipulate my sleep and stay awake for long periods. Although increase or decrease heart rate, upload photos and scents into my brain as real as if I saw or smelled it in the natural environment. Of course you can hear what I hear, I am as a unit of the mainframe. You can change my behavior, including memory functions may be affected as well as emotions (having to be sexually aroused in inappropriate situations). For a long time has created a severe headache, nausea, blurred vision and problems with balance. Something that I never had before this started. In general, I am an example of that by inplantatet can create pain all over my body. Also, I collapsed and lost consciousness seven times within two months in spring 2008. On several of these occasions, I have come to the hospital by ambulance. My mom has been with me for five of those times and this is just one form of the consequences of what I am exposed to. It has no natural cause and you can never either to diagnose the cause.What I have mentioned here are the most common methods you use to torment me. All this is happening also in various stages day and night. In between, I try to sleep and rest so that I can survive. From my point of view, this is an equally crucial event that the establishment of concentration camps in Germany in the 1930s. Moreover, it seems a similar mentality that drives the perpetrators.

Proof of implants: http://www.us-government-torture.com/Larson%20Report%20Edit.pdf

IMPLANTED BRAINS,,,

Fifty years after Skinner and Rogers warned of Science was a declaration by the European Ethics Group of the Swedish professor Goran Hermerén as chairman. The group advises the European Commission on ethical considerations of scientific issues. Their records of March 16, 2005 was also presented as a recommendation to the European Commission (Prof. Rafael Capurro) look at www.capurro.de/ECLSC2010.ppt and what to do up there is exactly the same as I am exposed to. They speak in clear words about the danger of this technology and provides an understanding of all parts of it that I have mentioned. The following quotes come from the EU group is translated into Swedish by the network with Robert Naeslund, which we now work with. Ethical Council, which has a participant from each EU country has an official status within the EU. The Swedish professor Goran Hermerén is also Sweden’s first professor of medical ethics while he is also President ofthe EGE, The European Group on Ethics in Science and New Technologies. In their descriptions, it is called we term as electrodes, transmitters, and brain chips for ICT implants, which stands for information and communication technologies. Their full document is 30 pages on the Internet in English at the following Internet address for the EU ethics group: http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf

Look at : http://www.targeted-individuals-europe.com/

It asks the important question of a human being ceases to be human when his brain was implanted: a human being ceases to be human cases in some parts of her physical self, especially the brain, has been replaced or supplemented by ICT implants? In particular, as inplantaten can help to create the front-line people, who are always connected and can be conformed differently, to receive and emit signals for meetings, habits and movements. This naturally affects their dignity. In my case, it translates as connected persons not primarily manipulation but rather to break down and torture me. It is a form of torture. When this happens to people like me, educated, self-employed and any links to psychiatry and the legal system is of course an even clearer symptom of social disease. Then you can understand the degree of hardship mental patients and criminals have to live with. This is clearly just as degrading as to start locking up people in secret concentration camps. There were people just like now, completely lost the rights to his life and his body. EU group writes:One can also see this trend as a threat to human dignity and in particular to the human body’s integrity … Sure it is. Here, man has lost the last own, his body and brain. It also writes that hjärninplantaten used to control people. In some cases, already implanted microchips with opportunities for individual and social control. The confirms that this is a system that retrieves information from the brain. Brain-computer interaction or direct brain control is performed by communications technology which retrieves information from the brain and evaluates it. The worst threat, as in my case is clear and has also distanced the concentration camp opportunities affecting the central nervous system and man’s identity as a species. They show that ICT implants may affect the nervous system and in particular the brain and man’s identity as a species and individual autonomy … As already mentioned inplantaten can be used for both health and non-medical purposes.Both possibilities with implants should of course be subject to the informed condition

brain_chip_interface_bridge

It should be questioned about this technique, even with the informed consent should be used.From the following quotation, one can see that there is a threat not only to a few individuals, but against our entire society. In its evaluation EGE makes the general conclusion that non-medical applications of implants is a potential threat to human dignity and democratic society … The use of remote control to take control of people’s will must be absolutely forbidden. Those old dictatorships forced people to hold certain views, but here you can see that Sweden is one step further and implanted brain chip to control man’s will.

Another text from their document indicates that there are no studies on the health risks of what I face. It must be emphasized that there is no reliable research studies on the long-term aspects of health related to ICT implants in the human body … The unlimited freedom for some can be a danger to others’ health and safety … As in other areas, the freedom to use the implants in the cell, as the principle of freedom, can collide with potentially adverse social effects. We’ve seen it for that abuse, violence and abuse of people for increasing the authorities’ power over the individual has had disastrous consequences. It is good that the European Commission’s ethical council takes it up to do it the easier for everyone else to also realize it.

Ethics group also asks the question to what extent this technology will be misused by the military. But no matter what career plans they are responsible, it is a horror story. See threats they paint up and understand that it has gone far on the road. I was a successful self-employed with good education, an orderly life, but despite that I was a victim, how far can inplantaten give an individual or a group, special opportunities which may become a threat to society? … How far is it acceptable to people checked with the applications of other individuals who exploit this potential? … To what extent will this technology be misused by the military?


What do journalists, MPs, party leaders on my case! Is it something that should continue? I’m an experiment victims who completely lost the right to my life! I must fight to survive but I am an adult and have support, can explain myself and that makes my situation hope after all. But even worse is it with children and the mentally ill as a professor Hermerén also suggests use of it here. ICT implants as through a network’s capacity can be misused in several ways for all varieties of social control and manipulation, such as for children and handicapped persons. Ethical Council also mentions, as I have said about their transfer of votes and other information that need not be perceived by the sensory receptors, but instead can is transmitted directly into the brain. It mentions it under the threat of military applications that need to be further examined. There will discuss: ‘Intrusive’ technology which bypasses normal sensory experiences. It’s the worst invasive you can experience. By disturbing the man of my brain. Creates a sounding cacophony of different tones and volumes that cuts into my head day and night. Moreover, adding to the number that can communicate with my thoughts but also has so much of other scary elements that it is not possible to describe what they claim.

But when this thing once and coming in under the media scrutiny, it must come out. We can see this power as part of their own insane idea, and with it follows all perversions. EU group suggests that it also spreads out racism among people. And there is of course through direct contact in people’s brains with the ability to manipulate perceptions.They write: EGE stresses the following possibilities should be banned: ICT implants used for the creation of cyber-racism … ICT implants used for changing the identity, memory, perception, cognition and perception of others … ICT implants in order to dominate others … Implants Monitoring of individuals also threatens human dignity. They can be used by government agencies, individuals and groups to increase their power over others. This topic must come to the knowledge, into the mass media. It must be addressed in parliament and every man must know it. The network we are part of the can indicate that the abuse lasted for 60 years without any uncovered. It must obviously be a big secret buried in the fact.

Read moore : http://hplusmagazine.com/2009/08/18/your-brain-neurotechnology/

Conceptual BCI system with various kinds of Neurofeedbacks. In the development of a BCI we need to handle two learning systems: The machine should learn to discriminate between different complex patterns of brain activity as accurate as possible and the BCI users should learn via different neurofeedback configurations to modulate their EEG activity and self-regulate or control them.

Another promising extension of BCI is to incorporate various neurofeedbacks to train subjects to modulate EEG brain patterns and parameters such as ERPs, ERD, SMR, P300 or slow cortical potentials (SCPs) to meet a specific criterion or to learn self-regulations skills. The subject then changes their EEG patterns in response to some feedback. Such integration of neurofeedback in BCI (Fig. 4) is an emerging technology for rehabilitation, but we believe is also a new paradigm in neuroscience that might reveal previously unknown brain activities associated with behavior or self-regulated mental states. The possibility of automated context-awareness as a new interface goes far beyond the standard BCI with simple feedback control. We hope to develop the next level of BCI system using neurofeedbacks for some selective cognitive phenomena. To do so, we need to rely increasingly on findings from other disciplines, especially, neuroscience, information technology, biomedical engineering, machine learning, and clinical rehabilitation.

I look forward to your response

Stockholm August 7, 2009

Magnus Olsson

STOCKHOLM

STOCKHOLM SWEDEN

bionicgate@live.se

Tel: 0709 263004

Av: Mindtech sweden, Magnus Olsson Stockhom SVERIGE…

Magnus Olsson                                                      från: http://www.mindcontrol.se/?page_id=38

Mind Controlled Patricio Ayala Norrköping 

På Norrköpings Vrinnevisjukhus verkar det praktiseras Mind Control. Vittnesmålet från Patricio Ayala ger starka misstankar.

 

 

Stockholm Terrorattack a New World Order false flag 07-04-2017 = 777

The Swedish Resistance vs the New World Order : Tänk djupare och bortom det du ser eller det de visar oss. illuminati och det new world order (NWO)  false flag attack har kommit till Stockholm Sverige, det är ingen slump, allt är perfekt planerad, dessa terrorattack kan bli en distraktion till ett annat större händelse, i detta fall kan vara att USAs president  Donald Trump bombade syria med 49 missiler och platsen där de bombade fanns många ryska helikoptrar och flygplan.

Man måste se mönster efter alla dessa terror attack som görs för ett djupare mål i världen, det är inte lätt att se det, men de finns där, i varenda attentat som medierna  brukar visa gång på gång finns alltid en gömd agenda, om man tänker och forskar efter att i varenda terrorattack i de stora städerna i europa eller usa finns alltid en sort TRÄNING för ett liknande terrorattack, och det är alltid underrättelsetjänster som ledder dessa träning,.

I USA tex när 9/11 world trade center attack hände, samtidigt och i samma ögonblick det hände så hade hela pentagon och försvaret träning och om precis träning om att flygplan kapades, slump? och i byggnad 7 som också kollapsade fast med planerad rivning i samma moment attackerna pågick, man ska inte glömma att i byggnad 7 fanns alla underrättelsetjänster sin bas.

Nu börjar vi med lite illuminati NWO 777 coded, och sedan med olika terrorattack som liknar och har samma mönster som  Stockholm terrorattack, glömde nämna att det djupa agenda är en new worl order och en polis state med militära poliser på gatorna, därför kommer Sverige att höja nivån av säkerhet igen efter detta. så att militär polis blir aktuell i en närmare framtid, Allt som sker i USA händer nu här i Sverige. SLUMP?

Deadly Truck Crash Terror Attack Stockholm Sweden 777 Coded

Stockholm: false flag European tour now reaches Sweden
Alla överreaktioners moder :
Är detta hur globalisterna, i skydd av en diversions- och desinformationskampanj om påstådd ölbilsterrorism, styr den kollektiva tankeförmågan hos ett helt folk – bara timmar efter att man låtit USA avfyra vad som kan bli den första salvan i ett tredje världskrig?
Klockan 04:45 svensk tid, Fredagen den 7 april, avfyrade den amerikanska flottan enligt uppgift 59 kryssningsrobotar av typen Tomahawk mot den syriska regeringens flygbas i Shayrat.

Den amerikanska attacken skedde på fastighetsmagnaten Donald Trump:s 77:e dag som president för USA och utgör enligt svenska folkrättsexperter ett brott mot folkrätten.                                               Några timmar senare ser Stefan Löfven sin chans att leka landsfader och utbrister att Sverige utsatts för en terroristattack och håller senare på kvällen ett TV-sänt tal där han tävlar i ödesmättnad med den amerikanske presidenten George W. Bush:s tal på kvällen efter händelserna på USA:s östkust den 11:e september 2001.

Attacken i centrala Stockholm skall ha skett i form av en kapad lastbil som enligt uppgift vidtog en vansinnesfärd på Drottningatan som avslutades i en av varuhuset Åhlens entréer.                                     Det hitills största offret för händelsen är att rapporteringen om USA:s flagranta och folkrättsvidriga robotattack på Syrien bara några timmar tidigare, drunkar i massmedias och statsministerns överreaktioner och hysteri rörande en ännu icke utredd trafikhändelse som tyvärr inte på något sätt är unik, vad gäller antalet skadade och omkomna.

Är detta hur globalisterna, i skydd av en diversions- och desinformationskampanj om påstådd inhemsk ölbilsterrorism, styr den kollektiva tankeprocessen hos ett helt folk – blott timmar efter att man låtit USA avfyra vad som kan bli den första salvan i ett tredje världskrig?  SE MER HÄR:  http://blueshift.nu/alla-overreaktioners-moder/

STOP 007 PSYCOPAT AGENTS IN GOVERMENTS – Dr Katherine Horton 2011 and Patricio Ayala 2007 VICTIMS OF PSYCOTRONIC TORTURE and STATEGANGSTALKING

Dr. Katherine Horton Discusses Gang Stalking, Energy Weapons, and What to Do about It on WBB
Mind Controlled Patricio Ayala Norrköping:

På Norrköpings Vrinnevisjukhus verkar det praktiseras Mind Control. Vittnesmålet från Patricio Ayala ger starka misstankar.

For centuries the intelligence agencies have abused their power. Help me to stand up against them to stop the horrific crimes they commit against me and others.

My name is Dr Katherine Horton. In 2011, when I was a research fellow at St John’s College, Oxford, I became the target of British intelligence when I attended the public High Court case of Berezovsky v Abramovitch in London as part of my research.

What began as overt surveillance became intrusive harassment by a group of British men mostly in their 50-70s after the end of the court case. And eventually, it morphed into open, rampant criminality by people connected to the intelligence agencies and the police. Their violations grew ever more sadistic and brutal with time, followed me across Europe, escalated into systematic physical mutilation and have not abated to this day.

With time, they even began using me, as well as my family and even friends, as target practice for modern weapons and subjects of human experimentation with impunity. They have already permanently mutilated me in premeditated assaults, nearly murdered the mother of my best friend, sent me repeated death threats and almost murdered my husband and me on the motorway. By now, I am fighting for my life.

I have begged for help from the human rights charities, Swiss & UK & German police, Swiss criminal police, Swiss military police, German BKA (Federal Crime Squad), the Swiss & UK Attorney Generals, the UK Investigatory Powers Tribunal, the Heads of MI5 & BND and the German ambassador to Switzerland. No one helped me. The police took even active steps to intimidate me.

In spring 2016, I fled to London and was desperately seeking an emergency injunction from the London High Court against British Intelligence. My court case was

Dr Katherine Horton v SIS, MI5, GCHQ (Ref: [2016] EWHC 2095 QB)

Just for daring to approach the High Court, I was almost murdered by British Intelligence.

After my first court hearing, MI5 shot me repeatedly in the head with microwave guns when I returned to my hotel room such that I collapsed from pain. When my husband arrived, they repeated the assaults such that I collapsed from pain in front of him. I received a death threat and survived an assassination attempt three days later on the Swiss motorway.

It became clear that MI5 had corrupted the High Court when the court was reluctant to give my case even a case number (this is why the first two transcripts to do not appear with a case number). The transcripts were also manipulated such that an important question by Judge Edis and my answer didn’t appear in the transcript. Subsequently, the y despite the insane assaults on her. Subsequently, the mutilation became even more psychopathic.

Throughout my court case, I continued being brutally crippled by attacks. I gave my best to prove the technology and the many other victims, nevertheless, Judge Holgate terminated my case.

As a result, I was forced to investigate herself. I came across the testimony of hundreds of victims online who were begging for help like me on YouTube, Facebook on Twitter. All of them were being mutilated like I was and had also been maliciously treated by the authorities. It was at that point that I realised that the police, judiciary and secret services are all knowingly complicit in a global Nazi extermination program that is using directed energy weapons to commit silent genocide.

What happened?

Over the past 5 years, I have been stalked and harassed continuously. My private life has been under intrusive and overt surveillance. All my communications (voice, phone, email etc.) have been intercepted and sometimes overtly acted upon by agents. Furthermore:

 • My home was broken into twice.
 • My computers were hacked.
 • My website was sabotaged and my email was service taken offline.
 • My private sex life was commented on by strangers in the street.
 • My business endeavour was disrupted.
 • My family and friends were attacked, some near-lethally.
 • My medical care was infiltrated and sabotaged.
 • My blood sample was stolen.
 • My emergency medication was swapped for an unknown tablet.
 • There were repeated attempts to break up my marriage.
 • My hip and knee were permanently damaged in physical attacks.
 • I was sexually denigrated and humiliated repeatedly.
 • I received several death threats.
 • I survived an assassination attempt.

And to top it all off:

 • I am continuously assaulted with microwave weapons since summer 2015.
 • These attacks have become open and demonstrative in January 2016 when I threatened to report the second break-in to the police.
 • Every one of my organs has been microwaved painfully countless times.
 • When I try to shield myself, I receive painful shots to private body parts.
 • The attacks are now mostly aimed at my head and spine to cause maximum neurological damage.

The microwave assaults are incredibly brutal and occur continuously every hour of the day and night. The attacks ramp up at night when I am lying stationary and defenceless. The microwave beams with which they target people (for there are thousands more victims!) are invisible, penetrate walls and are so intense that it hurts. Imagine putting your hand in your microwave; then focus that into a beam and aim it at your face.

Most of the time, I am assaulted inside my home. However, I have also been attacked spectacularly in public. And during certain “assault campaigns”, I am microwaved with large beams that follow me everywhere I go. Those times I am also shot at painfully from tail-gating or over-taking cars. I have also been assaulted inside professional venues. (For example, when I attended a HR & consultancy fair, Personalmesse-Nord, in Hamburg in April, I was literally shot in the head twice! The second time, it was so intense that I lost control of my right eye-lid and it began to flutter and the muscles around my eyes were contracting uncontrollably.) In London, I was shot in the head by dozens of agonizingly painful sharply-focussed pulses such that I collapsed on the floor.

What on Earth are microwave weapons?!

Microwave emitters, or more generally, electromagnetic weapons are a new type of assault and murder weapon currently being manufactured in very large numbers (and very cheaply) by arms companies around the world, for example Diehl, Rheinmetall, Aaronia and Siemens (yes!). They are also known as directed energy weapons, scalar weapons, no-touch torture devicesand, euphemistically, non-lethal weapons (ha!).

The nasty thing about them is that they penetrate the walls of your home. That is because microwaves pass through concrete, brick and wood effortlessly (like the beam from a laser-pointer passes through the glass walls of a conservatory). However, they get absorbed in the human body, where they cause pain and incredible damage. Microwaves damage cells, organs, cause tumours and cancer. And they can kill (think of a sausage in a microwave oven).

By this means, it is possible to assault a person inside his home from the outside (from even large distances!), cause cancer, organ damage, brain damage, a heart attack and death without leaving a visible trace of the assault. These weapons thus allow people to commit the perfect crimeon the cheap!           links: stop007.org https://stop007.org/home/about/  twitter.com/Stop007org https://twitter.com/Stop007org?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fstop007.org%2Fhome%2Fabout%2F

The Global Intelligence Files:

On Monday February 27th, 2012, WikiLeaks began publishing The Global Intelligence Files, over five million e-mails from the Texas headquartered “global intelligence” company Stratfor. The e-mails date between July 2004 and late December 2011. They reveal the inner workings of a company that fronts as an intelligence publisher, but provides confidential intelligence services to large corporations, such as Bhopal’s Dow Chemical Co., Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon and government agencies, including the US Department of Homeland Security, the US Marines and the US Defence Intelligence Agency. The emails show Stratfor’s web of informers, pay-off structure, payment laundering techniques and psychological methods. :

RE: microwave is working again
I agree. These Peeps can do the work you do faster, cheaper and better than
you do. Therefore, I am replacing all of you with Peeps.=20

—–Original Message—–
From: Lee Simpson [mailto:lsimpson@stratfor.com]=20
Sent: Tuesday, April 11, 2006 5:37 PM
To: kuykendall@stratfor.com; ‘Mike Parks’; ‘John Gibbons’; ‘Robin
Blackburn’; ‘George Friedman’; mfriedman@stratfor.com; ‘Fred Burton’; ‘Donna
Witters’; Stratforaustin@stratfor.com
Subject: RE: microwave is working again

Ok… As the official keeper of the peeps over the past year, I feel I need
to make a statement.

Just because these peeps were brought into this office illegally does not
mean that they should be ridiculed and subjected to microwave torture. They
are good peeps that quietly assume the roles of office decorations that
noone else in the office is willing to do. They have been here a year.
This is their home. They deserve.. No.. They have the RIGHT to be here just
like the rest of us, and to be offered the same benefits and asylum that we
all receive on this side of the office walls.

In fact George, I believe that you should give them jobs!

That is all,

Lee Simpson
Strategic Forecasting, Inc.
Quality Assurance Manager
T: 512-744-4307
F: 512-744-4334
lsimpson@stratfor.com
www.stratfor.com
=20

—–Original Message—–
From: Don Kuykendall [mailto:kuykendall@stratfor.com]
Sent: Tuesday, April 11, 2006 5:27 PM
To: Mike Parks; ‘John Gibbons’; ‘Robin Blackburn’; George Friedman;
mfriedman@stratfor.com; Fred Burton; Donna Witters;
Stratforaustin@stratfor.com
Subject: Re: microwave is working again

Obviously, I need to return to the office SOON.
Sent via BlackBerry from Cingular Wireless

—–Original Message—–
From: “Mike Parks” <parks@stratfor.com>
Date: Tue, 11 Apr 2006 18:15:46=20
To:”‘John Gibbons'” <gibbons@stratfor.com>, “‘Robin Blackburn'”
<blackburn@stratfor.com>, “‘George Friedman'”
<gfriedman@stratfor.com>, <mfriedman@stratfor.com>, “‘Fred Burton'”
<burton@stratfor.com>, “‘Donna Witters'” <witters@stratfor.com>,
<Stratforaustin@stratfor.com>
Subject: RE: microwave is working again

(Whispering) I see dead peeps…

—–Original Message—–
From: John Gibbons [mailto:gibbons@stratfor.com]=20
Sent: Tuesday, April 11, 2006 6:06 PM
To: ‘Robin Blackburn’; ‘George Friedman’; mfriedman@stratfor.com; ‘Fred
Burton’; ‘Donna Witters’; Stratforaustin@stratfor.com
Subject: RE: microwave is working again

Ahh. I miss these long mindless rants. I recall them occurring much more
frequently in the past. It is nice to see the creativity flowing freely
again. Spring!=20

John Gibbons
Strategic Forecasting, Inc.
Customer Service Manager
T: 512-744-4305
F: 512-744-4334
gibbons@stratfor.com
www.stratfor.com
=20

—–Original Message—–
From: Robin Blackburn [mailto:blackburn@stratfor.com]=20
Sent: Tuesday, April 11, 2006 4:57 PM
To: ‘George Friedman’; mfriedman@stratfor.com; ‘Fred Burton’; ‘Donna
Witters’; Stratforaustin@stratfor.com
Subject: RE: microwave is working again

And the Peep, never flitting, still is sitting, still is sitting On the
pallid bust of Pallas just above my chamber door; And his eyes have all the
seeming of a demon’s that is dreaming, And the lamp-light o’er him streaming
throws his shadow on the floor; And my soul from out that shadow that lies
floating on the floor Shall be lifted – nevermore!

— Edgar Allan Peep

—–Original Message—–
From: George Friedman [mailto:gfriedman@stratfor.com]
Sent: Tuesday, April 11, 2006 4:52 PM
To: mfriedman@stratfor.com; ‘Fred Burton’; ‘Donna Witters’;
Stratforaustin@stratfor.com
Subject: RE: microwave is working again

Last night I saw upon the stairs a little peep who wasn’t there.=20

—–Original Message—–
From: Meredith Friedman [mailto:mfriedman@stratfor.com]=20
Sent: Tuesday, April 11, 2006 4:50 PM
To: Fred Burton; ‘George Friedman’; ‘Donna Witters’;
Stratforaustin@stratfor.com
Subject: Re: microwave is working again

Found a peep who is not really a peep_ appears to be a double peep.

Sent via BlackBerry from Cingular Wireless  READ MORE:  https://wikileaks.org/gifiles/docs/21/2181_re-microwave-is-working-again-.html

Gang Stalking Basics (Targeted Individuals) (Stop 007) :

Dr Katherine Horton gives a short introduction into organised stalking: what it is at its core and why it is to be expected given the increase in secret service budgets during the “War on Terror” and tax laws favouring informants.

 1. Dr. Katherine Horton – Stop 007

  Dr Katherine Horton, ex Research Fellow at St John’s College, Oxford, has been under overt surveillance by British intelligence

Patricio Ayala 2017-04-03                                                                                SÄPO MÅSTE GRANSKAS-JAG KOMMER ATT FÖRBEREDDA EN STÄMNING MOT STATEN ANGÅENDE SÄPOS NYA VERKSAMHET FRÅN 2005 I SAMMARBETET MED Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt (FRA) och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must).: Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) . Min slutsats och reaktion efter allt jag gått igenom sedan 2005, omedvetet från 2005 till 2009 och medvetet från 2009 till 2015. Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) är en FUSION center och de har karlagt hela mitt liv och stämplat mig som terrorist eller hot mot riketssäkerhet utan det minsta bevis för det, de har förstört mina relationer med mina barn, släkt, familj, blivit bostadslös, förstört min ekonomin och hälsa och min namn som person. Spioneri, förföljelser, förtal, kränkning mot mina mänskliga rättigheter, tortyr med modern teknik, försök till mord med modern psycotronic teknik, attl dessa metoder har används genom SÄPOs NCT mot min person sedan 2005. De har också sammarbetat med olika andra aktörer genom betalning och mutor har de använd spioner, infiltratörer och kriminella för deras uppdrag mot min person (jag kommer att göra en lista på dessa personer). Jag har tagit kontakt med SÄPO för att be att se min akt hos de och fick avslag och även avslag i min överklagan, motivet säger de att det kan skada deras verksamhet, självklar måste det skada er omänskliga verksamhet, när ni torterar och försöker döda oskyldiga medborgare när de sover. http://www.sakerhetspolisen.se/kontraterrorism/nationellt-centrum-for-terrorhotbedomning.html —————– Debatt: Säpo måste nu granskas http://www.dn.se/arkiv/kultur/debatt-sapo-maste-nu-granskas

HÄR FINNS NÅGRA AV MINA 30 GRUPP PÅ FACEBOOK OM ÄMNET:

link:

William Binney and Kirk Wiebe Support Targeted Individuals TI  https://www.facebook.com/groups/170471736764227/

Sveriges TI Targeted Individuals  https://www.facebook.com/groups/537044393114013/

MK SWEDISH INKVISITION XXI – mind control-haarp-chemtrails  https://www.facebook.com/groups/604295119668250/

Resistance Agains NWO and Support for Victims of Modern Psycotronik Torture  https://www.facebook.com/groups/159949100717047/

Mind Control 21 century        https://www.facebook.com/groups/483221011695645/

CHEMTRAILS THE SECRET WAR Support group  https://www.facebook.com/groups/589485331163119/

Chemtrails är Göran Persson Space Preservation Act i Sverige  https://www.facebook.com/groups/374520439422375/

100.000 RÖST KAMPANJ MOT MEDIERNAS MÖRKLÄGGNING AV GEO-CHEMTRAILS  https://www.facebook.com/groups/557350961136514/

Reinfeldt SVT Propaganda Ledare för Ex NWO Ledare-MKswedish ULTRA 2006/2014  https://www.facebook.com/groups/1204818516221732/

Sverige Stat trakassering Gangstalking Fusion Center NCT  https://www.facebook.com/groups/977279962370741/

Operation Defuse Sweden Against Fusion Centers (NCT)  https://www.facebook.com/groups/275430476121276/

Minoritet Rapport TV Mot 666 RFID-GPSchipp-nanochipp och ICT Technologi MK  https://www.facebook.com/groups/365166516984489/

Top Secret Sweden Stasi = FOI -SÄPO  https://www.facebook.com/groups/1587527531532733/

VAKNA Depopulation Agenda Eugenics Green Movement  https://www.facebook.com/groups/1450164005290702/

TI HAARP CHEMTRAILS 7.83 Hz  https://www.facebook.com/groups/1520693474839513/

https://www.facebook.com/groups/1520693474839513/  https://www.facebook.com/groups/1438984246377985/

Magnus Olsson Stöd Grupp Mind Control Sweden  https://www.facebook.com/groups/364561413668959/

Patricio Ayala Stöd G mot FOI Hjärnexperiment,beteendeteknologi,chipimplant  https://www.facebook.com/groups/1549341638613020/