USA terrorist watch list behind of TI targeted individuals agenda and Sweden-Usa terrorscience agreement

LIFE ON THE WATCHLIST
Explorer correspondent Jeremy Scahill investigates what happened when one man was mistakenly placed on the terrorist watch list.
Jeremy Scahill: Leaked U.S. Terrorist Watchlist Rulebook Reveals “Global Stop and Frisk Program” :

The Obama administration has expanded the national terrorist watchlist system by approving broad guidelines over who can be targeted. A leaked copy of the secret government guidebook reveals that to be a deemed a “terrorist” target, “irrefutable evidence or concrete facts are not necessary.” Both “known” and “suspected” suspects are tracked, and terrorism is so broadly defined that it includes people accused of damaging property belonging to the government or financial institutions. Other factors that can justify inclusion on the watchlist include postings on social media or having a relative already deemed a terrorist. We are joined by investigative reporters Jeremy Scahill and Ryan Devereaux of The Intercept. Last week they published the secret U.S. document along with their new article, “The Secret Government Rulebook For Labeling You a Terrorist.”

Investigative Journalists Jeremy Scahill and Ryan Devereaux on U.S. Government’s Terror Watchlist :

Jeremy Scahill and Ryan Devereaux of the Intercept sit down with Huffington Post Live to discuss their newly released report on the growth of the U.S. government’s terror watchlist. Namely how a single senior level Obama administration official can unilaterally deem a person or group of persons to be placed on the terror watchlist. Aired on Huffington Post Live on July 23rd, 2014.

US Terror Watchlist – Part I 

US Terror Watchlist – Part 2 

Jeremy Scahill: A million people being monitored on US terror database :

Ezra Klein talks to The Intercept’s Jeremy Scahill about the ballooning U.S. terrorist watch list.

Activist Gets Put on Terrorist Watchlist! :

An activist was designated as a terror suspect, put on a watchlist and arrested, ostensibly it seems to prevent him attending a protest at this week’s Democratic National Convention in Charlotte.

Charlotte resident and activist James Tyson was arrested on Sunday after his name showed up on a terror watchlist — conveniently just days before the start of the DNC which is being held at three different locations this week in Charlotte.

Tyson’s attorney Derek Fletcher revealed to WSOCTV that “prosecutors tried to get the judge to keep him behind bars during the Democratic National Convention.”

Tyson’s bond was initially set at a whopping $10,000 dollars before Fletcher was able to convince the judge to reduce the figure, after which Tyson was released on bail.

The case represents a shocking example of how paranoia over terrorism is being hijacked to denounce legitimate demonstrators as extremists while discouraging others from exercising their right to free speech.

Efforts on behalf of authorities to characterize protesting as an act of terrorism have been ongoing for a number of years.

Dr John Hall Interview : Gangstalking, Surveillance, Targeted Individuals, Crimes :

Dr. John Hall Interview on Crimes and Domestic Terrorism against Targeted Individuals, Gangstalking, Surveillance, Monitoring, Human Experimentation, Drugging with Rohypnol, Raping of a Targeted Individual, Electronic Technologies and Satellite Terrorism. He talks about involvement of a former FBI agent, a private investigation group and connected family members involved in crimes against a targeted individual.
Dr. John Hall is author of “A New Breed – Satellite Terrorism in America” and also “Guinea Pigs – Technologies of Control”. A New Breed is being made into a movie, TARGETED. Both books are available

There is A NEW BREED of Terrorist in America… and they are not foreign. A New Breed – Satellite Terrorism in America is about true life events that will open your eyes to a new form of terrorism. Dr. John Hall’s widely acclaimed book is now heading for the big screen. 

There are over 300,000 Targeted Individuals in the United States and who knows how many thousands worldwide complaining of being chipped, bullied, harassed, gang stalked, raped, remote torture, cyber attack, punished for whistle blowing, financial ruin, slander and rumor campaigns, psychologically targeted, religious harassment and many more. http://www.targetedmovie.com/

Sverige hjälper USA med terrorforskning – ingen säkerhetspolitik utan biopolitik ——- Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och USAs regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete till skydd för den nationella säkerheten https://mindcontrolinsweden.wordpress.com/2013/07/06/sverige-hjalper-usa-med-terrorforskning/

(; HEMLIG STÄMPLAT)Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och USAs regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete till skydd för den nationella säkerheten (MÄRK ORDET PRIORITERAR INTE): Avtalet möjliggör ett gemensamt forsknings- och informationsutbyte mellan Sverige och USA inom det civila säkerhetsområdet. Samarbetet ska leda till ökade kunskaper för hur vi möter gemensamma hot och risker.”
Regeringar involverade i det globala militärindustriella komplexet prioriterar uppenbart inte frågor som rör miljö, samhälle, hälsa och individer (CHEMTRAILS – HAARP – MORGELLONS – ASMA – MIND CONTROL EXPERIMENTATION – MODERN TORTYR MED SPSYCOTRONIC VAPEN). 

missbruk-av-svenska-pass—omfattning-och-atgardsforslag-ds-201512  http://www.regeringen.se/contentassets/cdf85e0811994587a45ad52b2c1c8a67/missbruk-av-svenska-pass—omfattning-och-atgardsforslag-ds-201512 

These 13 People Placed On The ‘Terror Watch List’ Will Blow Your Mind http://www.dailywire.com/news/6879/these-13-people-placed-terror-watch-list-will-blow-amanda-prestigiacomo#

Proof of Mind Control: Targeted Individual (T.I.) Testimony at Presidential Bioethics Commission 

Targeted Individuals :

Are you being followed around?

Targeted Individuals Europe – extended version : targeted individuals gang stalking governmental monitoring surveillance police secret service CIA MK-Ultra Paper clip, Dachau bioengineering experiments human beings human rights amnesty international torture Sweden, Norway Denmark Spain Germany Netherlands UK England European Union ethics activism mind control synthetic telepathy police thought police investigation corruption protest defense nanotechnology implants brain computer interface futurism brain chip tracking chip RFID Verichip Global Positioning System Non lethal weapons 

 

 

Martin Ingvar under intern utredning, Mengele 2.0 en av hjärnorna av Mind Control i Sverige

“En melankolisk ängel kom till mig och sa deja vu, karma, intuition när jag läste, hela mig fick rysningar  och den melankoliska ängel började gråta i mina axlar och säger nu är det dags att avslöja Mengeles arv och legacy för hela Sverige, nu har du chansen att titta igen i Martins ögon som du gjorde 2012 i Norrköping i en seminariet om opendata och du meddelade honom nästan telepatisk när han såg dig och du sa -jag ser dig, jag vet vad ni håller på med-”       Patricio Ayala

KI:s vice rektor Martin Ingvar under intern utredning

Karolinska institutets vicerektor professor Martin Ingvar utreds enligt tidskriften Dagens medicin 2017-04-26 av en internrevision och har tagit timeout från delar av sina uppdrag.

Text: föreningen Humanism och Kunskap

Inslag i DN samt i radions och TV:s nyhetsrapportering igår kväll och idag gör gällande att en högt uppsatt chef på Karolinska institutet är under utredning efter att ha sålt en produkt som utvecklats av institutet:

”Han vidareutvecklade en ID – plattform som tagits fram med bidrag från KI och landstinget. Totalt ska han ha fått 4,4 miljoner kronor för produkten. Chefen anser att han själv äger rättigheterna till denna IT-plattform.”

Humanism och kunskap kan avslöja att denna chef inte oväntat är KI:s vice rektor Martin Ingvar, som även figurerat i samband med en annan skandal då den s.k. Osherdonationen på 43 miljoner försnillades. Donationens syfte var att skapa ett centrum för vetenskaplig forskning runt de olika alternativa metoder och medel som florerar i medicinens värld, men därav blev intet och pengarna gick till annat. Se LÄNK

Professor Martin Ingvar är ordförande för styrgruppen i det gemensamma it-projektet som heter Program 4D. Bakgrunden till affären är ett delprojekt däri, nämligen en IT-plattform som tagits fram för att föra ihop information från bland annat journaler, kvalitetsregister och biobanker och göra det tillgängligt för både forskare och patienter. Syftet med Projekt Program 4D är att ta fram nya vårdmetoder och mäta vårdkostnader för artriter, bröstcancer, typ 2-diabetes och hjärtsvikt. Sedan starten 2013 har projektet fått totalt 133 miljoner kronor i anslag från landstinget och KI.

Martin Ingvar har vidareutvecklat it-lösningen och tillsammans med vd:n för 4D-projektets it-leverantör genom ett nystartat bolag nu i februari sålt den vidare för 2 miljoner kronor samt 100 000 aktier till ett värde av 4 miljoner kronor.

Internrevisionen ska nu undersöka om Martin Ingvar har handlat lagligt. Han har under utredningen tagit time out som ordförande i styrgruppen men kvarstår som vice rektor.

Själv försvarar sig Martin Ingvar mot anklagelserna och hänvisar till att lärare vid universitetet äger rättigheterna till sina idéer och forskningsresultat.

Läs mer: Martin Ingvar svarar på kritiken bakom intern utredning

Det ska bli intressant att följa utvecklingen av utredningen som kommer att ta max två veckor.

Som utomstående betraktare kan man inte annat än att förundra sig över den machokultur och bristande etik som tycks råda inom Karolinska Institutet. Osherskandalen, Macchiariniaffären med konstgjorda luftstrupar, miljonrullningar i utbyggnaden av KS och nu detta. Ett arbetsklimat med starka inslag av nepotism där de hårdföra lyfts fram och sätter sig på dem med lägre befattning. Samtidigt en försnillning av kapital som genom vården kunnat gynna oss vanliga människor bättre.  från: http://newsvoice.se/2017/04/28/martin-ingvar-internutreds/


Jag måste säga att vi har en wisselblower från FOI Försvarets Forskningsinstitut och skriver så här:

Svenska skattepengar finansierar tortyr

Regeringens största brott mot folket genom tiderna är ett faktum! Dock är det inte bara den nuvarande och sittande regeringen som ensam skall stå vid skampålen, utan ALLA regeringar som suttit de senaste 60 åren!

Hade detta skett under krigstid hade hela regeringen åtalats för högförräderi mot svenska folket!

Jag är väldigt glad för att jag äntligen har lyckats översätta detta dokument som på ett synnerligen enkelt sätt förklarar både den svåra tekniken och vilka som ligger bakom detsamma. Jag förutsätter att du läser igenom texten och samtidigt är medveten om att det inte går att beskriva med färre ord för att få fram sanningen om bedrägeriet mot oss alla! DET HÄR ÄR VIKTIGT!

Dessa ord tillhör Stig Olson som har översatt följande text: http://peacepink.ning.com/forum/topi…etic-telepathy

Syntetisk telepati.
En ny medicinsk digital bildteknik med avancerad lögndetektor. 2009/01/01

Denna information hänvisar till den amerikanska regeringens utveckling av “syntetisk telepati” http://www.msnbc.msn.com/id/27162401/

Neuroforsknings institut i Sverige utvecklar en ny era av global tillgång tankeläsning och sinne styrteknik. Syntetisk telepati är en tvåvägs kommunikationskanal mellan dator och hjärna (Brain interface). Syntetisk telepati kan användas för telemetrisk (fjärrstyrd) hälsokontroll- och sjukvård lika väl som ett statligt verktyg för mind control. Neuroforskare i många länder säger att de är rädda för dessa nya tekniker och ber om en etisk debatt innan det är för sent. De påpekar att risken för missbruk är stor.

Konungariket Sverige har tillsammans med regeringen i USA ett avtal om ett samarbete för att utveckla produkter för “Hemlandets säkerhetssystem” http://www.regeringen.se/content/1/c…3/90057dc9.pdf Syntetisk telepati är en del av en medicinsk avbildningsteknik som utvecklas under namnet “Hemlandets säkerhetssystem”.

Sveriges roll i “Hemlandets säkerhetssystem” är uppenbar, det beror på Sveriges överlägsna kunskap om nanoteknik, avancerad radarteknik och optisk sensorteknik. Sverige har också traditioner och kunskaper från att utveckla och tillverka vapen, via till exempel företagen Saab och Bofors.

Stockholm Brain Institute som består av 10 fristående neuroforskningsteam www.stockholmbrain.se har utvecklat en medicinsk avbildningsteknik, inklusive syntetisk telepati.

Jag har själv arbetat för FOI Försvarets Forskningsinstitut, www.foi.se Institutionen för försvar och säkerhet, system och teknologi. Jag arbetade med komplicerade tekniska system för dagens krav på både den militära och civila sfären. När jag informerades om syntetisk telepati och Stockholm Brain Institute, bestämde jag mig att av etiska skäl lämna alla statliga projekt och i stället dela med mig av denna information för att få ett slut på offrens lidande.

Mikrovågors avbildningsteknik.
Sverige använder sin ledande teknik baserad på en ”mark till satellit dator-mikrovågs-sensor-kamera” (kameran är mer känd för visning över klimatförändringarna). “dator-mikrovågs-sensor-kamera” gör mer än övervakar “mobila objekt” utrustad som den är med en programvara för avancerade biometrisk kropp- och ansiktes identifikation och en GPS-funktion för att hitta objektet.
För inomhusmiljöer använder kameran ett inomhusradarsystem www2.foi.se/rapp/foir1668.pdf,www.sige.ita.br/VIII_SIGE/GE/GE012.pdf

Kameran är startverktyget för identifiering och för att ge datorn ett ordförråd för att öppna en dialog med försökspersonen. Den initiala processen är att akustiskt (bugga) registrera försökspersonens talspråk medan kameran tar bilder av hjärnan mönster. Efter den initiala processen växlar datorn till ett expertsystem. en.wikipedia.org/wiki/expert_system. Denna programvara gör matematiska beräkningar och lär sig resten via försökspersonens tankemönster. I ett ytterligare steg kan även nervceller identifieras med ett lågenergisystem som kallas signalövervakning.

Mikrovågsdatorn med sensorkamera har en funktion liknande fMRI-kameror (funktionell magnetresonanstomografi). Kameran är en aktiv multi-sensorkamera med en blandning av ljus- och ljudfrekvenser (frekvenserna är patenterad). Kameran är den aktiva delen i ett radarsystem.
Systemet använder flera passiva optiska sensorer som mottagare. Systemet strålar en förstärkt signal till försökspersonens huvud (eller den del av kroppen som avses avbildas).
Strålenfrekvensen tränger igenom både byggnader och väggar av betong, men har även ett frekvensomfång som kan ta ut bilder på vad som ligger bakom dessa byggnader och väggar.

Systemet skapar ett helt nytt utbud av möjligheter för att kunna erhålla långa avståndsavbildningar/mönsterövervakning. Det kan användas både bärbart eller fastsatt, för att kunna få en översikt av ett specifikt område som används i en obemannad farkost, eller är sammankopplade via en kort satellitsträcka. Detta verktyg kan också avlyssna alla typer av byggnader, bilar, flyg mm. Den kan utrustas med en annan programvara och användas som ett radarsystem inomhus för att mäta och göra ritningar av alla typer av byggnader.

Systemet penetrerar mänsklig hud och vävnad för att läsa hjärnmönster utan att orsaka någon skada. Kamerornas sensorer och antenner ställs in nära försökspersonen. Det lär sig och läser av tankemönster genom att ge dem en resonans som liknar stämband och mönstren används sedan vid tal. De inspelade mönstren omvandlas sedan till ett digitalt format (1/0). Systemet kan “tala” till försökspersonen med syntetiska röster som endast de specifika försökspersonerna kan höra.
Mikrovågsugnskameran är utvecklad av GigaHertz Centrum www.chalmers.se

Tillgång till hjärntekniken kan användas i medicinsk vård för mätning av syre i hjärnans blodflöde, sensorer kan upptäcka en fara och skicka ett larm innan en stroke syns. Den kan också användas som ett vägledningssystem, för t.ex blinda. Samma mikrovågsteknik för avbildning kan med alternativa programvaror identifiera mönster flödet av syre och lära sig datorer för att använda informationen för tankeläsning. Denna nya teknik är kapabel att upptäcka och kartlägga även mänskliga känslor. Syntetisk telepati inkluderar så klart en avancerad programvara för lögndetektering, som redan används i Sverige, utanför det juridiska systemet.

Under utvecklingsperioden för syntetisk telepati har Stockholm Brain Institute / Professor Anders Lanser, avdelningschef för databiologi och neuro computing www.nada.kth.se/~ALA / och professor Martin Ingvar, Martin.Ingvar@ki.se, har tagit tillfället i akt att registrera hjärnans aktivitet/tankar och tal av flera “offer” i många år. (Människor som används som försökskaniner utan deras tillstånd). Verktyget för denna kartläggning är IBMs superdator Blue Gene som är utrustad med en enorm RAM-kapacitet.

Tortyrmetoder som används i syntetisk telepati.
Offren är tänkta att utsättas för en mental nedbrytning och sedan placeras inom den psykiatriska vården, på grund av psykisk sjukdom relaterad till att “höra röster”. Neurologer inom sjukvården fortsätter sedan att registrera effekterna av olika typer av droger genom att mäta skillnader i mental status genom tal och tankar när det drogade offret försöker bli av med rösterna i huvudet (röster skapade genom syntetisk telepati). Mental status såsom aggressivt, socialt beteende, sovvanor etc. Detta möjliggör för AstraZeneca (som är en del av SBI) att utveckla en ny generation av psykofarmaka. Jag anser att detta är avancerad tortyr. Svenska neuroforskare bryter mot lagen för de mänskliga rättigheterna genom användningen av syntetisk telepati.

Svenska universitet har under många år arbetat med en del av denna informationskanal, beskrivet som ”inbillningsprojekt” för ett lågt energisystem inom den telemetriska sjukvården. Den Svenska hälso-och sjukvården är redan känd som en av de bästa i världen och med den nya tekniken sänks kostnaderna, vilket kommer att bli en stor exportprodukt för Sverige.

Den politiska delen om syntetiska telepati.
Amerikanska regeringen har försökt att tvinga den svenska regeringen och dess medborgare att acceptera FRA-lagen. http://en.wikipedia.org/wiki/FRA-law. Tillsammans med FRA-lagen blir syntetisk telepati ett farligt vapen i händerna på regeringen. Sverige, med Telia Sonera, är används förmodligen som nod för den amerikanska regeringen, för att de ska kunna kontrollera informationsflödet i och ut ur Ryssland. Den svenska FRA-lagen är ett joint venture och gör Sverige till en del av det globala övervakningsnätet Echelon. http://en.wikipedia.org/wiki/ECHELON.

Målet för syntetisk telepati i sin nya form är global tillgång i alla miljöer.
Flera tusen personer har under utvecklingen avlyssnats, via syntetisk telepati, i bl a banker, näringsliv, politik, polis etc genom att de ovetandes deltagit i olika workshops och liknande tillfällen.
Affärsmän i Norge, Kina, Ryssland och Japan har de senaste åren varit avlyssnade på samma sätt.
Svenska neuroforskare har på detta sätt drastiskt skadat Sveriges ställning som ett neutralt land.
Vet det Svenska Försvarsdepartementet det?

Allt detta innebär att, under alla omständigheter, Sveriges Statsminister Fredrik Reinfeldt och Sveriges Utrikesminister Carl Bildt är ansvariga för avlyssning av tusentals människor över hela världen genom syntetisk telepati. Är de medvetna om det?

Ekonomi! Stockholm Brain Institute finansieras främst av den svenska regeringen.
Stockholm Brain Institute är består huvudsakligen av Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet, IBM, AstraZeneca, Cogmed och Telia Sonera. Direktör för Stockholm Brain Institute är professor Hans Forssberg hans.forsberg@ki.se.

——————————————————————

Att stjäla människans neurala kod under tortyr
Upplagd av Filosofía: Melancholia de un Ángel
14.7.2011

En dold utveckling av syntetisk telepati pågår sedan många år i Sverige! Syntetisk telepati är ett kommunikationssystem byggt på tankar/neurala koder, inte tal. Syntetisk telepati ger forskarna möjlighet att under brutala tvångsmetoder samtidigt bakåt-kompilera/rekonstruera människans hjärnkod.

Metoden är dator-hjärna-gränssnitt innehållande deep brain stimulation, nanoradio/neuralt nätverk, e-science höghastighetsnät, lärande datorer och möjlighet att undanhålla forskarrapporter samt en felaktig diagnostik byggd på okunskap om tvärvetenskapliga forskningsframsteg.

Forskare lutar sin etiska roll, i dessa brutala forskarövergrepp på människor, mot att det inte är forskarna som utför våldtäkten på minnet utan att det är deras lärande datorer som avkodar hjärnan. Forskarnas alltmer intelligenta ”Jeopardyliknande datorer” driver med sin outtröttlighet människor med hjärnimplantat till vansinne för att kopiera hjärnans neurala koder.

IKT-forskningen utvecklar, utan allmänhetens vetskap, alltmer sofistikerade metoder att kommunicera direkt med människans hjärna. Sedan minst fem år tillbaka lever många tusen människor sina liv förslavade med ett dator-hjärna-gränssnitt. Detta under maximal tortyr där lärande datorer via hjärnimplantaten utvecklar tankeläsning, artificiell intelligens samt rekonstruerar hjärnans källkod. Detta utnyttjande av människan inom IKT-forskning sker helt utan insyn i Sverige bakom en ointelligent med effektiv grindvakt i form av den okunniga psykiatrins egen lilla täckmantel, nämligen ”Psykossjukdom”.

Regeringen måste omedelbart förhindra fortsatt tortyr på människor, stoppa och kriminalisera den pågående neuro- och IKT-forskningens nuvarande metodik. Tillvägagångssättet att härma och förstå hjärnans funktioner utförs p g a att det inte går att inhämta etikprövningstillstånd eller informerat samtycke under groteska tortyrformer. Detta till stor skada för en ständigt växande skara av ofrivilliga försökspersoner.

Bakåtkompilering (reverse engineering of the brain) är att avkoda och rekonstruera hjärnans neurala koder. Att bakåtkompilera hela hjärnan beräknas av framtidsforskare att pågå under de närmaste 10 åren. Därefter spår forskarna att de då ska kunna simulera den mänskliga hjärnans komplexitet i realtid. En sådan simulering är inget annat än en datorklonad människa och en medicinsk datormodell för diagnostik. Tidsperspektivet beskriver att många ofrivilliga försökspersoner kommer att möta sin undergång i forskningens namn.

Tvärvetenskaplig forskning om hjärnan måste ta sitt ansvar (neuro och IKT) och tillkännage den nya kommunikationen att via dator-hjärna-gränssnitt och Internet kommunicera direkt med hjärnan. Så länge hjärnforskarna förnekar teknologins existens feldiagnostiseras människor som utan informerat samtycke injicerats med olika implantat.Försöksobjekten utnyttjas efter injiceringen under resten av sina liv för kopiering av hjärnan. Övergreppen är så hänsynslösa att de leder till ekonomisk och social utslagning för offren och därmed även deras barn och familjer. Detta trots att den nya teknologin som är en ren datorvisualisering av medvetandet bl a är avsedd att användas för att diagnostisera hjärnsjukdomar och mental hälsa.

Försöksobjekten som olagligt används för att utveckla teknologier att utvinna informationen är denna forsknings viktigaste förutsättning. Försökspersonerna borde avlönas istället för att olagligt utnyttjas. Deras barn och familjer borde få ett erkännande och en trygghet, eftersom försökspersonerna utnyttjas med livet som insats.

Processen att avkoda hjärnans signalsystem utförs i dagsläget på ett sätt som innebär total sönderslagning av människors hela liv och leverne om de råkat ut för detta tvärvetenskapliga forskningsövergrepp.

I värsta fall har detta dolda missbruk av IKT-forskning under de senaste åren lett till att försökspersoner med största sannolikhet begått både vansinnighetsdåd och självmord, detta innan forskarna erhållit tillräckligt med forskningsmaterial.

Det material som samforskningen får ut av att förstå hjärnans kodning är bl a artificiell intelligens. Den artificiella intelligensen används i en robotform, som efterliknar mänskligt beteende, för att driva forskningen vidare. Forskarna lutar sig här mot ytterligare ett hål i lagstiftningen, nämligen att det inte finns någon lag som skyddar människan mot angrepp av intelligenta maskiner.

Sverige är ett utmärkt land för att med dator-hjärna-gränssnitt utföra brottslig forskning direkt på hjärnan. Undanhållna forskarrapporter gör att lagstiftning om skydd mot maskiner som kan läsa människans tankar saknas.I Sverige används en över fyrtio år gammal diagnostik som mall för att förklara samtliga försöksoffer som psykiskt sjuka.

Sveriges regering har gett forskningen totalt fria händer att begå våld, tortyr och t o m mord, samtidigt som regeringen sett till att forskarna skyddas med hjälp av s k grindvakter.Här är det på sin plats att namnge vilka som är grindvakter. Det är bl a;

Psykiatrin

Polisen

Fängelser

Anstalter

Sjukhus

Forskningsinstitut

Säpo

Barnhem m fl

Svenskar har en mycket felaktig tilltro till att forskare har etik och moral. Dessa arbetar på en hårt konkurrensutsatt och global marknad, där både etik och människoliv väger lätt mot makt och pengar.För alla anhöriga till de gravt torterade offrens skull, deras barn, släkt, vänner, arbetskollegor m fl ber vi forskningsansvariga att med omedelbar verkan tillkännage att teknologin ”syntetisk telepati” existerar. Detta för att förhindra vidare missbruk med den.

Många etiska aspekter har diskuterats för flera år sedan på EU-nivå angående dessa teknologier av ”The European group on Ethics in Science and New Technologies” under ledning av Professor Göran Hermerén.

Gruppens önskan var att dessa faror skulle diskuteras i EU:s länder.

Så har inte skett i Sverige.

Här följer exempel på områden som uppmärksammades av gruppen:

» IKT-implantat kan inte avlägsnas lätt.
» IKT-implantat kan influera, utvärdera och förändra psykiska funktioner.
» IKT-implantat kan genom ett nätverks kapacitet missbrukas på flera sätt, för alla sorter av övervakning och manipulation.
» IKT-inplantat kan påverka nervsystemet och i synnerhet hjärnan och därmed i fel händer vara ett hot mot individens integritet, värdighet och självbestämmande.Sverige är ett av de världsledande länderna inom detta forskningsområde, men saknar lagstiftning kring hur tekniken ska hanteras och forskningen bedrivas.

Detta är i sig allvarligt och ett hot inte bara mot enskilda människor utan är också ett hot mot vår demokrati.

De skador som är åsamkade mängder av försökspersoner, deras barn, anhöriga, arbetsgivare m fl med den nya tekniken att kopiera hjärnor kan aldrig helt gottgöras pga att skadorna på både offer och deras närmaste omgivning åsamkas skador för livet.

Det måste omedelbart göras en öppen redovisning från politiker, hjärn- och neuroforskare, psykiatrin, läkemedelsindustrin, dataindustrin och finansiärer över hur mycket och på vilket sätt de/ni är ansvariga för denna teknologis användning, spridning och mördande missbruk i Sverige.
(text från Zanning´s blog: http://zanning.wordpress.com/category/fra-sbi/ )

Andra intressanta artikeln från Zanning´s blog:
-Statens dolda vapen mot folket
-STATLIG TORTYR AVSLÖJAD ! ! !
-Olagliga experiment på människor
-Martin Ingvar, den galne professorn
-Etiska aspekter på nanoteknik – Brev till regeringen från SMER
-Svenska journalister tystade av SÄPO
-Så här bygger man en datorhjärna genom att mörda!
-Diskutabel nanoetik

SE också i Zanning´s blog: Arkiv för kategori ‘Mind-Control’
http://zanning.wordpress.com/category/mind-control/
-EU-Kommissionen 2005. Etiska Aspekter Av INPLANTAT I MÄNNISKOKROPPEN
-Dödsdomar som kallas forskning
-Ett brev från en förtvivlad man
-Mordet på Vera Dannborg
-Brottslingarna skriver om sig själva. från: http://www.nyapolitiken.biz/mindcontrol/att-stjala-kod.html

—————————————————————————-

Martin Ingvar, den galne professorn

För några dagar sedan fick jag en länk med kommentaren ”Vem har skrivit det här?”
Jag är ju nyfiken så jag klickade på länken och hittade till min stora förvåning en text som jag vet att delar av den har en god vän till mig skrivit, men sedan har någon annan fyllt på med ytterligre fakta och lite bilder, så det blev ännu bättre och därför lägger jag ut hela den texten här:

Martin Ingvar, Karolinska Institutet

Implantat för “sinnenas kontroll”

Nanoimplantat för mindcontrol, himmel eller helvete?

Konventioner som en gång har tillkommit för att skydda människor mot forskarövergrepp är med nanoteknologin satta ur spel. Var finns tillsynsmyndigheten / regelverket som bevakar och förhindrar experiment med nanoelektronik på människor?

Var finns kunskapen som kan bistå människor, som anser sig utsatta för experiment med nanoelektronik, med hjälp?
Eftersom nanoelektroniken är så litet är det omöjligt att spåra, d v s bevisbörda saknas, det möjliggör nya groteska forskarövergrepp för dator-hjärna-integration med dödlig utgång på allt fler människor.

Med nuvarande politiska regelverk skyller alla på varandra och ingen politiker vill ta sitt ansvar.

Ett av de största experimenten genom alla tider. Människor utnyttjas i fruktansvärda forskarövergrepp (det gäller de människor som påtvingats de nya hjärnimplantaten utan informerat samtycke) och under resten av deras liv är direktuppkopplade till forskardatorer, för att klona dessa människors hjärnor och nervsystem (medvetandet) i en hjärnliknande dator.

Nanotekniken är en ny industriell revolution för människan. Maria Strömme säger i Vetenskapsrådets bok “Där guld glimmar blått” att “Vi är bara i början av en ny industriell revolution. Inte ens om tio till femton år kommer vi att vara nära att se den fulla effekten av nanotekniken. Vi befinner oss ungefär där utvecklingen av datorn var på 1950 talet”.

Vetenskapsrådet hade ett seminarium redan 2004 där de sa sig vilja starta en etisk debatt om nanoetik. Professor Göran Hermerén, som ingår i Vetenskapsrådets etikgrupp, skrev 2005 ett 30-sidigt dokument till Europadomstolens etikgrupp och varnade för missbruk med denna teknologi. År 2007 gav Vetenskapsrådet ut en bok ”Där guld glimmar blått” om nanorevolutionen. Nedan följer några citat ur nämnda bok om detta.

Vad är nanoelektronik? ”De senaste decennierna har vi sett elektroniken krympa bortom vad vi kan se med blotta ögat. Den stora revolutionen kommer den dag vi tar det verkliga steget in mot nanoelektroniken. Då kommer en superdator att rymmas på ytan av en blodcell, de senaste filmerna kommer att visas genom en projektor tunn som ett hårstrå, och du kommer att kunna lagra din och all världens musik i ett litet örhänge. Den dagen kommer dagens nanoprylar att kännas som elektroniska dinosaurier”.

Tankestyrning – ett nytt etiskt problem!

”Att kunna koppla den mänskliga hjärnan till en dator via elektroder öppnar givetvis också skrämmande möjligheter. Kommer det att gå att styra en människas tankar”?

”Det finns viktiga etiska aspekter av detta. Man skulle naturligtvis teoretiskt kunna styra hjärnans funktioner och modifiera människors personlighet. Till exempel göra dem mer eller mindre aggressionsbenägna eller öka inlärningsförmågan genom att lägga på kronisk stimulering.

Det är som med allt annat, i och med att kunskapen finns kan man utnyttja den på många sätt”, säger Göran Lundborg.

För att diskutera dessa frågor har de knutit en etikgrupp till projektet. Ulf Görman, etiker vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds Universitet, är en av deltagarna. ”En viktig del av den etiska bedömningen är att väga vinster mot risker. Mem det kanske allra viktigaste är att visa respekt för den enskilda individen och den enskilda individens självbestämmande” menar Ulf Görman.

En rad etiska deklarationer har kommit till för att förhindra liknande övergrepp på människor, bland annat Helsingforsdeklarationen tog redan 1964 upp detta ämne. År 1997 undertecknade också medlemsstaterna i EU ”Konventionen om mänskliga rättigheter och biomedicin” i den spanska staden Oviedo. FNs 5 artikel i deklarationen om de mänskliga rättigheterna får inte heller glömmas och den skrevs redan 1948!
-”De här deklarationerna har kommit till som svar på det missbruk av människor som fanns under andra världskriget”, säger Ulf Görman.

Oviedokonventionen och andra europeiska regler har resulterat i ny lagstiftning i Sverige. Till exempel Personuppgiftslagen, som trädde i kraft 1998, och Lagen om etikprövning av forskning som avser människor, som trädde i kraft 2004. Ulf Görman menar att när vi gör en historisk tillbakablick, är det lätt för oss att skilja på oetisk och etisk bra forskning.

”Men nu öppnar vi dörrar till ett okänt område där vi inte vet hur vi ska tillämpa etiken. Vad ska man tillåta och vad ska man inte tillåta när man kan göra elektrodimplantat som både kan påverka och läsa av hjärnan”? säger Ulf Görman.

Han tar upp exemplet med att undersöka inlärning och minne. ”Mikroimplantat kan ge helt nya möjligheter att förstå hur vi lär oss minnas saker, och därmed också varför vi glömmer och har svårt att lära oss. Samtidigt kan det uppfattas som en form av övergrepp att på det viset titta in i vår mest privata mentala värld”, säger Ulf Görman.

Media som skall skapa debatter tycks inte ha nåtts av informationen. Konventioner för mänskliga rättigheter, som skall skydda människor mot övergrepp, har i och med nanoteknologin och nanoforskningen blivit tandlösa konventioner. Inget skrivs om denna katastrofala situation.

 

Bristen på information har resulterat i att en civil/militär forskarregim med intressen i människa-maskin-integration tillåts existera i Sverige.

Tills politiker har fattat ett beslut råder undantagstillstånd för experiment på människan utan informerat samtycke. Marknaden, inte etiken, styr helt och hållet i den nya nanorevolutionen. Nanotekniken kommer att bli så viktig att den inte ens går att värdera i antal miljarder dollar. Det är alltså ofantliga belopp denna nya teknik kommer att omsätta och ingen vill släppa taget i dansen om guldkalven. Människoliv och lagar väger lätt.

De senaste årtiondenas möten mellan informationsteknologi, bioteknologi och neurologi har med nanoteknik åstadkommit ett helt nytt forskningsområde, som håller på att utveckla helt nya, hittills okända produkter och tjänster.

Vi har ju sagt ”ja” utan större protester till den elektroniska utvecklingens ”första våg”. Då syftar vi på den billiga mikroprocessorn som gjorde PCn till var mans verktyg. ”Den andra vågen” kom smygande – också utan invändningar. En serie billiga elektroniska medel (laser, Internet, bredband, och mobiltelefon), har blivit självklara delar av vår vardag.

Men nu blir det allvarligare. Nu i ”den tredje vågen” gäller det även ”uppkoppling” till hjärnan, vilket innebär både enorma fördelar, men också lika enorma nackdelar för människan. Nackdelarna inkluderar komplicerade juridiska konsekvenser, som berör identiteten och integriteten.

INFO-BIONIC UTMANAR SAMHÄLLET

På det biologiska fältet får vi bekanta oss med ”smarta” hjälpmedel och verktyg, som stimulerar och motiverar människans centrala nervsystem.

Det aviseras också inplanterande av smarta proteser i människokroppen. Den direkta kontakten mellan dessa ”smarta” chips och vårt centrala nervsystem, pekar mot en symbios (samliv), mellan hjärna och dator. Denna nya sfär, som är döpt till info-bionic, utmanar hela det traditionella samhällets värderingar och dess etiska normer.

Synskadade kan åter se: För närvarande pågår febril forskning i hur retinan, näthinnan, fungerar. Allt för att kunna skapa godtagbara synproteser för synskadade, vars handikapp inte är medfödda. Och utsikterna är goda med CNN. Trots att det är mycket svårt att åstadkomma en stabil och konstant kontakt mellan synprotes och nervsystem. Processen är ytterst invecklad, med nanoteknologi har ett genombrott gjorts. Det handlar om flera hundra, eller tusen kopplingar.

Även handikappade med förlamade kroppsdelar kan räkna med positiva lösningar. Neurotech Raports, San Francisco, anser att denna marknad inom kort ska omsätta cirka 3,6 miljarder dollar.

Direktkopplingen till hjärnan: Det blir utan tvivel den mest komplicerade uppgiften. Här är farorna lika stora som möjligheterna. Här är också bio-etikens ansvar mycket större än på de områden, som vi hittills har berört och begränsningen av den kommersiella vinsthungern är därför i högsta grad önskvärd. Samma teknologi som användas för att styra kroppsproteser kan användas för att styra människans förbindelser mellan språk och tankar.

Att upprätta elektronisk kontakt med det centrala nervsystemet ger enorma fördelar. Bland annat i förebyggande syfte. Man kan t ex få varningssignaler om förestående epileptiska anfall. Dessutom efterlyser en lång rad neurologiska och psykotiska fall profylaktiska garderingar.

Är svenska politiker så omedvetna att de litar på att forskare, som sakkunnig expertis, som med dubbelroller där privata intressen i företag och patent ofta förekommer, inte skulle vara korrumperade och vilseleda politiska beslutsfattare?

Nu handlar det om helt nya marknader och patent där forskarövergrepp av ex Martin Ingvar (Karolinska Institutet) i det dolda helt tagit över, utan möjlighet till insyn. Det är gigantiska penningbelopp och prestige i nanotekniken för integration mellan dator och hjärna.

Hela detta forskningsområde verkar vara minerat av nepotism och korruption. Detta långt innan någon ens tillåtits se några som helst resultat av de enorma finansiella prioriteringar som området fått.

Människor som utsätts för forskarnas experiment, för integration mellan datorchip och hjärnan med en nätverksbaserad multimedaiuppkoppling, idiotförklaras inom psykvården i stället för att erhålla adekvat hjälp.

Detta utnyttjande av vetenskapen möjliggörs på grund av undanhållna forskarrapporter som i sin tur resulterar i brister för politiskt korrekta beslut om lagstiftning.

Ett medvetet undanhållande av fakta, för politiska beslut om ny lagstiftning, leder till att föråldrad diagnostik pratiseras av läkarkåren och rättsväsendet.

Människor som utsätts för övergrepp kan inte väcka åtal mot en teknologi som saknar vetenskapliga belägg. Denna manipulation har resulterat i flera dolda justitiemord.

Att datorforskare använder läraktiga datorer för att föra dialoger direkt med hjärnan under mönsteridentifieringen för tankeläsning gör brotten omänskligt grova.

Att forskarna använder konstant överstimuli via implantaten för att ”mjölka hjärnan” gör teknologin till grov tortyr.

Att forskarnas experiment inkluderar att med osynligt våld/smärta via implantaten tvinga människan till underkastelse saknas det ord för.

Att forskningen använder hjärnkopian för att registrera olika mediciners inverkan, mediciner som ges för att motverka effekterna av implantatteknikens utförande är ett regelvidrigt sätt att möta utvecklingen av morgondagens läkemedel.

Observera att läkemedelsindustrin är på god väg mot att bli smutsigare än vapenindustrin.

Modern medvetande- och språkforskning som utvecklar en plattform, (hjärnlik dator) kan inte använda djur för sina programvaror.

Forskningsprojekten kräver aktiva friska människor med en aktiv hjärna arbetande i sin naturliga miljö. Genom undanhållandet av forskarrapporter medför detta att ovetande människor nu injiceras på svenska sjukhus.

De implantat som här avses är av typen som officiellt finansieras och utvecklas för att bl a kunna hjälpa människor med ”locked in syndrome” att kommunicera, samt att kunna ersätta ett delvis skadat minne orsakat av stroke. Att hjälpa handikappade att styra hjälpmedel samt att ”vinna soldater på fältet”. Implantaten beskrivs också att kunna användas för att bl a identifiera återfallsförbrytare, stalkers och terrorism. Implantaten är neuralt integrerade med hjärnan och nervsystemet.

Flera försökspersoner kan vittna om att dessa implantat också på kommando kan framkalla epileptiska anfall och hjärtstillestånd samt slå ut kroppens balanssystem. Experimenten utförs på civila medborgare mitt i vårt samhälle.

Vad säger svensk och internationell vapenlagstiftning om implantat som kan användas via nätuppkoppling som ett nytt osynligt dödande vapen?

Vetenskapsrådets etikgrupp uttalar sig så här när vi påpekar att forskarövergrepp pågår med nanoteknik och att människor drivs till vansinne med teknologierna. ”Ni har inga bevis” ! ”Försiktighetsprincipen gäller i Sverige angående forskning med nanoteknik, man måste väga fördelar mot nackdelar”. Vetenskapsrådet hänvisar ärendet och ansvaret till centrala etikprövningsnämnden. Det verkar märkligt, Vetenskapsrådets jurister har i och med svaret mörklagt sin egen etikdebatt genom att säga att det inte finns några bevis!

Svaret innebär att Vetenskapsrådets etikråd och debatt om nanoetik med tillhörande akademisk kompetens och expertis är mörklagd. Detta innebär också att Vetenskapsrådet medvetet både skyddar och stödjer forskning på människor, trots att den är oetisk.


 

Beträffande etikprövning och inhämtning av informerat samtycke, är det självklart så att forskning som är ett övergrepp och ett brott mot mänskliga rättigheter, där fysiska och psykiska risker är okända och som av sin natur inte går att spåra, inte delges och prövas i någon etikprövningsnämnd. På detta sätt förstörs människors livsverk och de svenska forskningsinstituten tillåts att delta och utföra dolda experiment på människor i sin forskning.

Företrädare för regeringen måste omedelbart sätta sig in i denna forsknings framfart. Information finns endast i två läger, hos forskarna och hos offren. Alternativt kan de ekonomiska krafternas intressen för att kunna kommunicera, styra och manipulera människans beteenden genom hjärnimplantat att fortsatt kunna missbrukas. Redan nu finns det ett stort antal människor som lever under grova tortyrformer uppkopplade till forskardatorer för både civila och militära intressen och produkter. Detta till stor skada och förtvivlan för inte minst barn och anhöriga till offren.

Forskarna selekterar inte ens sitt urval av försöksobjekt utan implanterar helt oskyldiga människor med familjer, barn och arbeten. Detta ställer de svenska forskarna i en egen respektlös klass för sig. Hela familjer har fullständigt ödelagts under de senaste fem åren.

Alla forskare och företag som är delaktiga i utvecklingen av teknologin dator-hjärna-integration och programvaror skall konfronteras med att teknologierna också kan missbrukas och användas på ett sådant sätt att det med osynligt våld och långvarig manipulation av psyket går att driva människor till att utföra t ex mord, vansinnighetsbrott mm. Hur skyddar Sveriges regering sin medborgare mot detta?

Att forskare ges rätten att själva fritt välja metodik att inhämta sina mätdata är en olycklig situation när nanoelektroniken och programvaror för nätverksbaserad kommunikation, direkt med hjärnan, utvecklas.

En global nätverksaccess, är en risk för rikets säkerhet. Säkerhetspolisen ignorerar f n ett ställningstagande av samma skäl som politiker, d v s forskarnas undanhållande av teknologins existens.

Vi kräver att regeringen omedelbart ställer sakkunniga inom evidensbaserad forskning mot väggen och framtvingar information om dessa teknologiers utveckling och tillämpning i Sverige.

Forskningen behöver, i sig själv, inte stoppas, men den måste etikbeläggas och människotortyren som drabbat ett flertal familjer måste stoppas.

Denna har inget med etisk forskning att göra.

Nuvarande tillsynsmyndighet för missbruk med högteknoligsk nanoelektronik för dator-hjärna-integration är den svenska psykiatriska vården.

Det är regeringens ställningstagande, handlingskraft och tillsyn, inom detta tvärvetenskapliga ämne, som avgör om fler friska familjeliv skall ödeläggas. från: https://zanning.wordpress.com/2011/04/08/martin-ingvar-den-galne-professorn/ 


Open Questions to Professor Mr Martin Ingvar. Are you involved?

Swedish FRA law – the first step towards automated law reinforcement
Bioethics Truth Commission is working to uncover the “dark forces” that are used in the development of strong AI (artificial intelligence), and nano brain implants. This by forcing more transparency and more democracy.

Progressing in strong AI, done on human guinea pigs where the research is hidden behind diagnoses of mental illness can never be accepted.If this situation continues, no one knows what is psychiatric disease or what is the strong AI. It can nerver be accepted that AI and robot technologies should be used for torture and behavioralmanipulation.

Become a wistlelblower to reveal this abuse of emerging technologies!

“Whistleblower” refers to a person within an organization that puts its future at risk by publicly disclosing irregularities.Bioethics Truth Commission expand the concept of whistleblower to cover both inside and outside the business

ETHICAL ASPECTS OF ICT IMPLANTS IN THE HUMAN BODY
Reference: Opinion produced on the direct initiative of the EGE
Rapporteurs: Professor Stefano Rodotà and Professor Rafael Capurro
The Chairperson: Swedish Professor Göran Hermerén

Information and communication technologies (ICT) pervade our lives. Thus far, this pervasive
influence has mainly involved devices that we use for private purposes or at the work place such
as personal computers, mobile phones, laptops and the like. Due to new developments these
devices are becoming more and more part of our bodies, either because we wear them (wearable
computing) or because they are implanted in our bodies.
At first sight ICT implants are ethically unproblematic if we think for instance about cardiac
pacemakers. However, although ICT implants may be used to repair deficient bodily capabilities
they can also be misused, particularly if these devices are accessible via digital networks. One
might even think of such devices as a threat to human dignity and particularly to the integrity of
the human body (see Section 5), while for others such implants might be seen primarily as a
means for restoring damaged human capabilities and therefore as a contribution to the promotion
of human dignity.
The idea of letting ICT devices get under our skin in order not just to repair but even to enhance
human capabilities gives rise to science fiction visions with threat and/or benefit characteristics.
However, in some cases, the implantation of microchips is already taking place with the potential
for individual and social forms of control. från: https://martiningvarki.wordpress.com/open-questions-to-mr-martin-ingvar-are-you-involved/

#EBIF: Martin Ingvar on ICT transforming healthcare

Karolinska Institutets Dolda Verksamheter som är Kriminella !

SAMMANFATTNING

År 1995 bildades Genom Regeringsbeslut och Tilldelning av skattemedel Karolinska Institutet Holding AB (KIHAB). Detta kan sagas ha Varit startpunkten för en kommersialiseringsvåg av osedvanlig omfattning, med Båtar Nationella och internationella matt matt. Under åren därefter har KIHAB bildat Ett Flertal Dotterbolag som engagerat sig i en stor variation av affärsmässiga aktiviteter inkluderande Sådant som: (1) patentering och licensiering av KI forskningsresultat från, (2) bildning av nya företag utgående från forskning vid KI, (3) Finansiering av nystartade företag Både från KI och utifrån, (4) Uthyrning av lokaler och tung apparatur Inom KI till företag grundade av KI-professorer, (5) byggande av forskningsparker Där företag kan Etablera sig i direkt Anslutning till KI, (6) Försäljning av forskningstjänster och resurser av Olika slag, (7) utbjudande av kompetensutvecklingskurser Inom medicinska områden till företag och organisationer; (8) fördelning av medel från bioteknik-och läkemedelsbolag till forskningsprojekt som förväntas Bidra till bolagens produktutveckling. Därtill kommer Sådant som Att KI låtit Stora läkemedelsbolag Etablera egna KI Forskningsgrupper Inom (Fallet Sven Ove Ögren och Astra) Samt att KI i samarbete med Sådana företag bildat hela KI-institutioner som företaget Enligt Avtal haft kontroll över (Fallet CGB och Pharmacia). Inte Minst iögonenfallande är Också Att KI självt och med hjälp av externa källor satsat mångmiljonbelopp på KI-professorer Vilka grundat bolag som KI på Olika Sätt har ägarintressen i. I extrema fall kan det även våra Så Att Forskaren själv eller medarbetare till den här Inte bara Arbetar heltid på KI utan även har funktioner som VD, vetenskaplig Liknande Kock eller i bolaget. Lika anmärkningsvärt är Att Dessa intressekonflikter Ofta Int rapporteras Enligt Gällande regler vare sig till KI Eller till tidskrifter publiceras Där forskningsresultat. Det är Knappast Någon överdrift Att pasta Att jävskulturen satts i system Både på individ-och institutionsnivå. De Högsta företrädarna för KI har suttit och sitter i Ledningen för KIHAB och Flera av dess dotterbolag och är sålunda väl informerade om de kommersiella aktiviteter pågår och som de finns bindningar som. Man ser docka Mellan fingrarna med Detta och agerar Inte ens mot uppseendeväckande underlåtelser Att Rapportera och intressekonflikter bisysslor. Än mindre gör man något för Att eliminera Dessa.

Även om de förändringar som beskrivits Har inte skett Plötsligt utan över en Tidsperiod om Flera år Representerar de en betydande omvälvning. Tyvärr Måste Också konstateras Att Detta Fått fortgå utan Mycket till offentlig debatt. Ett fåtal personer med KI: s förre den rektor och tillika tidigare Socialdemokratiska regeringens vetenskaplige rådgivare, Hans Wigzell, har gått i täten för utvecklingen. Det satt på Vilket Detta gjorts är anmärkningsvärt. Wigzell Har inte bara arbetat på regeringens uppdrag (som rådgivare universitetsrektor och) utan Samtidigt Också Varit anlitad av stora läkemedelsbolag som KI gjort affärer med samt investeringsbolag jag Dessa pengar som satsat. Han har även själv Varit med och bildat bolag som han På samma gång Varit med Att Investera i, Till exempel som Styrelseordförande i KIHAB eller som rådgivare åt HealthCap (bolag som till stor del Arbetar med skattemedel). Från politikernas sida, och Då kan Till exempel Utbildnings den tidigare-och näringslivsministern Thomas Östros nämnas, tycks tanken ha Varit Att upptäckterna från våra universitet i Ökande grad Behöver kommersialiseras för Att skapa arbetstillfällen och Trygga Framtida vårt välstånd. Om och i så fall av Vilka skal han OCH ANDRA anser Att Detta requires Att universiteten i sig kommersialiseras är oklart. Att Östros den 11 december 2001 var den som invigde den byggnad som uppförts för den Pharmacia-kontrollerade KI-institutionen CGB Tillsammans med Hans Wigzell från KI, Göran Ando från Pharmacia och Lennart Karlsson från Akademiska Hus (KI-bladet nr 12/2001) säger kanske en del. Tyvärr är det ändå så Att de satsningar som gjorts med skattemedel och särskilt med tillgångarna i våra pensionsfonder (AP-fonderna) för Att kommersialisera forskningsresultat efter Mer än tio är inte Gett Någon utdelning. Miljarder har plöjts ner i nystartade företag i bioteknik-och läkemedelsbranshen (Inte bara här hemma utan även i utlandet, hur Detta Nu har tänkts Samuelsson sysselsättning och trygghet i Sverige). Det stora flertalet av Dessa Visar docka stora underskott år efter år. Eftersom För because därför Måste hela tiden nya pengar skjutas till. Alternativt Säljs Företagen med förlust, läggs går i konkurs eller helt enkelt bara ner. Om skattebetalarna någonsin får tillbaks de pengar de Varit med Att SATSA är Mer än osäkert.

Det är anmärkningsvärt Att notera Hur mycket mer uppmärksamhet och debatt som har riktats mot Dessa för universiteten så AVGÖRANDE frågor I ett USA som land. Inte Minst beaktansvärt är de insatser som gjorts Både från politiskt håll och från universiteten Själva för Att ta itu med de avarter som förekommit och Inrätta som nya regelverk förhoppningsvis ska Leda Till ett ur etisk synpunkt Bättre uppförande i framtiden Båtar från Enskilda forskare och från universiteten som institutioner. Liksom jag Många Andra Sammanhang Är det kanske så Att Sverige OCH ANDRA EUROPEISKA delstaterna även jag Dessa frågor befinner sig Flera år efter USA. Låt oss därför because därför because därför hoppas Att det nu Blivit dags Också för oss Att på allvar ta itu med problemen. Om vi vill Att den hämsko och de Risker som den Nuvarande kommersiella inriktningen inneburit ska avhjälpas och Att universiteten ska återfå sin regel som fria institutioner VARS forskning i första hand styrs av nyfikenhet och vilja Att utöka Kunskapen i stort så är det Ännu inte för skickats. Detta Kräver docka kraftfulla Åtgärder på Flera plan. Det mest Grundläggande är Att universitetens företrädare Tillsammans med politiker och näringsliv kommer till insikt om Att kommersialiseringsförsöken Int fallit väl ut resulterat och dessutom i en Mängd etiska riskerar problem som Att Skada Allmänhetens förtroende för lärosätena och Deras forskare. Mycket pekar på Att det skett en överetablering av företag bland annat Inom branscher som bioteknik och biomedicin. DET ÄR because därför grund because därför Viktigt att en mer realistisk hållning anläggs jag Dessa ärenden.

Bland de insatser som föreslås för Att Komma till Rätta med de Svårigheter som diskuterats kan nämnas följande: (1) Förbättra efterlevnaden av de regler som Redan Finns för Rapportering av och intressekonflikter bisysslor, (2) gör resoluta ingripanden för Att Begränsa eller förhindra engagemang vid sidan av tjänsten som är förtroendeskadliga, (3) Visa större Öppenhet Beträffande anmälda bisysslor, Till exempel Genom Offentliggörande på universitetens hemsidor (Man ska inte behöva uppsöka Ett Registratorskontor för Att se Dessa uppgifter), (4) inför reella rutiner för redovisning och kontroll av Institutionella intressekonflikter, (5) skilj Så långt som möjligt handläggningen av kommersialiseringsärenden från universitetsanställda forskare och Andra Tjänstemän och Skapa istället Ett fristående organ som far Ansvaret för Dessa åtaganden. Det Övergripande målet med Dessa OCH ANDRA Liknande ingrepp är Att Bryta trenden som den inneburit Att universiteten i Ökande utsträckning bundits upp till näringslivsintressen och privata vinstintressen. Återge dem istället Karaktären av obundna kunskapscentra engagerade i forskning och utbildning av betydelse för samhället i stort

Boken Forskning till Salu kan beställas via internet på adressen www.gml.se (Gå in under GML Bokhandeln). ISBN nr är 978-91-86215-24-8 och Artikelnr 9789186215248

Priset är 215 kr (inkl moms)

Johan Thyberg är professor I cell-och molekylärbiologi vid Institutionen för cell-och molekylärbiologi från: http://www.mindcontrol.se/?page_id=590


Brottslingarna skriver om sig själva SBI, KTH.

Stockholm Brain Institute (SBI)

stockholm brain institute

Bättre och mer exakt går det inte att beskriva det! I detta informationsbrev från Stockholm Sience City, http://www.ssci.se/ förklarar de själva exakt hur den kriminella och mördande forskningen har skett, sker nu och kommer att ske under många år framöver.

Detta dokument är av sådan vikt och betyder så mycket att det känns ytterst angeläget att eventuella läsare verkligen förstår. Därför beslutade jag mig för att lägga in egna kommenterar, med fet stil, bara för att verkligen understryka vissa jätteviktiga fakta som annars kanske inte uppfattas pga av det medvetna sättet att skriva på. För ibland måste man dels läsa mellan raderna och dels veta vad ämnet handlar om.

I detta infobrev medger faktiskt SSCI (och garanterat omedevetet till SBIs stora förtret) att de utför olagliga experiment på människor, utan deras medgivande, och som de facto är så farlig att den dödar!

Stockholm Brain Institute – Ett interdisciplinärt projekt

Genom att integrera världsledande expertis inom kognition, beräkningsmodeller och neuroforskning skall Stockholm Brain Institute (SBI) få ökad förståelse av hjärnan. Främst läggs fokus på hjärnans interaktion av aktivitet, känsla och minne. Det ska bland annat leda till större förståelse av mekanismerna bakom, och i längden bättre prevention och behandling av, sjukdomar som ADHD, demens och schizofreni. För att kunna forska på hjärnan och alla dess fem sinnen (syn, hörsel, smak, lukt, känsel) PLUS känslan och minnet MÅSTE forskarna göra det på människor som lever i vardagen. Det går INTE att göra det på människor som ligger i en fMRI-kamera. Och eftersom hjärnimplantaten ännu inte är felfria utsätts dessa människor för en näst intill outhärdlig smärta som de måste leva med dygnets alla timmar. Många klarar inte av den press försöken medför och där till slut försöken faktiskt leder till deras död, eller själva sett som den enda utvägen, nämligen att begå självmord.

SBI samlar tio forskargrupper på Karolinska Institutet (KI), KTH och Stockholms universitet som även ska samverka med Karolinska universitetssjukhuset, CogMed, AstraZeneca, IBM, Elekta, Carlson Research och flera mindre företag. SBI koordineras av professor Hans Forssberg från Karolinska Institutet. Stockholm Brain Institute, eller SBI, har mycket riktigt ett brett samarbete med en mängd privata företag, varav du kan se namnen på några här ovan. Tänk också på att de skriver om tio FORSKARGRUPPER, inte tio personer!!! Betänk även att de samarbetar med dataföretag, läkemedelsföretag och programvaruföretag etc. Det är viktigt att förstå detta, för när offren valts ut tas de oftast till ett sjukhus, de två vanligaste i Sverige är Karolinska Institutet och Södersjukhuset. Där drogas de och implantaten förs in via en vanlig injektionsspruta. När det väl är gjort börjar offrens helvete och forskarnas våta dröm, att få se och uppleva allt en människa gör i realtid, inte bara en dag eller vecka, utan till deras död!!!

stockholm brain institute

“Detta är ett viktigt steg för att ökat samverkan mellan expertis på Stockholms tre universitet” säger professor Forssberg. ”Hög kompetens, den intensiva forskningsmiljön och de avancerade tekniker vi har tillgång till ger oss helt nya förutsättningar för att förstå hur hjärnan bearbetar kognitiv information.”

Kognitiv neurovetenskap är ett växande område och med stor relevans för hälsovård och utbildning. Denna forskning fokuserar på sambanden mellan hjärnstruktur, kognitiv funktion och mänskligt beteende. Forskningsresultaten kan bidra till förståelse och behandling av kognitiva störningar, såsom inlärning, minne och medvetenhet. Vanliga sjukdomar som schizofreni, Alzheimer’s and Parkinson’s hos vuxna och utvecklingsstörningar hos barn har ett samband med några av dessa funktioner. Läs igenom texten en gång till efter att ha läst den här kommentaren. Är den ens rimligt att tro att man kan göra denna forskning på labbråttor och sedan direkt gå ut med en färdig produkt till människor? DET ÄR OMÖKLIGT! Det KRÄVS många år av studier på människor, men ännu så länge vet jag ingen som frivilligt ställt upp som försöksperson OM de informeras om hur livsfarligt och osäkert implantaten ännu är!

nsa-spying stockholm brain institute

Tio forskningsgrupper från olika discipliner skall försöka förstå den mänskliga hjärnan i all dess komplexitet, från den genetiska nivån till beteende. Detta kräver att man involverar olika discipliner som psykologi, psykiatri, genetik, molekylärbiologi och neurofysiologi. Matematisk modellering, datasimulering och moderna avbildningstekniker kommer också att behövas för att kunna beskriva komplexa samband i hjärnan. Lägg här speciellt märke till att de pratar om att ”förstå den mänskliga hjärnan…” alltså inte några små möss! Tänk efter igen! HUR ska de kunna samla in all nödvändig mätdata för att ens komma i närheten av att kunna studera alla dessa områden om det inte sker på männsikor ute i det vardagliga livet? DET GÅR INTE!!!

“Genom sin stödfunktion till interdisciplinära forskningssamarbeten, har Stockhkolm Science City – Bioscience varit involverade sedan ett tidigt stadium i utvecklingen”, säger Ola Björkman, ansvarig för SSCi – Bioscience. ”Stockholm Brain Institute har en klar potential att attrahera företag och forskare till ett kluster inom life science i Stockholm.” Det Ola B säger är helt sant. Forskare från hela världen står i kö för att få göra den här typen av forskning, eftersom Sverige är det enda land i världen som inte bedriver seriös och laglig forskning vad gäller detta område, för de undviker medvetet att delge regeringen och allmänheten vad och hur de forskar! Alltså har de skapat en egen forskarregim som står över både svensk och internationell lagstiftning och alla de mänskliga rättigheterna. Anledningen till ATT de vägrar tala om hur de forskar är enkel, det är för mycket pengar som står på spel. Svenska forskare kan därför inbjuda forskare från hela världen eftersom de aldrig behöver ställas till svars när ofrivilliga människor mördas pga livsfarliga experiment med deras hjärnor, av en teknik de själva ännu inte behärskar!

Tack vare en ny investering kommer forskarna nu ha tillgång till världsledande hjärnavbildningsfaciliteter och datakapacitet. Vad kan då hjärnavbildningsfaciliteter vara? Svar: HJÄRNIMPLANTAT, superdatorer och ett gigantiskt samarbete mellan kriminella aktörer!

Genom ett samarbete med KI har AstraZeneca gått in med 80 miljoner kronor för utvecklingen av den senaste PET (positron emissions tomografi) metodologin, vilket kommer att vara av enorm betydelse för den forskning som utförs på KI. PET är en modern avbildningsteknik som möjliggör forskare att se inre organ i levande kroppar. Tillsammans med IBM kommer man även att få tillgång till superdatorn Blue Gene, som kommer att placeras på KTH. Blue Gene kapaciteten kommer att vara avgörande för att behandla de data som kommer ur forskningen på PET centret. ”Kombinationen av sådan enorm datakapacitet och vårt PET center är unikt i världen” säger professor Forssberg. Professor Hans Forssberg har helt rätt här. Forskningen ÄR unik i världen, och metoden att tvinga högst ovilliga försökspersoner till mördande farliga experiment kanske känns igen från en tidigare tid i ett ennat land eller?

”Vi hoppas att vi kommer att bli ett av världens ledande center för kognitiv forskning,” fortsätter professor Forssberg. ”Vad vi vet, är att Stockholm Brain Institute kommer att bli mycket attraktivt till mycket kompetenta forskare både i Sverige och utomlands.” Mer information finns på www.stockholmbrain.se. Ja visst vill de bli världsledande i den mördande konkurrens som råder, till vilket pris som helst också. Troligen kommer SSCIs artikel snart att tas bort från företagets hemsida. Därav det stora glädjen över att haft möjlighet att lägga ut den här på bloggen så denna enormt viktiga information inte går förlorad!        från: http://www.mindcontrol.se/?page_id=532 


“Brain-Chip” Nano Implant in the brain of Magnus Olsson (Sweden). “Brain-Chip” ( E.U )

“Brain-Chip” Implant in the brain of Magnus Olsson

 

magnus olsson

 

 

A successful businessman visits the nearest hospital after an anxiety attack. He is sedated and wakes up as a different person. His life is starting to change. The voice coming from nowhere can tell him what time it is: the correct time.

The mental and psychological torture and control starts to take place. On one hand, they are telling him awful things, like “You are never going to wake up” when going to bed every evening or “We are dissapointed that you woke up” every time he was waking up in the morning. On the other side, they can manipulate his feelings and perceptions, and create the most positive feelings.

Magnus Olsson Story

mind-of-the-brain

For me, there was a day in life when everything changed. I went from a life as a citizen in a demo map indicative country into a world where violence and torture was the norm. It was not a journey across continents, but in life circumstances. It also included a science fiction drama that completely shattered my life. My name is Magnus Olsson, I am 38 years old, studied economics at the Cesar Ritz in Switzerland, American University of Paris and Harvard, Boston, USA, during the years 1988-1991. 1994 I started the company Jon Sandman who became a well known brand in the bedding industry. I managed with my life and had also met a wonderful woman whom I had two children with. They are now 13 to 16 years old. But all this harmony and success came to a sudden end. It happened five and a half years ago. After that, life has been about a constant struggle for survival. In order to cope with but also to be able to tell what has happened to me and get out of the nightmare.

The Following Punkt Has Been posted on the World Wide Web as a Notice of Legal Purposes. I am-being framed by the illegal use of Remote Neural Monitoring.

 • Magnus Olsson, a Victim of Remote Neural Monitoring. Anything I Think May Not Be Used Against Me in a court of law or Any Other venue. The person or person performing the Remote Neural Monitoring are here by ordered to cease and desist operations said.Any person’s knowledge or variable Participating in said illegal activity must report to the proper Such Authorities.

It all started after I had been admitted to St. George (Capio) hospital. It was in spring 2005. I had been sedated and you must have deposited or injected one implanted in my head. I came in during a difficult exercise. It must have with defense research to do but I had never heard of this kind of technology before it happened, remote control of brain. Not had I not believed in it who claimed that such things occurred in Sweden.

Proof: http://www.youtube.com/watch?v=4IzHp1rM-Qo

ETHICS ANARCHY

cyber-virtual-processor-computer-calculator-brain-mind-power-spine-spinal-cord-anatomy-robot-artific

From being an open successful person, I was transformed in my new life circumstances. There were many problems to overcome. The first was to cope with. Life was suddenly just as difficult as it had previously been a pleasant result of the days and weeks. Another problem was that no help was available. This was entirely in secret and was more like what the perpetrators of acts of madness trying to explain about his powerlessness of being repossessed. I was induced by sensory stimuli that could not be distinguished from the real. I assumed that most would consider me as a mentally disturbed if I tried to explain what has befallen me. It was an idea from the beginning. I had no information to relate to. At this time, I was knocked out. I was completely pacified and under their power. But there came a day when I started trying to do something even if it took over two years. First I went to the Royal Institute of Technology in Valhallavägen in Stockholm and spoke with several people. Asked if they knew who was involved in biological and remote computer connection with people. Then I got an address to the Alba-Nova. When I went there, I happened to come just when an international conference was in progress. Here I got the first facts that spoke of opportunities to establish communication with human biological systems. It was known as Biotech or Brain-Computer Interface. I realized that this was something to the media. It is an amazing thing that the technology exists and that the project is ongoing.

Therefore, I contacted one of my acquaintances, Thabo Motsieola as a reporter and a renowned TV profile. I got to know him during my time with Jon Sandman Enterprises, which I had sold. He understood me and was interested in the subject. It was a great success. My mother and media also came to mean a lot for me to get help to fight with this thing. But at first I could only say that there was something that had made my very difficult life change. It was something that had happened, I said, but could not explain more. She demanded to know, and when I told it.“When I was sedated at St. George’s Hospital in sweden, implanted something inside my head. Then you use me in an experiment. I must fight to survive hurricanes. You know my thoughts, see what I see and feel. Everything. And you can communicate with me. Transferring different sounds and even speech directly into the brain. “It was in early 2005.

She and MIND TECH SWEDEN became not only my biggest support, but also my ally in proving what I am exposed to.

My mother Elisabeth Nystrom Barringer. She has personal experience of care, has worked with doctors and midwives have been for many years. Now she is active in this matter. Helps me, contacting people and is involved in everything.

Brain control

When I started searching the internet I became aware that there are people who share my situation. Implanted in hospitals or other places and used for experiments. It is about international organized crime research. Many of the stories from the victims was similar to my own case. The Internet contains research reports, opinion articles and documentary material.There is information from different parts of the world and the brutal mentality, to take advantage of people in life-destroying brain experiments seem to be the same in the country than the abuse occurs. Of all the impacts that many talked about was a lot of identical to my case. The usual torture is easier to explain as it is to burn, cut or physical torment. Anybody can associate with what it would be. There are probably not a difficult topic to address than this. Especially when you also will speak in their own cause. The whole subject of the great technology is largely unknown – and that some people would be exposed, it is most unlikely. It does not occur in our country! So it is. That says enough, most of these things. But there will be a resolution already in the letter.

MAN DIGITAL 2.0

Here are some examples of the methods they expose me to. Through interaction, you can bypass the sensory receptors and transmit messages / numbers directly into the brain. The same is with painful interfering signals and other sounds that you can often stay awake during the whole night. These applications are used daily for three years now. One can see through my eyes, hear my thoughts, manipulate my sleep and stay awake for long periods. Although increase or decrease heart rate, upload photos and scents into my brain as real as if I saw or smelled it in the natural environment. Of course you can hear what I hear, I am as a unit of the mainframe. You can change my behavior, including memory functions may be affected as well as emotions (having to be sexually aroused in inappropriate situations). For a long time has created a severe headache, nausea, blurred vision and problems with balance. Something that I never had before this started. In general, I am an example of that by inplantatet can create pain all over my body. Also, I collapsed and lost consciousness seven times within two months in spring 2008. On several of these occasions, I have come to the hospital by ambulance. My mom has been with me for five of those times and this is just one form of the consequences of what I am exposed to. It has no natural cause and you can never either to diagnose the cause.What I have mentioned here are the most common methods you use to torment me. All this is happening also in various stages day and night. In between, I try to sleep and rest so that I can survive. From my point of view, this is an equally crucial event that the establishment of concentration camps in Germany in the 1930s. Moreover, it seems a similar mentality that drives the perpetrators.

Proof of implants: http://www.us-government-torture.com/Larson%20Report%20Edit.pdf

IMPLANTED BRAINS,,,

Fifty years after Skinner and Rogers warned of Science was a declaration by the European Ethics Group of the Swedish professor Goran Hermerén as chairman. The group advises the European Commission on ethical considerations of scientific issues. Their records of March 16, 2005 was also presented as a recommendation to the European Commission (Prof. Rafael Capurro) look at www.capurro.de/ECLSC2010.ppt and what to do up there is exactly the same as I am exposed to. They speak in clear words about the danger of this technology and provides an understanding of all parts of it that I have mentioned. The following quotes come from the EU group is translated into Swedish by the network with Robert Naeslund, which we now work with. Ethical Council, which has a participant from each EU country has an official status within the EU. The Swedish professor Goran Hermerén is also Sweden’s first professor of medical ethics while he is also President ofthe EGE, The European Group on Ethics in Science and New Technologies. In their descriptions, it is called we term as electrodes, transmitters, and brain chips for ICT implants, which stands for information and communication technologies. Their full document is 30 pages on the Internet in English at the following Internet address for the EU ethics group: http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf

Look at : http://www.targeted-individuals-europe.com/

It asks the important question of a human being ceases to be human when his brain was implanted: a human being ceases to be human cases in some parts of her physical self, especially the brain, has been replaced or supplemented by ICT implants? In particular, as inplantaten can help to create the front-line people, who are always connected and can be conformed differently, to receive and emit signals for meetings, habits and movements. This naturally affects their dignity. In my case, it translates as connected persons not primarily manipulation but rather to break down and torture me. It is a form of torture. When this happens to people like me, educated, self-employed and any links to psychiatry and the legal system is of course an even clearer symptom of social disease. Then you can understand the degree of hardship mental patients and criminals have to live with. This is clearly just as degrading as to start locking up people in secret concentration camps. There were people just like now, completely lost the rights to his life and his body. EU group writes:One can also see this trend as a threat to human dignity and in particular to the human body’s integrity … Sure it is. Here, man has lost the last own, his body and brain. It also writes that hjärninplantaten used to control people. In some cases, already implanted microchips with opportunities for individual and social control. The confirms that this is a system that retrieves information from the brain. Brain-computer interaction or direct brain control is performed by communications technology which retrieves information from the brain and evaluates it. The worst threat, as in my case is clear and has also distanced the concentration camp opportunities affecting the central nervous system and man’s identity as a species. They show that ICT implants may affect the nervous system and in particular the brain and man’s identity as a species and individual autonomy … As already mentioned inplantaten can be used for both health and non-medical purposes.Both possibilities with implants should of course be subject to the informed condition

brain_chip_interface_bridge

It should be questioned about this technique, even with the informed consent should be used.From the following quotation, one can see that there is a threat not only to a few individuals, but against our entire society. In its evaluation EGE makes the general conclusion that non-medical applications of implants is a potential threat to human dignity and democratic society … The use of remote control to take control of people’s will must be absolutely forbidden. Those old dictatorships forced people to hold certain views, but here you can see that Sweden is one step further and implanted brain chip to control man’s will.

Another text from their document indicates that there are no studies on the health risks of what I face. It must be emphasized that there is no reliable research studies on the long-term aspects of health related to ICT implants in the human body … The unlimited freedom for some can be a danger to others’ health and safety … As in other areas, the freedom to use the implants in the cell, as the principle of freedom, can collide with potentially adverse social effects. We’ve seen it for that abuse, violence and abuse of people for increasing the authorities’ power over the individual has had disastrous consequences. It is good that the European Commission’s ethical council takes it up to do it the easier for everyone else to also realize it.

Ethics group also asks the question to what extent this technology will be misused by the military. But no matter what career plans they are responsible, it is a horror story. See threats they paint up and understand that it has gone far on the road. I was a successful self-employed with good education, an orderly life, but despite that I was a victim, how far can inplantaten give an individual or a group, special opportunities which may become a threat to society? … How far is it acceptable to people checked with the applications of other individuals who exploit this potential? … To what extent will this technology be misused by the military?


What do journalists, MPs, party leaders on my case! Is it something that should continue? I’m an experiment victims who completely lost the right to my life! I must fight to survive but I am an adult and have support, can explain myself and that makes my situation hope after all. But even worse is it with children and the mentally ill as a professor Hermerén also suggests use of it here. ICT implants as through a network’s capacity can be misused in several ways for all varieties of social control and manipulation, such as for children and handicapped persons. Ethical Council also mentions, as I have said about their transfer of votes and other information that need not be perceived by the sensory receptors, but instead can is transmitted directly into the brain. It mentions it under the threat of military applications that need to be further examined. There will discuss: ‘Intrusive’ technology which bypasses normal sensory experiences. It’s the worst invasive you can experience. By disturbing the man of my brain. Creates a sounding cacophony of different tones and volumes that cuts into my head day and night. Moreover, adding to the number that can communicate with my thoughts but also has so much of other scary elements that it is not possible to describe what they claim.

But when this thing once and coming in under the media scrutiny, it must come out. We can see this power as part of their own insane idea, and with it follows all perversions. EU group suggests that it also spreads out racism among people. And there is of course through direct contact in people’s brains with the ability to manipulate perceptions.They write: EGE stresses the following possibilities should be banned: ICT implants used for the creation of cyber-racism … ICT implants used for changing the identity, memory, perception, cognition and perception of others … ICT implants in order to dominate others … Implants Monitoring of individuals also threatens human dignity. They can be used by government agencies, individuals and groups to increase their power over others. This topic must come to the knowledge, into the mass media. It must be addressed in parliament and every man must know it. The network we are part of the can indicate that the abuse lasted for 60 years without any uncovered. It must obviously be a big secret buried in the fact.

Read moore : http://hplusmagazine.com/2009/08/18/your-brain-neurotechnology/

Conceptual BCI system with various kinds of Neurofeedbacks. In the development of a BCI we need to handle two learning systems: The machine should learn to discriminate between different complex patterns of brain activity as accurate as possible and the BCI users should learn via different neurofeedback configurations to modulate their EEG activity and self-regulate or control them.

Another promising extension of BCI is to incorporate various neurofeedbacks to train subjects to modulate EEG brain patterns and parameters such as ERPs, ERD, SMR, P300 or slow cortical potentials (SCPs) to meet a specific criterion or to learn self-regulations skills. The subject then changes their EEG patterns in response to some feedback. Such integration of neurofeedback in BCI (Fig. 4) is an emerging technology for rehabilitation, but we believe is also a new paradigm in neuroscience that might reveal previously unknown brain activities associated with behavior or self-regulated mental states. The possibility of automated context-awareness as a new interface goes far beyond the standard BCI with simple feedback control. We hope to develop the next level of BCI system using neurofeedbacks for some selective cognitive phenomena. To do so, we need to rely increasingly on findings from other disciplines, especially, neuroscience, information technology, biomedical engineering, machine learning, and clinical rehabilitation.

I look forward to your response

Stockholm August 7, 2009

Magnus Olsson

STOCKHOLM

STOCKHOLM SWEDEN

bionicgate@live.se

Tel: 0709 263004

Av: Mindtech sweden, Magnus Olsson Stockhom SVERIGE…

Magnus Olsson                                                      från: http://www.mindcontrol.se/?page_id=38

Mind Controlled Patricio Ayala Norrköping 

På Norrköpings Vrinnevisjukhus verkar det praktiseras Mind Control. Vittnesmålet från Patricio Ayala ger starka misstankar.

 

 

Stockholm Terrorattack a New World Order false flag 07-04-2017 = 777

The Swedish Resistance vs the New World Order : Tänk djupare och bortom det du ser eller det de visar oss. illuminati och det new world order (NWO)  false flag attack har kommit till Stockholm Sverige, det är ingen slump, allt är perfekt planerad, dessa terrorattack kan bli en distraktion till ett annat större händelse, i detta fall kan vara att USAs president  Donald Trump bombade syria med 49 missiler och platsen där de bombade fanns många ryska helikoptrar och flygplan.

Man måste se mönster efter alla dessa terror attack som görs för ett djupare mål i världen, det är inte lätt att se det, men de finns där, i varenda attentat som medierna  brukar visa gång på gång finns alltid en gömd agenda, om man tänker och forskar efter att i varenda terrorattack i de stora städerna i europa eller usa finns alltid en sort TRÄNING för ett liknande terrorattack, och det är alltid underrättelsetjänster som ledder dessa träning,.

I USA tex när 9/11 world trade center attack hände, samtidigt och i samma ögonblick det hände så hade hela pentagon och försvaret träning och om precis träning om att flygplan kapades, slump? och i byggnad 7 som också kollapsade fast med planerad rivning i samma moment attackerna pågick, man ska inte glömma att i byggnad 7 fanns alla underrättelsetjänster sin bas.

Nu börjar vi med lite illuminati NWO 777 coded, och sedan med olika terrorattack som liknar och har samma mönster som  Stockholm terrorattack, glömde nämna att det djupa agenda är en new worl order och en polis state med militära poliser på gatorna, därför kommer Sverige att höja nivån av säkerhet igen efter detta. så att militär polis blir aktuell i en närmare framtid, Allt som sker i USA händer nu här i Sverige. SLUMP?

Deadly Truck Crash Terror Attack Stockholm Sweden 777 Coded

Stockholm: false flag European tour now reaches Sweden
Alla överreaktioners moder :
Är detta hur globalisterna, i skydd av en diversions- och desinformationskampanj om påstådd ölbilsterrorism, styr den kollektiva tankeförmågan hos ett helt folk – bara timmar efter att man låtit USA avfyra vad som kan bli den första salvan i ett tredje världskrig?
Klockan 04:45 svensk tid, Fredagen den 7 april, avfyrade den amerikanska flottan enligt uppgift 59 kryssningsrobotar av typen Tomahawk mot den syriska regeringens flygbas i Shayrat.

Den amerikanska attacken skedde på fastighetsmagnaten Donald Trump:s 77:e dag som president för USA och utgör enligt svenska folkrättsexperter ett brott mot folkrätten.                                               Några timmar senare ser Stefan Löfven sin chans att leka landsfader och utbrister att Sverige utsatts för en terroristattack och håller senare på kvällen ett TV-sänt tal där han tävlar i ödesmättnad med den amerikanske presidenten George W. Bush:s tal på kvällen efter händelserna på USA:s östkust den 11:e september 2001.

Attacken i centrala Stockholm skall ha skett i form av en kapad lastbil som enligt uppgift vidtog en vansinnesfärd på Drottningatan som avslutades i en av varuhuset Åhlens entréer.                                     Det hitills största offret för händelsen är att rapporteringen om USA:s flagranta och folkrättsvidriga robotattack på Syrien bara några timmar tidigare, drunkar i massmedias och statsministerns överreaktioner och hysteri rörande en ännu icke utredd trafikhändelse som tyvärr inte på något sätt är unik, vad gäller antalet skadade och omkomna.

Är detta hur globalisterna, i skydd av en diversions- och desinformationskampanj om påstådd inhemsk ölbilsterrorism, styr den kollektiva tankeprocessen hos ett helt folk – blott timmar efter att man låtit USA avfyra vad som kan bli den första salvan i ett tredje världskrig?  SE MER HÄR:  http://blueshift.nu/alla-overreaktioners-moder/

STOP 007 PSYCOPAT AGENTS IN GOVERMENTS – Dr Katherine Horton 2011 and Patricio Ayala 2007 VICTIMS OF PSYCOTRONIC TORTURE and STATEGANGSTALKING

Dr. Katherine Horton Discusses Gang Stalking, Energy Weapons, and What to Do about It on WBB
Mind Controlled Patricio Ayala Norrköping:

På Norrköpings Vrinnevisjukhus verkar det praktiseras Mind Control. Vittnesmålet från Patricio Ayala ger starka misstankar.

For centuries the intelligence agencies have abused their power. Help me to stand up against them to stop the horrific crimes they commit against me and others.

My name is Dr Katherine Horton. In 2011, when I was a research fellow at St John’s College, Oxford, I became the target of British intelligence when I attended the public High Court case of Berezovsky v Abramovitch in London as part of my research.

What began as overt surveillance became intrusive harassment by a group of British men mostly in their 50-70s after the end of the court case. And eventually, it morphed into open, rampant criminality by people connected to the intelligence agencies and the police. Their violations grew ever more sadistic and brutal with time, followed me across Europe, escalated into systematic physical mutilation and have not abated to this day.

With time, they even began using me, as well as my family and even friends, as target practice for modern weapons and subjects of human experimentation with impunity. They have already permanently mutilated me in premeditated assaults, nearly murdered the mother of my best friend, sent me repeated death threats and almost murdered my husband and me on the motorway. By now, I am fighting for my life.

I have begged for help from the human rights charities, Swiss & UK & German police, Swiss criminal police, Swiss military police, German BKA (Federal Crime Squad), the Swiss & UK Attorney Generals, the UK Investigatory Powers Tribunal, the Heads of MI5 & BND and the German ambassador to Switzerland. No one helped me. The police took even active steps to intimidate me.

In spring 2016, I fled to London and was desperately seeking an emergency injunction from the London High Court against British Intelligence. My court case was

Dr Katherine Horton v SIS, MI5, GCHQ (Ref: [2016] EWHC 2095 QB)

Just for daring to approach the High Court, I was almost murdered by British Intelligence.

After my first court hearing, MI5 shot me repeatedly in the head with microwave guns when I returned to my hotel room such that I collapsed from pain. When my husband arrived, they repeated the assaults such that I collapsed from pain in front of him. I received a death threat and survived an assassination attempt three days later on the Swiss motorway.

It became clear that MI5 had corrupted the High Court when the court was reluctant to give my case even a case number (this is why the first two transcripts to do not appear with a case number). The transcripts were also manipulated such that an important question by Judge Edis and my answer didn’t appear in the transcript. Subsequently, the y despite the insane assaults on her. Subsequently, the mutilation became even more psychopathic.

Throughout my court case, I continued being brutally crippled by attacks. I gave my best to prove the technology and the many other victims, nevertheless, Judge Holgate terminated my case.

As a result, I was forced to investigate herself. I came across the testimony of hundreds of victims online who were begging for help like me on YouTube, Facebook on Twitter. All of them were being mutilated like I was and had also been maliciously treated by the authorities. It was at that point that I realised that the police, judiciary and secret services are all knowingly complicit in a global Nazi extermination program that is using directed energy weapons to commit silent genocide.

What happened?

Over the past 5 years, I have been stalked and harassed continuously. My private life has been under intrusive and overt surveillance. All my communications (voice, phone, email etc.) have been intercepted and sometimes overtly acted upon by agents. Furthermore:

 • My home was broken into twice.
 • My computers were hacked.
 • My website was sabotaged and my email was service taken offline.
 • My private sex life was commented on by strangers in the street.
 • My business endeavour was disrupted.
 • My family and friends were attacked, some near-lethally.
 • My medical care was infiltrated and sabotaged.
 • My blood sample was stolen.
 • My emergency medication was swapped for an unknown tablet.
 • There were repeated attempts to break up my marriage.
 • My hip and knee were permanently damaged in physical attacks.
 • I was sexually denigrated and humiliated repeatedly.
 • I received several death threats.
 • I survived an assassination attempt.

And to top it all off:

 • I am continuously assaulted with microwave weapons since summer 2015.
 • These attacks have become open and demonstrative in January 2016 when I threatened to report the second break-in to the police.
 • Every one of my organs has been microwaved painfully countless times.
 • When I try to shield myself, I receive painful shots to private body parts.
 • The attacks are now mostly aimed at my head and spine to cause maximum neurological damage.

The microwave assaults are incredibly brutal and occur continuously every hour of the day and night. The attacks ramp up at night when I am lying stationary and defenceless. The microwave beams with which they target people (for there are thousands more victims!) are invisible, penetrate walls and are so intense that it hurts. Imagine putting your hand in your microwave; then focus that into a beam and aim it at your face.

Most of the time, I am assaulted inside my home. However, I have also been attacked spectacularly in public. And during certain “assault campaigns”, I am microwaved with large beams that follow me everywhere I go. Those times I am also shot at painfully from tail-gating or over-taking cars. I have also been assaulted inside professional venues. (For example, when I attended a HR & consultancy fair, Personalmesse-Nord, in Hamburg in April, I was literally shot in the head twice! The second time, it was so intense that I lost control of my right eye-lid and it began to flutter and the muscles around my eyes were contracting uncontrollably.) In London, I was shot in the head by dozens of agonizingly painful sharply-focussed pulses such that I collapsed on the floor.

What on Earth are microwave weapons?!

Microwave emitters, or more generally, electromagnetic weapons are a new type of assault and murder weapon currently being manufactured in very large numbers (and very cheaply) by arms companies around the world, for example Diehl, Rheinmetall, Aaronia and Siemens (yes!). They are also known as directed energy weapons, scalar weapons, no-touch torture devicesand, euphemistically, non-lethal weapons (ha!).

The nasty thing about them is that they penetrate the walls of your home. That is because microwaves pass through concrete, brick and wood effortlessly (like the beam from a laser-pointer passes through the glass walls of a conservatory). However, they get absorbed in the human body, where they cause pain and incredible damage. Microwaves damage cells, organs, cause tumours and cancer. And they can kill (think of a sausage in a microwave oven).

By this means, it is possible to assault a person inside his home from the outside (from even large distances!), cause cancer, organ damage, brain damage, a heart attack and death without leaving a visible trace of the assault. These weapons thus allow people to commit the perfect crimeon the cheap!           links: stop007.org https://stop007.org/home/about/  twitter.com/Stop007org https://twitter.com/Stop007org?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fstop007.org%2Fhome%2Fabout%2F

The Global Intelligence Files:

On Monday February 27th, 2012, WikiLeaks began publishing The Global Intelligence Files, over five million e-mails from the Texas headquartered “global intelligence” company Stratfor. The e-mails date between July 2004 and late December 2011. They reveal the inner workings of a company that fronts as an intelligence publisher, but provides confidential intelligence services to large corporations, such as Bhopal’s Dow Chemical Co., Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon and government agencies, including the US Department of Homeland Security, the US Marines and the US Defence Intelligence Agency. The emails show Stratfor’s web of informers, pay-off structure, payment laundering techniques and psychological methods. :

RE: microwave is working again
I agree. These Peeps can do the work you do faster, cheaper and better than
you do. Therefore, I am replacing all of you with Peeps.=20

—–Original Message—–
From: Lee Simpson [mailto:lsimpson@stratfor.com]=20
Sent: Tuesday, April 11, 2006 5:37 PM
To: kuykendall@stratfor.com; ‘Mike Parks’; ‘John Gibbons’; ‘Robin
Blackburn’; ‘George Friedman’; mfriedman@stratfor.com; ‘Fred Burton’; ‘Donna
Witters’; Stratforaustin@stratfor.com
Subject: RE: microwave is working again

Ok… As the official keeper of the peeps over the past year, I feel I need
to make a statement.

Just because these peeps were brought into this office illegally does not
mean that they should be ridiculed and subjected to microwave torture. They
are good peeps that quietly assume the roles of office decorations that
noone else in the office is willing to do. They have been here a year.
This is their home. They deserve.. No.. They have the RIGHT to be here just
like the rest of us, and to be offered the same benefits and asylum that we
all receive on this side of the office walls.

In fact George, I believe that you should give them jobs!

That is all,

Lee Simpson
Strategic Forecasting, Inc.
Quality Assurance Manager
T: 512-744-4307
F: 512-744-4334
lsimpson@stratfor.com
www.stratfor.com
=20

—–Original Message—–
From: Don Kuykendall [mailto:kuykendall@stratfor.com]
Sent: Tuesday, April 11, 2006 5:27 PM
To: Mike Parks; ‘John Gibbons’; ‘Robin Blackburn’; George Friedman;
mfriedman@stratfor.com; Fred Burton; Donna Witters;
Stratforaustin@stratfor.com
Subject: Re: microwave is working again

Obviously, I need to return to the office SOON.
Sent via BlackBerry from Cingular Wireless

—–Original Message—–
From: “Mike Parks” <parks@stratfor.com>
Date: Tue, 11 Apr 2006 18:15:46=20
To:”‘John Gibbons'” <gibbons@stratfor.com>, “‘Robin Blackburn'”
<blackburn@stratfor.com>, “‘George Friedman'”
<gfriedman@stratfor.com>, <mfriedman@stratfor.com>, “‘Fred Burton'”
<burton@stratfor.com>, “‘Donna Witters'” <witters@stratfor.com>,
<Stratforaustin@stratfor.com>
Subject: RE: microwave is working again

(Whispering) I see dead peeps…

—–Original Message—–
From: John Gibbons [mailto:gibbons@stratfor.com]=20
Sent: Tuesday, April 11, 2006 6:06 PM
To: ‘Robin Blackburn’; ‘George Friedman’; mfriedman@stratfor.com; ‘Fred
Burton’; ‘Donna Witters’; Stratforaustin@stratfor.com
Subject: RE: microwave is working again

Ahh. I miss these long mindless rants. I recall them occurring much more
frequently in the past. It is nice to see the creativity flowing freely
again. Spring!=20

John Gibbons
Strategic Forecasting, Inc.
Customer Service Manager
T: 512-744-4305
F: 512-744-4334
gibbons@stratfor.com
www.stratfor.com
=20

—–Original Message—–
From: Robin Blackburn [mailto:blackburn@stratfor.com]=20
Sent: Tuesday, April 11, 2006 4:57 PM
To: ‘George Friedman’; mfriedman@stratfor.com; ‘Fred Burton’; ‘Donna
Witters’; Stratforaustin@stratfor.com
Subject: RE: microwave is working again

And the Peep, never flitting, still is sitting, still is sitting On the
pallid bust of Pallas just above my chamber door; And his eyes have all the
seeming of a demon’s that is dreaming, And the lamp-light o’er him streaming
throws his shadow on the floor; And my soul from out that shadow that lies
floating on the floor Shall be lifted – nevermore!

— Edgar Allan Peep

—–Original Message—–
From: George Friedman [mailto:gfriedman@stratfor.com]
Sent: Tuesday, April 11, 2006 4:52 PM
To: mfriedman@stratfor.com; ‘Fred Burton’; ‘Donna Witters’;
Stratforaustin@stratfor.com
Subject: RE: microwave is working again

Last night I saw upon the stairs a little peep who wasn’t there.=20

—–Original Message—–
From: Meredith Friedman [mailto:mfriedman@stratfor.com]=20
Sent: Tuesday, April 11, 2006 4:50 PM
To: Fred Burton; ‘George Friedman’; ‘Donna Witters’;
Stratforaustin@stratfor.com
Subject: Re: microwave is working again

Found a peep who is not really a peep_ appears to be a double peep.

Sent via BlackBerry from Cingular Wireless  READ MORE:  https://wikileaks.org/gifiles/docs/21/2181_re-microwave-is-working-again-.html

Gang Stalking Basics (Targeted Individuals) (Stop 007) :

Dr Katherine Horton gives a short introduction into organised stalking: what it is at its core and why it is to be expected given the increase in secret service budgets during the “War on Terror” and tax laws favouring informants.

 1. Dr. Katherine Horton – Stop 007

  Dr Katherine Horton, ex Research Fellow at St John’s College, Oxford, has been under overt surveillance by British intelligence

Patricio Ayala 2017-04-03                                                                                SÄPO MÅSTE GRANSKAS-JAG KOMMER ATT FÖRBEREDDA EN STÄMNING MOT STATEN ANGÅENDE SÄPOS NYA VERKSAMHET FRÅN 2005 I SAMMARBETET MED Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt (FRA) och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must).: Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) . Min slutsats och reaktion efter allt jag gått igenom sedan 2005, omedvetet från 2005 till 2009 och medvetet från 2009 till 2015. Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) är en FUSION center och de har karlagt hela mitt liv och stämplat mig som terrorist eller hot mot riketssäkerhet utan det minsta bevis för det, de har förstört mina relationer med mina barn, släkt, familj, blivit bostadslös, förstört min ekonomin och hälsa och min namn som person. Spioneri, förföljelser, förtal, kränkning mot mina mänskliga rättigheter, tortyr med modern teknik, försök till mord med modern psycotronic teknik, attl dessa metoder har används genom SÄPOs NCT mot min person sedan 2005. De har också sammarbetat med olika andra aktörer genom betalning och mutor har de använd spioner, infiltratörer och kriminella för deras uppdrag mot min person (jag kommer att göra en lista på dessa personer). Jag har tagit kontakt med SÄPO för att be att se min akt hos de och fick avslag och även avslag i min överklagan, motivet säger de att det kan skada deras verksamhet, självklar måste det skada er omänskliga verksamhet, när ni torterar och försöker döda oskyldiga medborgare när de sover. http://www.sakerhetspolisen.se/kontraterrorism/nationellt-centrum-for-terrorhotbedomning.html —————– Debatt: Säpo måste nu granskas http://www.dn.se/arkiv/kultur/debatt-sapo-maste-nu-granskas

HÄR FINNS NÅGRA AV MINA 30 GRUPP PÅ FACEBOOK OM ÄMNET:

link:

William Binney and Kirk Wiebe Support Targeted Individuals TI  https://www.facebook.com/groups/170471736764227/

Sveriges TI Targeted Individuals  https://www.facebook.com/groups/537044393114013/

MK SWEDISH INKVISITION XXI – mind control-haarp-chemtrails  https://www.facebook.com/groups/604295119668250/

Resistance Agains NWO and Support for Victims of Modern Psycotronik Torture  https://www.facebook.com/groups/159949100717047/

Mind Control 21 century        https://www.facebook.com/groups/483221011695645/

CHEMTRAILS THE SECRET WAR Support group  https://www.facebook.com/groups/589485331163119/

Chemtrails är Göran Persson Space Preservation Act i Sverige  https://www.facebook.com/groups/374520439422375/

100.000 RÖST KAMPANJ MOT MEDIERNAS MÖRKLÄGGNING AV GEO-CHEMTRAILS  https://www.facebook.com/groups/557350961136514/

Reinfeldt SVT Propaganda Ledare för Ex NWO Ledare-MKswedish ULTRA 2006/2014  https://www.facebook.com/groups/1204818516221732/

Sverige Stat trakassering Gangstalking Fusion Center NCT  https://www.facebook.com/groups/977279962370741/

Operation Defuse Sweden Against Fusion Centers (NCT)  https://www.facebook.com/groups/275430476121276/

Minoritet Rapport TV Mot 666 RFID-GPSchipp-nanochipp och ICT Technologi MK  https://www.facebook.com/groups/365166516984489/

Top Secret Sweden Stasi = FOI -SÄPO  https://www.facebook.com/groups/1587527531532733/

VAKNA Depopulation Agenda Eugenics Green Movement  https://www.facebook.com/groups/1450164005290702/

TI HAARP CHEMTRAILS 7.83 Hz  https://www.facebook.com/groups/1520693474839513/

https://www.facebook.com/groups/1520693474839513/  https://www.facebook.com/groups/1438984246377985/

Magnus Olsson Stöd Grupp Mind Control Sweden  https://www.facebook.com/groups/364561413668959/

Patricio Ayala Stöd G mot FOI Hjärnexperiment,beteendeteknologi,chipimplant  https://www.facebook.com/groups/1549341638613020/

5G ett oetiskt olagligt experiment med människors liv och hälsa — 5G tar oss rakt in total övervakning, chippning och förmodade hälsorisker

När Tom Wheeler säger att 100-tals miljarder mikrochips ska integreras i 5G-nätet inkluderar det med största sannolikhet människor. Vi får då total övervakning av allt och alla. Varje chip får ett unikt IP-nummer. Varje mjölkkartongs eller människas livscykel kan spåras, följas och ”hanteras”.

ANALYS & DEBATT. Att Strålskyddsmyndigheten i Sverige förnekar alla risker med trådlös kommunikation trots forskning är redan ett faktum, men vad händer när 4G-näten ersätts av 5G? Josh Del Sol varnar för att 5G inte bara kan öka hälsoriskerna, men även knyta ihop säcken för övervakningssamhället.”

Post- och telestyrelsen, PTS, planerar storskaliga experiment med 5G, utan att någon utredning av konsekvenserna för folkhälsan och miljön genomförts. Man har heller inte frågat efter medborgarnas godkännande att delta i experimentet. 5G innebär ett mycket kraftigt tillskott av mycket högfrekvent strålning (mikrovågor samt extremt höga mikrovågor sk millimetervågor) var konsekvenser för folkhälsan är helt outredda. Mot bakgrund av de visade risker som den redan befintliga strålningen medför, måste de storskaliga testerna stoppas.

Hela svenska folket kommer i och med 5G att exponeras för ett mycket kraftigt tillskott av mycket höga mikrovågsfrekvenser. Detta från en strålningsnivå som redan i dag orsakar skenande ”psykisk ohälsa” och ökad cancerförekomst. 5G-experimentet sker också utan politisk debatt, utan att människor gett sitt medgivande och  utan kontroll av konsekvenserna för människors hälsa eller miljön. Hela Sverige blir experimentmiljö och människor är oinformerade samt desinformerade om kända hälsorisker.

Detta är helt oacceptabelt. Det konstaterar Strålskyddsstiftelsen i en skrivelse till ansvariga ministrar i regeringen och till PTS.

Vad är 5G?

5G innebär en mycket kraftig utbyggnad av sändare och utsänd effekt dvs mycket kraftig ökning av den bakgrundsstrålning vi alla utsätts för oavsett om vi vill eller inte. I telekomindustrins språk kallas det för ”markant förbättrad hastighet på surf och täckning”. PTS vill att 100–200 MHz i 3,4–3,6 GHz-bandet ska reserveras för 5G-tester, samt 1 000 MHz i 26 GHz-bandet. Från år 2020 är tanken att PTS permanent ska tilldela de aktuella frekvensbanden inklusive 700 MHz-bandet för storskalig kommersiell 5G-utbyggnad. 5G kallas även ”internet of things” vilket innebär att en stor mängd konsumentprodukter kommer att också sända och ta emot strålning. Planerna innefattar även självkörande fordon som förutsätter en mycket kraftig ökning av tätt placerade mikrovågssändare längs gator och vägar för ändamålet. Det talas om att 5G kommer att använda extremt höga frekvenser upp till 100 GHz (millimetervågor).

Vad vet vi om 5G:s effekter för hälsan och miljön?

5G är ett enormt risktagande med folkhälsan:

Det saknas helt en miljö- och hälsokonsekvensutredning där de potentiella hälso- och miljökonsekvenserna av den planerade ökningen av mikrovågs- och millimetervågsbestrålning som 5G tillsammans med redan i dag befintliga system (3G, 4G, GSM, WiFi, TV/radiomaster, radar m.m.) innebär för människors hälsa och för miljön utretts på ett objektivt och opartiskt sätt.

Det saknas helt en opartisk och objektiv utredning om hälso- och effekterna av enbart 5G och dess använda frekvenser. 5G innebär sannolikt en mycket kraftig ökning av strålningsexponeringen av alla människor i Sverige i alla åldrar. Forskare varnar redan för allvarliga effekter för ögon och hud eftersom dessa organ drabbas särskilt av millimetervågor (extremt höga frekvenser upp till 100 GHz). 95 GHz används i “Active Denial Systems”, för att skingra folkmassor och demonstranter. Den utsända strålningen leder till outhärdlig smärta i huden.

”Medborgarna kommer att delta i ett gigantiskt experiment med millimetervågor som de inte har gett sitt medgivande till”, säger den amerikanska experten och professorn Devra Davis som konstaterar att svettkörtlar i huden  reagerar på strålningen som antenner som kan ta emot strålning.

5G strider mot miljölagstiftningen

Enligt svensk miljölagstiftning gäller att om det finns skäl att anta ”olägenheter”, vilket det finns i mycket stor omfattning (se referenslista) ska försiktighet gälla. Om det finns risk för att verksamheten leder till att ett stort antal människor kommer till skada/utsätts för risk, vilket det finns, (se referenslista) får verksamheten inte beviljas/bedrivas.

Bevisningen är stark att strålning från trådlös teknik medför avsevärda hälsorisker redan före det kraftiga tillskottet av det planerade 5G-experimentet. Misstankarna är därför också mycket starka för att ett ytterligare kraftigt tillskott av mikrovågsstrålning kommer att skada väldigt många människor och orsaka många människors utslagning och förtida död.

Strålningens redan kända skadliga miljö- och hälsoeffekter

Mikrovågsstrålning/radiofrekvent strålning är sedan 2011 klassad som ”2B” möjligen cancerframkallande för människa av IARC vid WHO. Sedan dess har beläggen för förhöjd cancerrisk stärkts och ledande forskare på området anser att klassningen kan skärpas till högsta klassen ”cancerogen för människa” grupp 1. I samma grupp finns asbest, tobak och dioxin. 5G innebär ett mycket kraftigt tillskott av cancerframkallande högfrekvent strålning.

Redan befintlig strålningsexponering innebär betydande risker för folkhälsan och för enskilda individer. Majoriteten av forskningen visar att boende nära mobilmaster och radio/TV-master löper ökad risk för cancer och psykisk ohälsa (mikrovågssyndromet). Bevisningen är stark för att strålningen orsakar psykisk ohälsa, cancer och sannolikt också ökar förekomsten av degenerativa sjukdomar (Alzheimers). Den psykiska ohälsan har ökat kraftigt parallellt med den ökande exponeringen för strålning från trådlös teknik under senare år.

Antalet personer som får cancer varje år i Sverige har ökat med närmare 50% sedan år 2000, också parallellt med ökad strålning. Sedan år 2008 har antalet fall av sköldkörtelcancer ökat dramatiskt vilket sammanfallit med den ökande användningen av ”smartmobiler”.

År 2015/2016 manade 223 forskare och experter FN, WHO och dess medlemsländer att stärka skyddet mot kända hälsorisker med mikrovågsstrålning/radiofrekvent strålning. Dessa vetenskapsmän, varav flera är svenska, uppmanar i EMFScientists appeal  till minskad exponering eftersom:

”Allt fler vetenskapliga studier påvisar biologiska effekter och ökade hälsorisker långt under gällande riktlinjer: ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar samt negativa effekter på välbefinnande.”

Internationella konventioner förbjuder experiment med människor utan samtycke

Att göra storskaliga 5G-tester i miljöer där en icke medveten befolkning påtvingat och utan godkännande utsätts för cancerklassad och hälsoskadlig strålning vars totala konsekvenser är outredda/undermåligt utredda är oacceptabelt och strider mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter. I olika konventioner fastslås bland annat att:

 1. Inga försök/experiment på människor får startas utan godkännande av etisk nämnd.
 2. Inga försök/experiment på människor får startas utan informerat samtycke/godkännande av de som ingår i försöket, i detta fall Sveriges medborgare

Barn, äldre, sjuka och särskilt känsliga

Barn, äldre, sjuka och de som redan i dag lider av svåra symtom av strålningen (lectromagnetic hypersensitivity, EHS eller elöverkänslighet) är särskilt utsatta för mikrovågsstrålningen och de planerade 5G-experimentens konsekvenser. Barn har snabbare cellomvandlingshastighet och är erkänt känsligare för cancerogena faktorer. Även deras nervsystem är särskilt känsligt eftersom det ständigt utvecklas. Äldre har sämre immunförsvar och motståndskraft mot strålningens skadeverkningar.

Det planerade storskaliga 5G-experimentet måste stoppas

Sverige är land med folkstyre i regeringsformen. Att utan politisk debatt och med undanhållande av objektiv och saklig information om kända och potentiella hälsorisker, genomföra storskaliga experiment är inte bara odemokratiskt, utan ett brott mot statsskicket om att all makt utgår från folket, om medbestämmande, om tillgång till saklig och objektiv information.

Om miljöbalkens 2:a kapitel och opartiskhet och objektivitet enligt regeringsformens 1:a kapitel § 9 beaktas, bedömer Strålskyddsstiftelsen att man kommer att tvingas fastställa att en utbyggnad av 5G inte kan genomföras. Detta på grund av de förhöjda hälsofarorna.

Mot bakgrund av tillgänglig bevisning om hälsofaror måste allmänhetens exponering för mikrovågsstrålning i stället minska i likhet med vad en växande grupp forskare begär. Strålskyddsstiftelsen anser att vi i Sverige, i enlighet med miljöbalken, ska använda oss av bästa möjliga teknik, som inte skadar människors hälsa och miljön, samt också verka för att den utvecklas.                    från: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/03/5g-ett-oetiskt-olagligt-experiment-med-manniskors-liv-och-halsa/

ANALYS & DEBATT. Att Strålskyddsmyndigheten i Sverige förnekar alla risker med trådlös kommunikation trots forskning är redan ett faktum, men vad händer när 4G-näten ersätts av 5G? Josh Del Sol varnar för att 5G inte bara kan öka hälsoriskerna, men även knyta ihop säcken för övervakningssamhället.

Josh Del Sol arbetar för medborgarinitiativet ”Take Back You Power” och i den längre videon intervjuar Del Sol några insatta personer som kommenterar den tekniska utvecklingen och hur media och myndigheter hanterar ämnet 5G.

NewsVoice väljer att lyfta fram Josh Del Sols intro och ett par framföranden av Tom Wheeler som är ordförande på den amerikanska myndigheten Federal Communications Commissions (FCC). Wheeler var tidigare lobbyist på CTIA en lobbyorganisation för trådlös teknik.

Tom Wheeler säger att:

 • 5G innebär ultrahöga frekvenser på 24-100 Gigahertz.
 • 5G-utbyggnaden kommer att bli mycket infrastrukturintensiv som innebär en massiv installation av master.
 • 5G kommer att generera miljarder dollar i intäkter för aktörerna.
 • Amerikanska företag ska vara först på marknaden. 5G är en nationell prioritet för USA. ”Stay out of the way of technological development”, säger Wheeler.
 • Det behövs inga studier på 5G. Framtiden kommer att uppfinna sig själv. Marknaden bör vara fri och helst oreglerad.
 • De första testerna sker under 2017 och full marknadsintroduktion sker 2020.
 • Tillämpningarna av 5G är både kommersiella och militära. Markbaserade nät och satellitnät kommer att smälta samman.
 • 5G innebär att 100-tals miljarder mikrochips kommer att kopplas upp. Allt kommer att kunna kopplas upp på 5G-nätet, allt från pillerburkar till bevattningssystem, säger Wheeler.

NewsVoice kommentar

Utrullningen av 5G från år 2020 innebära  – om företagen får bestämma – att industrin får fritt speltum att testa, utveckla och tillämpa extremt högfrekvent trådlös teknik utan ansvar för vare sig konsumenternas personliga integritet eller hälsa. Utveckingen ska vara teknik- och företagsstyrd.

När Tom Wheeler säger att 100-tals miljarder mikrochips ska integreras i 5G-nätet inkluderar det med största sannolikhet människor. Vi får då total övervakning av allt och alla. Varje chip får ett unikt IP-nummer. Varje mjölkkartongs eller människas livscykel kan spåras, följas och ”hanteras”.

Ambitionen att skapa en kommersiell marknad för ubiquitous computing (”ubicomp”) eller i klarspråk; en allerstädes närvarande databehandling, är helt linjerad med militära önskemål. Eftersom USA vill leda denna utveckling kan 5G med stor säkerhet kopplas samman med den amerikanska militära doktrinen och handelsavtalen (TTIP mfl), vilka ska ge USA fördelar framför all internationell konkurrens i världen.

I dokumentet “Capstone Concept for Joint Operations: Joint Force 2020” beskrivs hur avancerade globala operationer även inkluderar en global övervakning för att nå målen bestående av militär och ekonomisk dominans i världen. Här spelar cyberrymden med 5G en stor roll för att lyckas.              från: http://newsvoice.se/2016/08/01/5g-tar-oss-rakt-in-total-overvakning-chippning-och-halsorisker/  och  https://mindcontrolinsweden.wordpress.com/2016/10/14/5g-tar-oss-rakt-in-total-overvakning-chippning-och-halsorisker/

Action alert: 5G cellular technology will blanket planetary life with ultra-high microwave frequencies 

(NaturalHealth365) The 5G revolution is rushing toward us and it will bring a whole new era of harm from ultra-high microwave frequency radiation.  And those who raise their voices against the danger to our health and our human rights to safety have been the subject of harassment, intimidation and attempts to silence them.

On July 14, the FCC voted to unleash 5G in the United States, approving sweeping Spectrum Frontiers rules to make spectrum bands above 24 GHz available for 5G.  Even though serious health risks are associated with the proliferation of cell phone technology, the attitude of the FCC seems to be ‘full speed ahead and damn the torpedoes.’

The July 14 vote was preceded, a month earlier, by a June 20th announcement by FCC chairman Tom Wheeler, in which he enthusiastically heralded the coming rollout of 5g applications and networks as a “game-changer” and a “national priority” that will generate “tens of billions of dollars.”

Warning for humanity: The FCC automatically approves the use of untested frequencies

The 5G network will use higher frequency bands than previously thought possible – which are untested frequencies of 24 to 100 GHz or more.  Wheeler said that implementing the new frequencies would necessitate new antennas – intended to aim and amplify the signals – new infrastructure and a massive deployment of towers throughout the United States.

The FCC is moving quickly to adapt 5G technology. Wheeler said that Verizon and ATT will start 5g trials in 2017, with the first commercial deployments scheduled for 2020. Specifically rejecting the notion of 5G being only for urban use, Wheeler noted that all areas, including rural communities, will be saturated.

In other words: No part of the country will be safe from ultra-high frequency signals.

With obvious relish, Wheeler spoke of “turning innovators loose” to develop and adapt 5G and related networks. And, as for those ‘annoying regulators’ – who could presumably stand between us and harm from electromagnetic radiation – Wheeler rejects the idea that these cautious people should be allowed to define our future.

Gestapo tactics are being used to silence criticism of 5G technology

At the July 14th press conference, Bloomberg News reporter Todd Shields had his press credentials confiscated by members of the FCC security force.  His offense?  He was in the act of speaking with safety advocates concerned about radiation, who wanted to show him a tee shirt symbolizing their concerns.

Shields openly confronted Wheeler during the press conference, relating how his credentials had been seized and asking for comment. Wheeler told Shields he could have his credentials back, but went on, unbelievably, to remind him that everyone who came to the press conference had a duty to “behave responsibly.” (in other words, follow orders or get out)

Who is behaving “responsibly” here – the FCC chair who is shamelessly pushing 5G, or the activists who are trying to hold him accountable?  This video (below) says it all – judge for yourself: {Share the news}

Proof of harm

Remember – things that the government once tested and considered “safe” include such toxic horrors as thalilomide, smoking, asbestos, lead paint, and Agent Orange.  Can we really trust these so-called government ‘health’ agencies?

Consider this: A $25m government study by the National Toxicology Program has concluded that wireless radiation causes cancer.  Natural health advocates say that 70 percent of non-industry studies assess wireless radiation as harmful; with industry studies, the effects are reversed – with only 32 percent showing that wireless radiation is harmful.  But, either way, the dangers are clear and being ignored by our government due to corporate interests.

The public is at risk: Corporate giants care more about revenue and ignore the dangers

As the annual financial reports of such corporations as Verizon and T-Mobile reveal, the companies acknowledge they are subject to litigation relating to the alleged health effects of wireless phones and radio frequency transmitters. The companies warn that this could result in significant damages; they also admit that wireless technology and adverse health effects do exist – including the threat of cancer.

Already, Nokia is a defendant in 19 separate lawsuits filed in Washington, D.C. alleging that radio emissions from cell phones caused their brain tumors. The lawsuits allege an industry-wide conspiracy to manipulate the science and testing around emissions guidelines – and the world will be watching as this drama unfolds.

Take action to stop 5G cellular technology

The following pair of websites offer clear and practical ways to stop the spread of 5G technology.

Go to ParentsForSafeTechnology.org and learn how to write, call and email the relevant agencies to inform them that this wireless deployment must be stopped immediately.  The site provides addresses for the FDA’s Center for Devices and Radiological Health, as well as the CDC, the National Institutes of Health, the National Institutes of Environmental Health Sciences, and the National Toxicology Program.

After emailing, make sure to send a copy to your elected officials, and also email a copy to the FCC.

You can also demand a systematic review of 5G by the EPA, and insist that the review be accompanied by the development of proper safety standards.  In addition, you can subscribe for more solutions at TakeBackYourPower.net to receive updates on liability actions.

Former congressional candidate and safety advocate Kevin Mottus warns that schoolchildren are already developing cancer and neurological symptoms as a result of exposure to wireless routers. “We are microwaving our population,” Mottus declares.  It’s time to take action.

jonathan landsmanAbout the author: Jonathan Landsman is the host of NaturalHealth365.com, the NaturalHealth365 Talk Hour – a free, weekly health show – and the NaturalHealth365 INNER CIRCLE, a monthly subscription to the brightest minds in natural health and healing.

Reaching hundreds of thousands of people, worldwide, as a personal health consultant, writer and radio talk show host, Jonathan has been educating the public on the health benefits of an organic, non-GMO diet along with high-quality supplementation and healthy lifestyle habits, including exercise and meditation. från: http://www.naturalhealth365.com/5G-wireless-technology-1958.html

CHEMTRAILS-HAARP INVESTIGATION OPEN SKIES TREATY , SPACE PRESERVATION ACT and enmod convention

The Treaty on Open Skies entered into force on January 1, 2002, and currently has 34 States Parties. It establishes a program of unarmed aerial surveillance flights over the entire territory of its participants. The treaty is designed to enhance mutual understanding and confidence by giving all participants, regardless of size, a direct role in gathering information about military forces and activities of concern to them. Open Skies is one of the most wide-ranging international efforts to date promoting openness and transparency of military forces and activities. The concept of “mutual aerial observation” was initially proposed to Soviet Premier Nikolai Bulganin at the Geneva Conference of 1955 by President Dwight D. Eisenhower; however, the Soviets promptly rejected the concept and it lay dormant for several years. The treaty was eventually signed as an initiative of US president (and former Director of Central Intelligence) George H. W. Bush in 1989. Negotiated by the then-members of NATO and the Warsaw Pact, the agreement was signed in Helsinki, Finland, on March 24, 1992.

The 34 State Parties to the Open Skies Treaty are: Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, Ukraine, United Kingdom, and United States. Kyrgyzstan has signed but not yet ratified. Canada and Hungary are the depositories of the treaty in recognition of their special contribution to the Open Skies process. “Depository” countries maintain treaty documents and provide administrative support.  https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_on_Open_Skies

The original bill HR 2977 – Space Preservation Act of 2001 – included mind control technologies, electromagnetic radiation, chemtrails, etc :
SEC. 7. DEFINITIONS.

In this Act:

(1) The term `space’ means all space extending upward from an altitude greater than 60 kilometers above the surface of the earth and any celestial body in such space.

(2)(A) The terms `weapon’ and `weapons system’ mean a device capable of any of the following:

(i) Damaging or destroying an object (whether in outer space, in the atmosphere, or on earth) by–

(I) firing one or more projectiles to collide with that object;

(II) detonating one or more explosive devices in close proximity to that object;

(III) directing a source of energy (including molecular or atomic energy, subatomic particle beams, electromagnetic radiation, plasma, or extremely low frequency (ELF) or ultra low frequency (ULF) energy radiation) against that object; or

(IV) any other unacknowledged or as yet undeveloped means.

(ii) Inflicting death or injury on, or damaging or destroying, a person (or the biological life, bodily health, mental health, or physical and economic well-being of a person) –

(I) through the use of any of the means described in clause (i) or subparagraph (B);

(II) through the use of land-based, sea-based, or space-based systems using radiation, electromagnetic, psychotronic, sonic, laser, or other energies directed at individual persons or targeted populations for the purpose of information war, mood management, or mind control of such persons or populations; or

(III) by expelling chemical or biological agents in the vicinity of a person.

(B) Such terms include exotic weapons systems such as –

(i) electronic, psychotronic, or information weapons;

(ii) chemtrails;

(iii) high altitude ultra low frequency weapons systems;

(iv) plasma, electromagnetic, sonic, or ultrasonic weapons;

(v) laser weapons systems;

(vi) strategic, theater, tactical, or extraterrestrial weapons; and

(vii) chemical, biological, environmental, climate, or tectonic weapons.

(C) The term `exotic weapons systems’ includes weapons designed to damage space or natural ecosystems (such as the ionosphere and upper atmosphere) or climate, weather, and tectonic systems with the purpose of inducing damage or destruction upon a target population or region on earth or in space.
———————————————–
Rep Kucinich Rewrites HR 2977 – ‘Chemtrails’ Disappear

By Lorie Kramer
seektress@ev1.net
January 27, 2002

The “Space Preservation Act of 2001″ originally introduced in the House
by Rep. Dennis Kucinich as HR 2977 has been re-written.

The new, revised bill, HR 3616, “Space Preservation Act of 2002″ was
introduced January 23, 2002.

Re-writing bills is a common enough practice as a bill goes through the
legislative process. However, the differences between HR 2977 and HR
3616 are more than just a few tweaks here or there.

By its conspicuous appearance in 2977, the term ‘chemtrails’ received a
form of credibiity within the official government process never seen
before…producing the hope that one courageous Representative had
finally had the fortitude to take the issue of chemtrails to a level of
Congressional scrutiny long overdue.

Even though chemtrails are sprayed/deployed in the 2-6 mile high range,
and not the 60 mile altitude stated in 2977, the simple fact of their
inclusion in Kucinich’s 2977 list of weapons systems was deemed a
major breakthrough by tens of thousands of citizens and researchers
across the country who have been monitoring and investigating the
spraying going on in the skies of America for the past three years.

In Rep. Kucinich’s revised new (some woud say ’emasculated’) Bill, HR
3616, there is no longer any mention whatever of:

* chemtrails,
* particle beams
* electromagnetic radiation
* plasmas
* extremely low frequency (ELF) or ultra low frequency (ULF) energy
radiation
* or mind-control technologies

as weapons systems covered in the measure.

In fact, ‘Exotic Weapons’ – as boldly-stated in HR 2977 – are not even
mentioned in HR 3616. So, what happened here? Did someone have a
‘friendly chat’ with Rep. Kucinich? Did the Congressman inhale a bit too
much aluminum during his morning job? Did he look up one day and find
himself standing under a big ‘X’ and feel his knees get a little wobbly?

As stated in Kucinich’s first version of his “Space Preservation Act of
2001″ –

“The term ‘exotic weapons systems’ includes weapons designed to
damage space or natural ecosystems (such as the ionosphere and upper
atmosphere) or climate, weather, and tectonic systems with the purpose
of inducing damage or destruction upon a target population or region on
earth or in space.”

Apparently Rep. Kucinich is no longer concerned about the effects of the
testing and use of exotic weapons systems on natural ecosystems and
living organisms on the planet.

Although chemtrails are no longer stated as a weapons system, or even
mentioned in HR3616, the question of the components of the RFMP /
VTRPE warfare system is raised.

HR 3616 states –

“To preserve the cooperative, peaceful uses of space for the benefit of all
humankind by prohibiting the basing of weapons in space and the use of
weapons to destroy or damage objects in space that are in orbit, and for
other purposes.”

The intent of this passage remains fuzzy. Example: Are Imaging satellites
used with the RFMP / VTRPE system broadly defined as part of a
weapons system ?

HR 3616 further states –

“The terms ‘space-based weapon’ and ‘space-based system’ mean a
device capable of damaging or destroying an object or person by
directing a source of energy against that object or person.”

The word “directing” is clearly the key. Strictly speaking, the RFMP
system does, by imaging, provide information to direct a source of
energy against that particular object or person

HR 3616 also says –

“4) civil, commercial, or defense activities (including communications,
navigation, surveillance, reconnaissance, early warning, or remote
sensing) that are not related to space-based weapons or systems.”

They could say the RFMP is not a weapon – it does not “fire a bullet,”
but it is part of a weapons system. There are clearly serious issues of
definition in Kucinich’s new Bill. It is conceivable that the RFMP /
VTRPE weapons system may fall in the area covered by HR3616.

It remains a mystery as to how the word ‘chemtrails’ appeared in HR
2977 to begin with. Investigation into that point is ongoing. Who actually
is authoring the text of these bills? Why such an emphasis on “exotic
weapons” in HR 2977 but then nothing mentioned about them in HR
3616?

My call to Rep. Kucinich’s Washington office last week was brief. I was
told there had been “quite a few” calls regarding HR 2977. I was then
told my questions should be directed to the person on the congressman’s
staff who handled that bill. I was then transfered to that person and
received…big surprise…their voice mail service. I left a message with my
contact information. No reply has been received to date. I will place a
follow-up call again this week. We suggest others do the same.

Even though the term ‘chemtrails’ has been removed from the revised
bill, efforts to continue to educate and alert others about the chemtrail
issue go on. Many thanks to those who have taken the time to contact
their Congressional Representatives, keep it up.

We still know what we see. We still didn’t consent. We still want it
stopped.  https://mindcontrolinsweden.wordpress.com/2013/09/07/original-bill-space-preservation-act-of-2001-hr-2977-included-mind-control/


Gathering a body of global agreements

Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques

The States Parties to this Convention,

Guided by the interest of consolidating peace, and wishing to contribute to the cause of halting the arms race, and of bringing about general and complete disarmament under strict and effective international control, and of saving mankind from the danger of using new means of warfare,

Determined to continue negotiations with a view to achieving effective progress towards further measures in the field of disarmament,

Recognizing that scientific and technical advances may open new possibilities with respect to modification of the environment,

Recalling the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, adopted at Stockholm on 16 June 1972,

Realizing that the use of environmental modification techniques for peaceful purposes could improve the interrelationship of man and nature and contribute to the preservation and improvement of the environment for the benefit of present and future generations,

Recognizing, however, that military or any other hostile use of such techniques could have effects extremely harmful to human welfare,

Desiring to prohibit effectively military or any other hostile use of environmental modification techniques in order to eliminate the dangers to mankind from such use, and affirming their willingness to work towards the achievement of this objective,

Desiring also to contribute to the strengthening of trust among nations and to the further improvement of the international situation in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

Have agreed as follows:

Article I

1. Each State Party to this Convention undertakes not to engage in military or any other hostile use of environmental modification techniques having widespread, long-lasting or severe effects as the means of destruction, damage or injury to any other State Party.

2. Each State Party to this Convention undertakes not to assist, encourage or induce any State, group of States or international organization to engage in activities contrary to the provisions of paragraph 1 of this article.

Article II

As used in article 1, the term “environmental modification techniques” refers to any technique for changing – through the deliberate manipulation of natural processes – the dynamics, composition or structure of the Earth, including its biota, lithosphere, hydrosphere and atmosphere, or of outer space.

Article III

1. The provisions of this Convention shall not hinder the use of environmental modification techniques for peaceful purposes and shall be without prejudice to the generally recognized principles and applicable rules of international law concerning such use.

2. The States Parties to this Convention undertake to facilitate, and have the right to participate in, the fullest possible exchange of scientific and technological information on the use of environmental modification techniques for peaceful purposes. States Parties in a position to do so shall contribute, alone or together with other States or international organizations, to international economic and scientific co-operation in the preservation, improvement and peaceful utilization of the environment, with due consideration for the needs of the developing areas of the world.

Article IV

Each State Party to this Convention undertakes to take any measures it considers necessary in accordance with its constitutional processes to prohibit and prevent any activity in violation of the provisions of the Convention anywhere under its jurisdiction or control.

Article V

1. The States Parties to this Convention undertake to consult one another and to co-operate in solving any problems which may arise in relation to the objectives of, or in the application of the provisions of, the Convention. Consultation and co-operation pursuant to this article may also be undertaken through appropriate international procedures within the framework of the United Nations and in accordance with its Charter. These international procedures may include the services of appropriate international organizations, as well as of a Consultative Committee of Experts as provided for in paragraph 2 of this article.

2. For the purposes set forth in paragraph 1 of this article, the Depositary shall within one month of the receipt of a request from any State Party to this Convention, convene a Consultative Committee of Experts. Any State Party may appoint an expert to the Committee whose functions and rules of procedure are set out in the annex which constitutes an integral part of this Convention. The Committee shall transmit to the Depositary a summary of its findings of fact, incorporating all views and information presented to the Committee during its proceedings. The Depositary shall distribute the summary to all States Parties.

3. Any State Party to this Convention which has reason to believe that any other State Party is acting in breach of obligations deriving from the provisions of the Convention may lodge a complaint with the Security Council of the United Nations. Such a complaint should include all relevant information as well as all possible evidence supporting ItS validity.

4. Each State Party to this Convention undertakes to cooperate in carrying out any investigation which the Security Council may initiate, in accordance with the provisions of the Charter of the United Nations, on the basis of the complaint received by the Council. The Security Council shall inform the States Parties of the results of the investigation.

5. Each State Party to this Convention undertakes to provide or support assistance, in accordance with the provisions of the Charter of the United Nations, to any State Party which so requests, if the Security Council decides that such Party has been harmed or is likely to be harmed as a result of violation of the Convention.

Article VI

1. Any State Party to this Convention may propose amendments to the Convention. The text of any proposed amendment shall be submitted to the Depositary, who shall promptly circulate it to all States Parties.

2. An amendment shall enter into force for all States Parties to this Convention which have accepted it, upon the deposit with the Depositary of instruments of acceptance by a majority of States Parties. Thereafter it shall enter into force for any remaining State Party on the date of deposit of its instrument of acceptance.

Article VII

This Convention shall be of unlimited duration.

Article VIII

1. Five years after the entry into force of this Convention, a conference of the States Parties to the Convention shall be convened by the Depositary at Geneva, Switzerland. The conference shall review the operation of the Convention with a view to ensuring that its purposes and provisions are being realized, and shall in particular examine the effectiveness of the provisions of paragraph 1 of article I in eliminating the dangers of military or any other hostile use of environmental modification techniques.

2. At intervals of not less than five years thereafter, a majority of the States Parties to this Convention may obtain, by submitting a proposal to this effect to the Depositary, the convening of a conference with the same objectives.

3. If no conference has been convened pursuant to paragraph 2 of this article within ten years following the conclusion of a previous conference, the Depositary shall solicit the views of all States Parties to this Convention concerning the convening of such a conference. If one third or ten of the States Parties, whichever number is less, respond affirmatively, the Depositary shall take immediate steps to convene the conference.

Article IX

1. This Convention shall be open to all States for signature. Any State which does not sign the Convention before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this article may accede to it at any time.

2. This Convention shall be subject to ratification by signatory States. Instruments of ratification or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

3. This Convention shall enter into force upon the deposit of instruments of ratification by twenty Governments in accordance with paragraph 2 of this article.

4. For those States whose instruments of ratification or accession are deposited after the entry into force of this Convention, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification or accession.

5. The Depositary shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification or accession and the date of the entry into force of this Convention and of any amendments thereto, as well as of the receipt of other notices.

6. This Convention shall be registered by the Depositary in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article X

This Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send duly certified copies thereof to the Governments of the signatory and acceding States.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention

Done at Geneva, on the 18 day of May 1977.

Annex to the Convention

Consultative Committee of Experts

1. The Consultative Committee of Experts shall undertake to make appropriate findings of fact and provide expert views relevant to any problem raised pursuant to paragraph 1 of article V of this Convention by the State Party requesting the convening of the Committee.

2. The work of the Consultative Committee of Experts shall be organized in such a way as to permit it to perform the functions set forth in paragraph 1 of this annex. The Committee shall decide procedural questions relative to the organization of its work, where possible by consensus, but otherwise by a majority of those present and voting. There shall be no voting on matters of substance.

3. The Depositary or his representative shall serve as the Chairman of the Committee.

4. Each expert may be assisted at meetings by one or more advisers.

5. Each expert shall have the right, through the Chairman, to request from States, and from international organizations, such information and assistance as the expert considers desirable for the accomplishment of the Committee’s work.

http://www.un-documents.net/enmod.htm

LÄNKAR:

- Klara att ladda ned – riksdagens hemliga chemtrail-rapporter 
Klara att ladda ned – riksdagens hemliga chemtrail-rapporter
-Charlotte Andersson: Utbilda dig själv om geoengineering http://newsvoice.se/2014/07/29/charlotte-andersson-utbilda-dig-sjalv-om-chemtrails-och-geoengineering/ 

-Archive for the 'Globaliseringsfängelset' Category https://mindcontrolinsweden.wordpress.com/category/globaliseringsfangelset/Sweden/USA Chemtrails-HAARP -Mind Control Agenda

–Ditt livs viktigaste information ! Chemtrails och HAARP. Del 1 av 2 : Del 1 av 2.Hela Sverige förgiftas just nu. Ren luft är snart ett minne blott. Fåglar, fisk och insekter dör, människor blir allt sjukare.  Chemtrails sprutas över Sverige. Varför reagerar ingen ? Fågeldöden och fiskdöden börjar bli omfattande. Bina börjar dö. Folket blir allt sjukare. Sveriges del i HAARP. Regering och mörka krafter i landet vill smyga in Sverige i NATO.      https://www.youtube.com/watch?v=EtW30pt_kYo
–Ditt livs Viktigaste Information. Del 2 av 3. Chemtrails över Sverige https://www.youtube.com/watch?v=RZPsLkKOi8w 
–Ditt Livs Viktigaste Information Del 3. Trailern. https://www.youtube.com/watch?v=4ooZT2kYHas 

The original bill HR 2977 – Space Preservation Act of 2001 – included mind control technologies, electromagnetic radiation, chemtrails, etc

Space Preservation Act of 2001
(Introduced in the House)
HR 2977 IH

107th CONGRESS

1st Session

HR 2977

To preserve the cooperative, peaceful uses of space for the benefit of all humankind by permanently prohibiting the basing of weapons in space by the United States, and to require the President to take action to adopt and implement a world treaty banning space-based weapons.

IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES

October 2, 2001, Mr. KUCINICH introduced the following bill; which was referred to the Committee on Science, and in addition to the Committees on Armed Services, and International Relations, for a period to be subsequently determined by the Speaker, in each case for consideration of such provisions as fall within the jurisdiction of the committee concerned

A BILL

To preserve the cooperative, peaceful uses of space for the benefit of all humankind by permanently prohibiting the basing of weapons in space by the United States, and to require the President to take action to adopt and implement a world treaty banning space-based weapons.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,

SECTION 1. SHORT TITLE.

This Act may be cited as the `Space Preservation Act of 2001′.

SEC. 2. REAFFIRMATION OF POLICY ON THE PRESERVATION OF PEACE IN SPACE.

Congress reaffirms the policy expressed in section 102(a) of the National Aeronautics and Space Act of 1958 (42 U.S.C. 2451(a)), stating that it `is the policy of the United States that activities in space should be devoted to peaceful purposes for the benefit of all mankind.’.

SEC. 3. PERMANENT BAN ON BASING OF WEAPONS IN SPACE.

The President shall–

(1) implement a permanent ban on space-based weapons of the United States and remove from space any existing space-based weapons of the United States; and

(2) immediately order the permanent termination of research and development, testing, manufacturing, production, and deployment of all space-based weapons of the United States and their components.

SEC. 4. WORLD AGREEMENT BANNING SPACE-BASED WEAPONS.

The President shall direct the United States representatives to the United Nations and other international organizations to immediately work toward negotiating, adopting, and implementing a world agreement banning space-based weapons.

SEC. 5. REPORT.

The President shall submit to Congress not later than 90 days after the date of the enactment of this Act, and every 90 days thereafter, a report on–

(1) the implementation of the permanent ban on space-based weapons required by section 3; and

(2) progress toward negotiating, adopting, and implementing the agreement described in section 4.

SEC. 6. NON SPACE-BASED WEAPONS ACTIVITIES.

Nothing in this Act may be construed as prohibiting the use of funds for–

(1) space exploration;

(2) space research and development;

(3) testing, manufacturing, or production that is not related to space-based weapons or systems; or

(4) civil, commercial, or defense activities (including communications, navigation, surveillance, reconnaissance, early warning, or remote sensing) that are not related to space-based weapons or systems.

SEC. 7. DEFINITIONS.

In this Act:

(1) The term `space’ means all space extending upward from an altitude greater than 60 kilometers above the surface of the earth and any celestial body in such space.

(2)(A) The terms `weapon’ and `weapons system’ mean a device capable of any of the following:

(i) Damaging or destroying an object (whether in outer space, in the atmosphere, or on earth) by–

(I) firing one or more projectiles to collide with that object;

(II) detonating one or more explosive devices in close proximity to that object;

(III) directing a source of energy (including molecular or atomic energy, subatomic particle beams, electromagnetic radiation, plasma, or extremely low frequency (ELF) or ultra low frequency (ULF) energy radiation) against that object; or

(IV) any other unacknowledged or as yet undeveloped means.

(ii) Inflicting death or injury on, or damaging or destroying, a person (or the biological life, bodily health, mental health, or physical and economic well-being of a person) –

(I) through the use of any of the means described in clause (i) or subparagraph (B);

(II) through the use of land-based, sea-based, or space-based systems using radiation, electromagnetic, psychotronic, sonic, laser, or other energies directed at individual persons or targeted populations for the purpose of information war, mood management, or mind control of such persons or populations; or

(III) by expelling chemical or biological agents in the vicinity of a person.

(B) Such terms include exotic weapons systems such as –

(i) electronic, psychotronic, or information weapons;

(ii) chemtrails;

(iii) high altitude ultra low frequency weapons systems;

(iv) plasma, electromagnetic, sonic, or ultrasonic weapons;

(v) laser weapons systems;

(vi) strategic, theater, tactical, or extraterrestrial weapons; and

(vii) chemical, biological, environmental, climate, or tectonic weapons.

(C) The term `exotic weapons systems’ includes weapons designed to damage space or natural ecosystems (such as the ionosphere and upper atmosphere) or climate, weather, and tectonic systems with the purpose of inducing damage or destruction upon a target population or region on earth or in space.

GUTTED Replacement Bill Space Preservation Act of 2002, HR 3616

(Introduced in the House)
HR 3616 IH
107th CONGRESS – 2nd Session

To preserve the cooperative, peaceful uses of space for the benefit of all humankind by prohibiting the basing of weapons in space and the use of weapons to destroy or damage objects in space that are in orbit, and for other purposes.

IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES January 23, 2002

Mr. KUCINICH introduced the following bill; which was referred to the Committee on Science, and in addition to the Committees on Armed Services, and International Relations, for a period to be subsequently determined by the Speaker, in each case for consideration of such provisions as fall within the jurisdiction of the committee concerned

A BILL

To preserve the cooperative, peaceful uses of space for the benefit of all humankind by prohibiting the basing of weapons in space and the use of weapons to destroy or damage objects in space that are in orbit, and for other purposes.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,

SECTION 1. SHORT TITLE.

This Act may be cited as the ‘Space Preservation Act of 2002′.

SEC. 2. REAFFIRMATION OF POLICY ON THE PRESERVATION OF PEACE IN SPACE.

Congress reaffirms the policy expressed in section 102(a) of the National Aeronautics and Space Act of 1958 (42 U.S.C. 2451(a)), stating that it `is the policy of the United States that activities in space should be devoted to peaceful purposes for the benefit of all mankind.’.

SEC. 3. BAN ON BASING OF WEAPONS IN SPACE AND THE USE OF WEAPONS AGAINST OBJECTS IN SPACE IN ORBIT.

The President shall– (1) implement a ban on space-based weapons of the United States and the use of weapons of the United States to destroy or damage objects in space that are in orbit; and (2) immediately order the termination of research and development, testing, manufacturing, production, and deployment of all space-based weapons of the United States.

SEC. 4. INTERNATIONAL TREATY BANNING SPACE-BASED WEAPONS AND THE USE OF WEAPONS AGAINST OBJECTS IN SPACE IN ORBIT.

The President shall direct the United States representatives to the United Nations and other international organizations to immediately work toward negotiating, adopting, and implementing an international treaty banning space-based weapons and the use of weapons to destroy or damage objects in space that are in orbit.

SEC. 5. REPORT.

The President shall submit to Congress not later than 90 days after the date of the enactment of this Act, and every 6 months thereafter, a report on– (1) the implementation of the ban on space-based weapons and the use of weapons to destroy or damage objects in space that are in orbit required by section 3; and (2) progress toward negotiating, adopting, and implementing the treaty described in section 4.

SEC. 6. SPACE-BASED NONWEAPONS ACTIVITIES.

Nothing in this Act may be construed as prohibiting the use of funds for– (1) space exploration; (2) space research and development; (3) testing, manufacturing, or production that is not related to space-based weapons or systems; or (4) civil, commercial, or defense activities (including communications, navigation, surveillance, reconnaissance, early warning, or remote sensing) that are not related to space-based weapons or systems.

SEC. 7. DEFINITIONS.

In this Act: (1) The term ‘space’ means all space extending upward from an altitude greater than 60 kilometers above the surface of the earth and any celestial body in such space. (2) The terms `space-based weapon’ and `space-based system’ mean a device capable of damaging or destroying an object or person (whether in outer space, in the atmosphere, or on earth) by–

(A) firing one or more projectiles to collide with that object or person; (B) detonating one or more explosive devices in close proximity to that object or person; (C) directing a source of energy against that object or person; or (D) any other undeveloped means.

Commentary by Chemtrails Activist

Rep Kucinich Rewrites HR 2977 – ‘Chemtrails’ Disappear

By Lorie Kramer
seektress@ev1.net
January 27, 2002

The “Space Preservation Act of 2001” originally introduced in the House
by Rep. Dennis Kucinich as HR 2977 has been re-written.

The new, revised bill, HR 3616, “Space Preservation Act of 2002” was
introduced January 23, 2002.

Re-writing bills is a common enough practice as a bill goes through the
legislative process. However, the differences between HR 2977 and HR
3616 are more than just a few tweaks here or there.

By its conspicuous appearance in 2977, the term ‘chemtrails’ received a
form of credibiity within the official government process never seen
before…producing the hope that one courageous Representative had
finally had the fortitude to take the issue of chemtrails to a level of
Congressional scrutiny long overdue.

Even though chemtrails are sprayed/deployed in the 2-6 mile high range,
and not the 60 mile altitude stated in 2977, the simple fact of their
inclusion in Kucinich’s 2977 list of weapons systems was deemed a
major breakthrough by tens of thousands of citizens and researchers
across the country who have been monitoring and investigating the
spraying going on in the skies of America for the past three years.

In Rep. Kucinich’s revised new (some woud say ’emasculated’) Bill, HR
3616, there is no longer any mention whatever of:

* chemtrails,
* particle beams
* electromagnetic radiation
* plasmas
* extremely low frequency (ELF) or ultra low frequency (ULF) energy
radiation
* or mind-control technologies

as weapons systems covered in the measure.

In fact, ‘Exotic Weapons’ – as boldly-stated in HR 2977 – are not even
mentioned in HR 3616. So, what happened here? Did someone have a
‘friendly chat’ with Rep. Kucinich? Did the Congressman inhale a bit too
much aluminum during his morning job? Did he look up one day and find
himself standing under a big ‘X’ and feel his knees get a little wobbly?

As stated in Kucinich’s first version of his “Space Preservation Act of
2001″ –

“The term ‘exotic weapons systems’ includes weapons designed to
damage space or natural ecosystems (such as the ionosphere and upper
atmosphere) or climate, weather, and tectonic systems with the purpose
of inducing damage or destruction upon a target population or region on
earth or in space.”

Apparently Rep. Kucinich is no longer concerned about the effects of the
testing and use of exotic weapons systems on natural ecosystems and
living organisms on the planet.

Although chemtrails are no longer stated as a weapons system, or even
mentioned in HR3616, the question of the components of the RFMP /
VTRPE warfare system is raised.

HR 3616 states –

“To preserve the cooperative, peaceful uses of space for the benefit of all
humankind by prohibiting the basing of weapons in space and the use of
weapons to destroy or damage objects in space that are in orbit, and for
other purposes.”

The intent of this passage remains fuzzy. Example: Are Imaging satellites
used with the RFMP / VTRPE system broadly defined as part of a
weapons system ?

HR 3616 further states –

“The terms ‘space-based weapon’ and ‘space-based system’ mean a
device capable of damaging or destroying an object or person by
directing a source of energy against that object or person.”

The word “directing” is clearly the key. Strictly speaking, the RFMP
system does, by imaging, provide information to direct a source of
energy against that particular object or person

HR 3616 also says –

“4) civil, commercial, or defense activities (including communications,
navigation, surveillance, reconnaissance, early warning, or remote
sensing) that are not related to space-based weapons or systems.”

They could say the RFMP is not a weapon – it does not “fire a bullet,”
but it is part of a weapons system. There are clearly serious issues of
definition in Kucinich’s new Bill. It is conceivable that the RFMP /
VTRPE weapons system may fall in the area covered by HR3616.

It remains a mystery as to how the word ‘chemtrails’ appeared in HR
2977 to begin with. Investigation into that point is ongoing. Who actually
is authoring the text of these bills? Why such an emphasis on “exotic
weapons” in HR 2977 but then nothing mentioned about them in HR
3616?

My call to Rep. Kucinich’s Washington office last week was brief. I was
told there had been “quite a few” calls regarding HR 2977. I was then
told my questions should be directed to the person on the congressman’s
staff who handled that bill. I was then transfered to that person and
received…big surprise…their voice mail service. I left a message with my
contact information. No reply has been received to date. I will place a
follow-up call again this week. We suggest others do the same.

Even though the term ‘chemtrails’ has been removed from the revised
bill, efforts to continue to educate and alert others about the chemtrail
issue go on. Many thanks to those who have taken the time to contact
their Congressional Representatives, keep it up.

We still know what we see. We still didn’t consent. We still want it
stopped.

Lorie Kramer Chem Trail Tracking USA

Reference: http://www.raven1.net/govptron.htm#GUTTED

 LINK:
The original bill HR 2977 – Space Preservation Act of 2001 – included mind control technologies, electromagnetic radiation, chemtrails, etc  https://mindcontrolinsweden.wordpress.com/2013/09/07/original-bill-space-preservation-act-of-2001-hr-2977-included-mind-control/
Äntligen en bok på svenska om chemtrails och vädermanipulering – De vita linjerna i skyn  http://chemtrails-sverige.blogspot.se/

Chemtrails är Göran Persson Space Preservation Act i Sverige  https://www.facebook.com/groups/374520439422375/

William Binney and Kirk Wiebe Support Targeted Individuals TI  https://www.facebook.com/groups/170471736764227/

Sveriges TI Targeted Individuals  https://www.facebook.com/groups/537044393114013/

MK SWEDISH INKVISITION XXI – mind control-haarp-chemtrails  https://www.facebook.com/groups/604295119668250/

Resistance Agains NWO and Support for Victims of Modern Psycotronik Torture  https://www.facebook.com/groups/159949100717047/

Mind Control 21 century        https://www.facebook.com/groups/483221011695645/

CHEMTRAILS THE SECRET WAR Support group  https://www.facebook.com/groups/589485331163119/

Chemtrails är Göran Persson Space Preservation Act i Sverige  https://www.facebook.com/groups/374520439422375/

100.000 RÖST KAMPANJ MOT MEDIERNAS MÖRKLÄGGNING AV GEO-CHEMTRAILS  https://www.facebook.com/groups/557350961136514/

Reinfeldt SVT Propaganda Ledare för Ex NWO Ledare-MKswedish ULTRA 2006/2014  https://www.facebook.com/groups/1204818516221732/

Sverige Stat trakassering Gangstalking Fusion Center NCT  https://www.facebook.com/groups/977279962370741/

Operation Defuse Sweden Against Fusion Centers (NCT)  https://www.facebook.com/groups/275430476121276/

Minoritet Rapport TV Mot 666 RFID-GPSchipp-nanochipp och ICT Technologi MK  https://www.facebook.com/groups/365166516984489/

Top Secret Sweden Stasi = FOI -SÄPO  https://www.facebook.com/groups/1587527531532733/

VAKNA Depopulation Agenda Eugenics Green Movement  https://www.facebook.com/groups/1450164005290702/

TI HAARP CHEMTRAILS 7.83 Hz  https://www.facebook.com/groups/1520693474839513/

https://www.facebook.com/groups/1520693474839513/  https://www.facebook.com/groups/1438984246377985/

Magnus Olsson Stöd Grupp Mind Control Sweden  https://www.facebook.com/groups/364561413668959/

Patricio Ayala Stöd G mot FOI Hjärnexperiment,beteendeteknologi,chipimplant  https://www.facebook.com/groups/1549341638613020/

MIND CONTROL WITH SILENT SOUNDS AND SUPER COMPUTERS

Very important info for all TI targeted individuals or activist who are not awere if he/she is a target (TI), this torture sound is the key to expose the silence torture you goverment and all secrets service do to you. wen you are silence in you home or try to slepp, I have been torture with this sound 10 years now in Sweden. (you most use earseat to lysen the sound).

MIND CONTROL WITH SILENT SOUNDS
AND SUPER COMPUTERS

By Judy Wall

TOWARDS GLOBAL MIND CONTROL

The mind-altering mechanism is based on a subliminal carrier technology: the Silent Sound Spread Spectrum (SSSS), sometimes called “S-quad” or “Squad”. It was developed by Dr Oliver Lowery of Norcross, Georgia, and is described in US Patent #5,159,703, “Silent Subliminal Presentation System”, dated October 27, 1992. The abstract for the patent reads:

“A silent communications system in which nonaural carriers, in the very low or very high audio-frequency range or in the adjacent ultrasonic frequency spectrum are amplitude- or frequency-modulated with the desired intelligence and propagated acoustically or vibrationally, for inducement into the brain, typically through the use of loudspeakers, earphones, or piezoelectric transducers. The modulated carriers may be transmitted directly in real time or may be conveniently recorded and stored on mechanical, magnetic, or optical media for delayed or repeated transmission to the listener.”

According to literature by Silent Sounds, Inc., it is now possible, using supercomputers, to analyse human emotional EEG patterns and replicate them, then store these “emotion signature clusters” on another computer and, at will, “silently induce and change the emotional state in a human being”.

Silent Sounds, Inc. states that it is interested only in positive emotions, but the military is not so limited. That this is a US Department of Defense project is obvious.

Edward Tilton, President of Silent Sounds, Inc., says this about S-quad in a letter dated December 13, 1996:

“All schematics, however, have been classified by the US Government and we are not allowed to reveal the exact details… … we make tapes and CDs for the German Government, even the former Soviet Union countries! All with the permission of the US State Department, of course… The system was used throughout Operation Desert Storm (Iraq) quite successfully.”

The graphic illustration, “Induced Alpha to Theta Biofeedback Cluster Movement”, which accompanies the literature, is labelled #AB 116-394-95 UNCLASSIFIED” and is an output from “the world’s most versatile and most sensitive electroencephalograph (EEG) machine”. It has a gain capability of 200,000, as compared to other EEG machines in use which have gain capability of approximately 50,000. It is software-driven by the “fastest of computers” using a noise nulling technology similar to that used by nuclear submarines for detecting small objects underwater at extreme range.

The purpose of all this high technology is to plot and display a moving cluster of periodic brainwave signals. The illustration shows an EEG display from a single individual, taken of left and right hemispheres simultaneously. The readout from the two sides of the brain appear to be quite different, but in fact are the same (discounting normal left right brain variations).

CLONING THE EMOTIONS

By using these computer-enhanced EEGs, scientists can identify and isolate the brain’s low-amplitude “emotion signature clusters”, synthesise them and store them on another computer. In other words, by studying the subtle characteristic brainwave patterns that occur when a subject experiences a particular emotion, scientists have been able to identify the concomitant brainwave pattern and can now duplicate it. “These clusters are then placed on the Silent Sound® carrier frequencies and will silently trigger the occurrence of the same basic emotion in another human being!”

SYSTEM DELIVERY AND APPLICATIONS

There is a lot more involved here than a simple subliminal sound system. There are numerous patented technologies which can be piggybacked individually or collectively onto a carrier frequency to elicit all kinds of effects.

There appear to be two methods of delivery with the system. One is direct microwave induction into the brain of the subject, limited to short-range operations. The other, as described above, utilises ordinary radio and television carrier frequencies.

Far from necessarily being used as a weapon against a person, the system does have limitless positive applications. However, the fact that the sounds are subliminal makes them virtually undetectable and possibly dangerous to the general public.

In more conventional use, the Silent Sounds Subliminal System might utilise voice commands, e.g., as an adjunct to security systems. Beneath the musical broadcast that you hear in stores and shopping malls may be a hidden message which exhorts against shoplifting. And while voice commands alone are powerful, when the subliminal presentation system carries cloned emotional signatures, the result is overwhelming.

Free-market uses for this technology are the common self-help tapes; positive affirmation, relaxation and meditation tapes; as well as methods to increase learning capabilities.

In a medical context, these systems can be used to great advantage to treat psychiatric and psychosomatic problems. As a system for remediating the profoundly deaf, it is unequalled. (Promises, promises. This is the most common positive use touted for this technology over the past 30 years. But the deaf are still deaf, and the military now has a weapon to use on unsuspecting people with perfectly normal hearing.)

OFFICIAL DENIALS

In fact, the US Government has denied or refused to comment on mindaltering weapons for years. Only last year, US News & World Report ran an article titled “Wonder Weapons”, basically a review of the new so-called ‘non-lethal’ or ‘less-than -lethal’ weapons.’ Not one word about S-quad, although the technology had been used six years earlier!

Excerpts from the article read:

“Says Charles Bernard, a former Navy weapons-research director: ‘I have yet to see one of these ray-gun things that actually works.”

“DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) has come to us every few years to see if there are ways to incapacitate the central nervous system remotely,’ Dr F. Terry Hambrecht, head of the Neural Prostheses Program at NIH, told US News, ‘but nothing has ever come of if,’ he said. ‘That is too science-fiction and far-fetched.’”

It may sound “science fiction and far-fetched” but it is not. However, that is just what the powers-that-be want you to believe, so as to leave them alone in their relentless pursuit of… what?

The idea behind non-lethal weapons is to incapacitate the enemy without actually killing them, or, in the case of riot control or hostage situations, to disable the participants without permanent injury, preferably without their knowing it. The electromagnetic mind-altering technologies would all fall into this class of weapons, but since they are all officially non-existent, who is to decide when and where they will be used?

And why should selected companies in the entertainment industry reportedly be allowed access to this technology when the very fact of its existence is denied to the general public?

As recently as last month [February], this stonewall approach of total denial or silence on the subject still held fast, even toward committees of the US Congress!

The Joint Economics Committee, chaired by Jim Saxton (R-NJ), convened on February 25, 1998 for the “Hearing on Radio Frequency Weapons and Proliferation: Potential Impact on the Economy”. Invited testimony included statements by several authorities from the military:

Dr Alan Kehs, of the US Army Laboratories, discussed the overall RF threat.

Mr James O’Bryon, Deputy Director of Operational Testing and Director of live fire testing for the Office of Secretary of Defense at the Pentagon, discussed the role of Live Fire Testing and how it plays a role in testing military equipment with RF weapons.

Mr David Schriner, Principal Engineer of Directed Energy Studies with Electronic Warfare Associates and recently retired as an engineer with a naval weapons testing facility, talked about the difficulty in building an RF weapon and about the terrorist threat.

Dr Ira Merritt, Chief of Concepts Identification and Applications Analysis Division, Advanced Technology Directorate, Missile Defense and Space Technology Center, Huntsville, Alabama, discussed the proliferation of RF weapons primarily from the former Soviet Union.

Although these statements gave information of technical interest, they are perhaps more important for the information they did not give: information on the existence of radiofrequency weapons that directly affect the human brain and nervous system.

KGB PSYCHOTRONICS

This technology did not spring up overnight. It has a long history of development and denials of development-by the US Government and probably half of the other governments of the world as well.

We know that the former Soviet Union was actively engaged in this type of research. In a previous article we reported that during the 1970s the Soviet KGB developed a Psychotronic Influence System (PIS) that was used to turn soldiers into programmable ‘human weapons’. The system employed a combination of high frequency radio waves and hypnosis. The PIS project was begun in response to a similar training scheme launched in the US by President Carter, according to Yuri Malin, former security adviser to USSR President Gorbachev.

In my Electromagnetic Weapons Timeline I covered a period of 60 years of interest and development in EM weapons information gathered from the many articles and news clippings sent in by readers of Resonance. In my article on synthetic telepathy I traced the development of the ‘voice in your head’ technology dating back to 1961, all my references coming from the open scientific literature.

POWER OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX

Jan Wiesemann has written an apt description of the situation which now exists in the United States, about the ‘forces that be’ and how the situation came about:

“During the Cold War the United States not only engaged in a relatively open nuclear arms race with the Soviet Union, but also engaged in a secret race developing unconventional weapons. As the intelligence agencies (which prior to the Second World War had merely played a supporting role within the government) continued to increase their power, so did the funds spent on developing techniques designed to outsmart each other.

“And as the US intelligence community began to grow, a secret culture sprang about which enabled the intelligence players to implement the various developed techniques to cleverly circumvent the democratic processes and institutions…

“Like many other democracies, the US Government is made up of two basic parts the elected constituency, i.e., the various governors, judges, congressmen and the President; and the unelected bureaucracies, as represented by the numerous federal agencies.

“In a well-balanced and correctly functioning democracy, the elected part of the government is in charge of its unelected bureaucratic part, giving the people a real voice in the agenda set by their government.

“While a significant part of the US Government no doubt follows this democratic principle, a considerable portion of the US Government operates in complete secrecy and follows its own unaccountable agenda which, unacknowledged, very often is quite different from the public agenda.”

Jan goes on to quote one of the United States’ most popular war heroes: Dwight D. Eisenhower, who served as Supreme Commander of Allied Forces during World War II and was later elected 34th President of the United States. In his farewell address to the nation in 1961, President Eisenhower said:

“…we have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. Added to this, three and a half million men and women are directly engaged in the defence establishment. We annually spend on military security more than the net income of all United States corporations.

“This conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence-economic, political, even spiritual-is felt in every city, every state house, every office of the federal government. We recognise the imperative need for this development. Yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources and livelihood are all involved; so is the very structure of our society.

“In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military -industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or our democratic processes.”

INTERNATIONAL CONCERNS OVER NEW WEAPONS

The United Nations was established in 1945 with the aim of “saving succeeding generations from the scourge of war”. In 1975 the General Assembly considered a draft first proposed by the Soviet Union: “Prohibition of the Development and Manufacture of New Types of Weapons of Mass Destruction and New Systems of Such Weapons”.

In 1979 the Soviet Union added a list of some types of potential weapons of mass destruction:

1) Radiological weapons (using radioactive materials) which could produce harmful effects similar to those of a nuclear explosion;

2) Particle beam weapons, based on charged or neutral particles, to affect biological targets;

3) Infrasonic acoustic radiation weapons;

4) Electromagnetic weapons operating at certain radio-frequency radiations which could have injurious effects on human organs.

In response, the US and other Western nations stalled. They gave a long, convoluted reason, but the result was the same.

In an article entitled “Non-Lethal Weapons May Violate Treaties”, the author notes that the Certain Conventional Weapons Convention covers many of the non-conventional weapons; “those that utilize infrasound or electromagnetic energy (including lasers, microwave or radiofrequency radiation, or visible light pulsed at brainwave frequency) for their effects.”

Harlan Girard, Managing Director of the International Committee Against Offensive Microwave Weapons, told me he believes the strategy behind the government’s recent push for less-than-lethal weapons is a subterfuge. The ones that are now getting all the publicity are put up for scrutiny to get the public’s approval. The electromagnetic mind-altering technologies are not mentioned, but would be brought in later under the umbrella of less-than- lethal weapons.

These weapons were recently transferred from the Department of Defense over to the Department of Justice. Why? Because there are several international treaties that specifically limit or exclude weapons of this nature from being used in international warfare.

In other words, weapons that are barred from use against our country’s worst enemies (not withstanding the fact that the US did use this weapon against Iraqi troops!) can now be used against our own citizens by the local police departments against such groups as peaceful protestors of US nuclear policies.

TOWARDS GLOBAL MIND CONTROL

The secrecy involved in the development of the electromagnetic mind-altering technology reflects the tremendous power that is inherent in it. To put it bluntly, whoever controls this technology can control the minds of men-all men.

There is evidence that the US Government has plans to extend the range of this technology to envelop all peoples, all countries. This can be accomplished, is being accomplished, by utilising the nearly completed HAARP Project for overseas areas and the GWEN network now in place in the US. The US Government denies all this.

Dr Michael Persinger is a Professor of Psychology and Neuroscience at Laurentian University, Ontario, Canada. You have met him before in the pages of Resonance where we reported on his findings that strong electromagnetic fields can affect a person’s brain.

“Temporal lobe stimulation,” he said, “can evoke the feeling of a presence, disorientation, and perceptual irregularities. It can activate images stored in the subject’s memory, including nightmares and monsters that are normally suppressed.”

Dr Persinger wrote an article a few years ago, titled “On the Possibility of Directly Accessing Every Human Brain by Electromagnetic Induction of Fundamental Algorithms”. The abstract reads:

“Contemporary neuroscience suggests the existence of fundamental algorithms by which all sensory transduction is translated into an intrinsic, brain-specific code. Direct stimulation of these codes within the human temporal or limbic cortices by applied electromagnetic patterns may require energy levels which are within the range of both geomagnetic activity and contemporary communication networks. A process which is coupled to the narrow band of brain temperature could allow all normal human brains to be. affected by a subharmonic whose frequency range at about 10 Hz would only vary by 0. 1 Hz.”

He concludes the article with this:

“Within the last two decades a potential has emerged which was improbable, but which is now marginally feasible. This potential is the technical capability to influence directly the major portion of the approximately six billion brains of the human species, without mediation through classical sensory modalities, by generating neural information within a physical medium within which all members of the species are immersed.

“The historical emergence of such possibilities, which have ranged from gunpowder to atomic fission, have resulted in major changes in the social evolution that occurred inordinately quickly after the implementation. Reduction of the risk of the inappropriate application of these technologies requires the continued and open discussion of their realistic feasibility and implications within the scientific and public domain.”

It doesn’t get any plainer than that. And we do not have open discussion because the US Government has totally denied the existence of this technology.

Acknowledgements

I would like to give special thanks to: Jan Wiesemann for sending the Silent Sounds® statement and patents which were the keystone of this article; Mike Coyle, whose computer search turned up many more related patents; Harlan Girard, who has provided numerous official government documents; and to the many who have provided newsclippings and articles, moral and financial support to Resonance, without which we’d have ceased publication long ago.

About the Author:

Judy Wall is Editor and Publisher of Resonance, the Newsletter of the Bioelectromagnetics Special Interest Group. Pages 11-13 and 15-16.  http://www.metatech.org/wp/mind-control/mind-control-with-silent-sounds-and-super-computers/

link:

Mental Slavery With Classified Geo-Spatial Technology  https://exposeintelligence.blogspot.se/2016/08/mental-slavery-with-classified-geo.html
Are Brainwaves Unique to Each Person?  https://exposeintelligence.blogspot.se/2016/05/are-brainwaves-unique-to-each-person.html
Are Brain Waves as Unique as Fingerprints?  https://exposeintelligence.blogspot.se/2016/07/are-brain-waves-as-unique-as.html
Domestic Terrorism Silent Rape And Murder – Brain Chips, Nanotechnology, Resonance Based Weaponry, Direct Energy Weapons and Electronic Warfare  https://exposeintelligence.blogspot.se/2015/07/domestic-terrorism-silent-rape-and.html
Threat to the Future of Humanity Became Apparent in 1999 From Advances in Human Brain Sciences  https://exposeintelligence.blogspot.se/2016/07/threat-to-future-of-humanity-became.html
Ethical Considerations of Brain Computer Interfaces – Nanotechnology  https://exposeintelligence.blogspot.se/2016/06/ethical-considerations-of-brain.html
EU – Commission Ethical Aspects of ICT Implants in the Human Body  https://exposeintelligence.blogspot.se/2015/09/eu-commission-ethical-aspects-of-ict_11.html
Mind Wars: Brain Research and National Defense  https://exposeintelligence.blogspot.se/2016/07/mind-wars-brain-research-and-national.html
Brain Research at Stanford: The Law  https://exposeintelligence.blogspot.se/2016/07/brain-research-at-stanford-law.html
Mind Control and Augmented Cognition: Hooked Up to a Supercomputer with Artificial Intelligence at the NSA and CIA https://exposeintelligence.blogspot.se/2015/08/mind-control-and-augmented-cognition.html
The future of Infrasound -Whoever controls technology will control the human minds  http://www.moleopedia.com/the-future-of-infrasound-whoever-controls-technology-will-control-the-human-minds/

Mind Control in the World

Mind Control :
University hospitals in the United States and Europe were central places where patients were implanted, utilized and misused for a life time of brain research and experiments. That situation has a similar pattern internationally and was built in behind the military and intelligence agencys classified operations. In Sweden the military research institution FOI became the innovator, knowledge bank and educated professors and physicians in collaboration with hospitals where the project was given highest priority. — Magnus Olsson describes the technological possibilities and gives a historical background. The answer of the question beside is that EU support this agenda. He mentions the Norwegian doctor Sem-Jakobsen who during the first years of the 1960s, published research reports of long-term tests testifying that both mental disorders and physical illness could be cured by the brain technology. Dr. Sem-Jakobsen later became head of Gaustads Mental Hospital in Norway, where he exploited patients for experiments with electrodes in their brains for the U.S. Defense Department. It was something that the Norwegian government report NOU 2003:33 raised and described some of the experiments as “Manipulation of emotions“, “Depth recording and electrical stimulation in the human brain” (1960) and “Intracerebral electro-graphic in 93 psychotic patients” (1956) as a few examples. The Norwegian State Inquiry was done to determine if there were ethical problems with electrodes in the brain and to use unwitting subjects in research, but concluded that there was nothing wrong with that, adding to the U.S. military projects: “The Commission cannot see that the extensive funding’s Dr Sem-Jacobsen received from American sources change that view.” Magnus Olsson gives clear words that they can google human memory functions and pick out whatever they want from our cognitive functions. Something which was referenced in The New York Times already in 1953, referring that thoughts, memories and sensory functions could be identified through the then initial projects with remote control of the brain.
“There are a further destruction of our human rights, a step closer to the global police state, the road to hell and the path to the future” Estulin calls the direction, and adds, “if we cannot prevent it.” The international brain/mind program is a realization of Huxley’s scientific dictatorship. Humans are suffering every day and around the world. The Swedish Military states in their program of activities: “FOI´s Department for Human-System-Interaction conducts IMG_8337research and developments of the relationship between man, machine and systems… The goal is that the systems be designed that human cognitive potential, i.e. the ability to perceive, understand, and sorting information can be utilized for maximum system effect during the life time.” Within all European Nations the military defence departments are directing this technology and its abuse of people. The EU’s Ethical Board with the Swedish Professor Goran Hermerén published their warning under the heading of “Ethical Aspects of ICT-implants in the Human Body” and stated dangers to people’s personal freedom and the democracy: “How far can such implants be a threat to human autonomy particularly when they are implanted in our brains?… How far can ICT implants become a threat to privacy?… How far can ICT implants give an individual, or a group, specific capabilities that could become a threat to society?” It’s not a great conspiracy or science-fiction, but goes on in our own countries behind secrecy, shows Russia Today in “Deste de la Sombra” which means from the shadows. It indicates the most important issue of our lives and political development hidden in the mists. It belongs to a project we all in our different ways must support that it will come to a public debate and a change.  http://www.mindcontrol.se/  ———————————————————————— VIDEO INTERVJU: Mind Controlled Patricio Ayala Norrköping — På Norrköpings Vrinnevisjukhus verkar det praktiseras Mind Control. Vittnesmålet från Patricio Ayala ger starka misstankar.  https://vimeo.com/23417111

link:

William Binney and Kirk Wiebe Support Targeted Individuals TI  https://www.facebook.com/groups/170471736764227/

Sveriges TI Targeted Individuals  https://www.facebook.com/groups/537044393114013/

MK SWEDISH INKVISITION XXI – mind control-haarp-chemtrails  https://www.facebook.com/groups/604295119668250/

Resistance Agains NWO and Support for Victims of Modern Psycotronik Torture  https://www.facebook.com/groups/159949100717047/

Mind Control 21 century        https://www.facebook.com/groups/483221011695645/

CHEMTRAILS THE SECRET WAR Support group  https://www.facebook.com/groups/589485331163119/

Chemtrails är Göran Persson Space Preservation Act i Sverige  https://www.facebook.com/groups/374520439422375/

100.000 RÖST KAMPANJ MOT MEDIERNAS MÖRKLÄGGNING AV GEO-CHEMTRAILS  https://www.facebook.com/groups/557350961136514/

Reinfeldt SVT Propaganda Ledare för Ex NWO Ledare-MKswedish ULTRA 2006/2014  https://www.facebook.com/groups/1204818516221732/

Sverige Stat trakassering Gangstalking Fusion Center NCT  https://www.facebook.com/groups/977279962370741/

Operation Defuse Sweden Against Fusion Centers (NCT)  https://www.facebook.com/groups/275430476121276/

Minoritet Rapport TV Mot 666 RFID-GPSchipp-nanochipp och ICT Technologi MK  https://www.facebook.com/groups/365166516984489/

Top Secret Sweden Stasi = FOI -SÄPO  https://www.facebook.com/groups/1587527531532733/

VAKNA Depopulation Agenda Eugenics Green Movement  https://www.facebook.com/groups/1450164005290702/

TI HAARP CHEMTRAILS 7.83 Hz  https://www.facebook.com/groups/1520693474839513/

https://www.facebook.com/groups/1520693474839513/  https://www.facebook.com/groups/1438984246377985/

Magnus Olsson Stöd Grupp Mind Control Sweden  https://www.facebook.com/groups/364561413668959/

Patricio Ayala Stöd G mot FOI Hjärnexperiment,beteendeteknologi,chipimplant  https://www.facebook.com/groups/1549341638613020/

New World Order and the TI Agenda

The resistance Sweden.FM against the NWO new world order is born, we thanks Gianluca Zanna, activist, artist and radio show host.

Our first post is about Targeted Individuals (TI) Agenda, a new world order agenda for targeted miljon of people in the world, this agenda is in the real world a extermination agenda, there the world most avanced technologi uses for torture and killing TI, all TI are ordinary people who critiside the  nwo elite agenda in any level, the technologi are weaponized for this agenda, all TI can be tortured or killing in they own homes wen they slepp, drones and satelite can be use, spy people in the neibourhood can be perps or agent for nwo, they can be you neibourne and the same time torture yoy and try to kill you with avanced weapons they have in the house, all this is real and we most be awere of this and resist and expose the nwo agenda, its so anreal all this, its like the movie terminator, skynet and machines want to kill all resistence in the world, we have rigth now our own skynet and its is the internet, google, facebook, but the real skynet is more avanced, is a quantum computer interface with all computer of the world and the all TI targeted individuals are interface with  the quantum computer, this big computer is in the real world a AI artificial intelligent , usa DARPA and sweden FOI have one, i think!, Jade Helm can be the other one, the other AI for military but i not so sure.

The TI agenda is real, many institutions are and work with nwo agenda, its a big agenda , include agenda 21 and agenda 2030 and the transhuman agenda and the depopulation agenda, its all in one, the elite have the technologi to do all this and they will not stop, what we can do? this war is about extermination, about the elite against the people of the world, about the most rich people against the rest, about power and money, about natural resurs and food, about you and me, about our world and millions of people.

what can we do?

the resistence are comming!

by Patricio Ayala

(sorry for this small post, my english is not so god, i have to write in swedish next time)

link:

William Binney and Kirk Wiebe Support Targeted Individuals TI  https://www.facebook.com/groups/170471736764227/

Sveriges TI Targeted Individuals  https://www.facebook.com/groups/537044393114013/

MK SWEDISH INKVISITION XXI – mind control-haarp-chemtrails  https://www.facebook.com/groups/604295119668250/

Resistance Agains NWO and Support for Victims of Modern Psycotronik Torture  https://www.facebook.com/groups/159949100717047/

Mind Control 21 century        https://www.facebook.com/groups/483221011695645/

CHEMTRAILS THE SECRET WAR Support group  https://www.facebook.com/groups/589485331163119/

Chemtrails är Göran Persson Space Preservation Act i Sverige  https://www.facebook.com/groups/374520439422375/

100.000 RÖST KAMPANJ MOT MEDIERNAS MÖRKLÄGGNING AV GEO-CHEMTRAILS  https://www.facebook.com/groups/557350961136514/

Reinfeldt SVT Propaganda Ledare för Ex NWO Ledare-MKswedish ULTRA 2006/2014  https://www.facebook.com/groups/1204818516221732/

Sverige Stat trakassering Gangstalking Fusion Center NCT  https://www.facebook.com/groups/977279962370741/

Operation Defuse Sweden Against Fusion Centers (NCT)  https://www.facebook.com/groups/275430476121276/

Minoritet Rapport TV Mot 666 RFID-GPSchipp-nanochipp och ICT Technologi MK  https://www.facebook.com/groups/365166516984489/

Top Secret Sweden Stasi = FOI -SÄPO  https://www.facebook.com/groups/1587527531532733/

VAKNA Depopulation Agenda Eugenics Green Movement  https://www.facebook.com/groups/1450164005290702/

TI HAARP CHEMTRAILS 7.83 Hz  https://www.facebook.com/groups/1520693474839513/

https://www.facebook.com/groups/1520693474839513/  https://www.facebook.com/groups/1438984246377985/

Magnus Olsson Stöd Grupp Mind Control Sweden  https://www.facebook.com/groups/364561413668959/

Patricio Ayala Stöd G mot FOI Hjärnexperiment,beteendeteknologi,chipimplant  https://www.facebook.com/groups/1549341638613020/